งานเสวนา “เทคนิคการบริหารสมรรถนะพนักงาน”

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          อีกครั้งกับงานเสวนาที่จ๊อบส์ดีบี และดีเอ็มจีร่วมกันจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในองค์กร และเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารสมรรถนะพนักงานของหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมพูดคุย แบ่งปันความรู้ให้กับ HR จากหลากหลายองค์กรที่มารวมตัวกันเพื่อฟังการเสวนา “เทคนิคการบริหารสมรรถนะพนักงาน” แบบเจาะลึก

          การบริหารสมรรถนะพนักงานในแบบของดร.เกริกเกียรติให้ความสำคัญกับการบริหารลักษณะส่วนบุคคล อันได้แก่ ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ไปพร้อม ๆ กับเรื่องของทักษะ ความรู้ เนื่องจากลักษณะส่วนบุคคลนี้เองเป็นส่วนที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน แม้จะเป็นคนเก่ง มีความรู้ ความชำนาญในงานที่ทำ แต่หากลักษณะส่วนบุคคลเหล่านี้ไม่เอื้อต่อการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็ไม่เป็นที่พึงพอใจ จึงไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ในงาน ดังนั้นสิ่งที่ HR ควรทำก็คือ HR ต้องรู้จักดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวพนักงานออกมา ส่วนไหนที่เป็นจุดเด่นก็ส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น ส่วนไหนที่เป็นจุดด้อยก็ต้องเติมเต็ม เพื่อให้พนักงานมีสมรรถนะที่ดี (Competency) ควบคู่ไป กับการมีผลงานที่ดี (Performance) ด้วย

          ในปัจจุบัน HR มีเครื่องมือในการบริหารสมรรถนะพนักงานด้วยเทคโนโลยี ซึ่งประมวลผลจาก Portfolio ของพนักงานแต่ละคน ทำให้ผู้จัดการสามารถเข้าไปดูได้ว่าสมรรถนะของพนักงานในความดูแลของตนเป็นอย่างไร แต่ละคนอยู่ในเกณฑ์ระดับใด อาทิ

ดาวเด่น – คนที่มีสมรรถนะยอดเยี่ยม + ผลงานยอดเยี่ยม

ม้าศึก – คนที่มีสมรรถนะยอดเยี่ยม ขยัน อดทน

ไม้บรรทัด – คนที่มีสมรรถนะและผลงานระดับปานกลาง

คีม – คนที่ผลงานดี แต่สมรรถนะไม่เด่นชัด

หนังสือ – คนที่มีสมรรถนะดี แต่ผลงานไม่ปรากฏ

พาราสิต – คนที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

          นอกจากนี้ยังประมวลผลได้ว่า มีพนักงานกี่คนที่อยู่ในกลุ่มดาวเด่น กี่คนเป็นม้าศึก กี่คนมีผลงานปานกลาง เป็นต้น ซึ่งสามารถดูภาพรวมขององค์กรได้ทั้งหมด เพื่อที่ HR หรือผู้บริหารจะได้หากระบวนการเข้ามาพัฒนา เติมเต็มความรู้ และศักยภาพที่เหมาะสมของพนักงานให้ คน เครื่องมือ และกระบวนการ ผสานสอดคล้องกันได้อย่างลงตัว นำไปสู่ความสำเร็จอันเป็นเป้าหมายของบริษัทต่อไป

          งานเสวนาในวันนี้จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ตรงใจ HR จริง ๆ เพราะผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาได้รับความรู้ในการบริหารสมรรถนะพนักงาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรโดยตรง

บริหารพนักงาน

 

บทความยอดนิยม
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาของเทคโนโลยี เอื้อการดำเนินชีวิตของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และท่ามกลางความสะดวกต่าง ๆ เหล่านั้น...
บางครั้งชีวิตการเป็นมนุษย์ออฟฟิศมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ละเส้นทางมักมีขวากหนามให้ต้องฝ่าฟัน จนแปรเปลี่ยนเป็นการเสี...
ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนานั้น ในบางครั้งเรามักจะลืมคำนึงถึงเรื่องของแนวคิดและกลยุทธ์ในการวิเ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top