งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows) คืออะไร

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint
audit-editor-25-s

          งบกระแสเงินสด คือ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง การได้มา และใช้ไปของเงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสด ในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ซึ่งงบกระแสเงินสดจะแสดงให้เห็นถึงกระแสเงินไหลเข้า (Cash Inflows) และ กระแสเงินไหลออก (Cash Outflows) ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด โดยแยกกิจการที่เกิดขึ้นออกเป็น ดังต่อไปนี้

การแสดงรายการในงบกระแสเงินสดจะนำกระแสเงินสดเข้าและกระแสเงินสดจ่ายมา แสดง ในส่วนของ กิจกรรมดำเนินงานจึงเป็นกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้หรือหากำไร และกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน ที่ประกอบด้วย

1.1 เงินสดรับ (Cash Inflows)

การแสดงรายการในงบกระแสเงินสดจะนำกระแสเงินสด เข้า และกระแสเงินสดจ่ายมาแสดงในส่วนของกิจกรรมลงทุนจึงเป็นกิจกรรม ที่เกิดจากการซื้อหรือขายสินทรัพย์ระยะยาว และเงินลงทุนที่ไม่รวมอยู่ในรายการเทียบเท่าเงินสด ที่ประกอบด้วย 2.1 เงินสดรับ (Cash Inflows)

การแสดงรายการในงบกระแสเงินสดจะนำกระแสเงินสด เข้า และกระแสเงินสดจ่ายมาแสดงในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงินจึงเป็น กิจกรรมที่เกิดจากกิจกรรมที่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาด และองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของกิจการ และส่วนกู้ยืม ของกิจการ ที่ประกอบไปด้วย

3.1 กระแสเงินสดรับ (Cash Inflows)

1. กิจกรรมดำเนินงาน (Operating Activities)

 • เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าขายสินค้าหรือการให้บริการ
 • เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
 • เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
 • เงินสดรับอื่นจากการดำเนินงาน เช่น ค่าเช่ารับ ค่าปรับ ค่าสิทธิ ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม

2. 1.2 เงินสดจ่าย (Cash Outflows)

 • เงินสดจ่ายค่าซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ
 • เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร)
 • เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
 • เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
 • เงินสดจ่ายอื่นจากการดำเนินงาน

3. กิจกรรมลงทุน (Investing Activities)

 • เงินสดรับจากขายสินทรัพย์ระยะยาว เช่น การขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หรือสินทรัพย์ระยะยาวอื่น
 • เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
 • เงินสดรับจากการคืนเงินกู้ยืมจากลูกค้า
 • เงินสดรับจากการขายตราสารหรือสัญญาขายเงินตราล่วงหน้า

4. 2.2 เงินสดจ่าย (Cash Outflows)

 • เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ระยะยาว เช่น การซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือสินทรัพย์ระยะยาวอื่น
 • เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุน
 • เงินสดจ่ายจากการให้ลูกค้ากู้ยืมเงิน
 • เงินสดจ่ายจากการซื้อตราสารหรือสัญญาขายเงินตราล่วงหน้า
5. กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities)
 • เงินสดรับจากการกู้ยืมเงิน หรือออกหุ้นกู้ หรือตั๋วเงิน
 • เงินสดรับจากการเพิ่มทุน หรือออกหุ้นทุน

6. 3.2 กระแสเงินสดจ่าย (Cash Outflows)

 • เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมหรือคืนหุ้นกู้
 • เงินสดจ่ายจากการซื้อหรือถอนหุ้นทุน

ที่มา : วารสารข่าวสำหรับนักบัญชี และวารสารฉบับ เอกสารภาษีอากร สำนักพิมพ์ธรรมนิติ

www.dharmniti.co.th

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

jobsDB Mobile App

คว้างานที่ใช่ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

 

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

งบประมาณชนิดต่าง ๆ ที่ควรรู้จัก

คุณสมบัติของนักบัญชีที่ดี

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows) คืออะไร

นอกจากภาษีที่ผู้มีรายได้ตามเกณฑ์จะต้องถูกหักทุกเดือนแล้ว เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ชาวออฟฟิศห...
งานอดิเรกเป็นการสร้าง Work-life balance ที่ดีทางหนึ่ง เมื่อเราใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ทำงานศิลปะ...
พนักงานยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ หรือ Intrapreneur คือพนักงานที่ทุ่มเททำงาน มีทักษะและความสามารถ มีจิตวิญญาณแ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top