อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาในงานวิศวกรรม

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาครั้งใหม่ ใช้เฉพาะการจัดตั้งงบประมาณ เพื่อจ้างที่ปรึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งอัตราค่าจ้างบุคลากร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมโยธาธิการ ได้เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 เป็นต้นไป โดยสามารถสรุปอัตราจ้างบริษัทที่ปรึกษางานวิศวกรรม ได้ดังนี้

1. ที่ปรึกษาต่างประเทศมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สำหรับกลุ่มการบริหารจัดการ เช่น ผู้จัดการโครงการ เป็นต้น

ประสบการณ์ (ปี)
อัตราจ้างที่เหมาะสม (บาท)
11 ปี ถึง 20 ปี
300,000 – 450,000
21 ปี ถึง 30 ปี
450,000 – 600,000
30 ปีขึ้นไป
550,000 – 660,000

 2. ที่ปรึกษาต่างประเทศมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สำหรับด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ การเงิน และสถาปนิก

ประสบการณ์ (ปี)
อัตราจ้างที่เหมาะสม (บาท)
11 ปี ถึง 20 ปี
300,000 – 400,000
21 ปี ถึง 30 ปี
350,000 – 600,000
30 ปีขึ้นไป
450,000 – 600,000

 ทั้งนี้ ประสบการณ์ของที่ปรึกษาต่างประเทศให้เริ่มนับจากประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษานั้น ๆ

ประสบการณ์ (ปี)
อัตราจ้างที่เหมาะสม (บาท)
11 ปี ถึง 20 ปี
100,000 – 150,000
21 ปี ถึง 30 ปี
145,000 – 200,000
30 ปีขึ้นไป
170,000 – 250,000

 3. ที่ปรึกษาไทยมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สำหรับด้านวิศวกรรม การเงิน สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์

ประสบการณ์ (ปี)
อัตราจ้างที่เหมาะสม (บาท)
5 ปี ถึง 10 ปี
75,400 – 93,300
11 ปี ถึง 20 ปี
97,100 – 133,500
21 ปี ถึง 30 ปี
136,000 – 170,100
30 ปีขึ้นไป
173,900 ขึ้นไป

4. บุคลากรไทยสนับสนุน (Supporting Staff) ด้านวิศวกรรม การเงิน สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสถาปนิก อัตราจ้างต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 30,000 -45,000 บาท

5. ตำแหน่งเลขานุการ อัตราค่าจ้างต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 15,000 – 25,000 บาท

6. ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ผู้ส่งเอกสาร หรือ อื่น ๆ อัตราจ้างต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 12,000 – 15,000 บาท

7. ค่าเช่ารถรวมคนขับรถ ประมาณเดือนละ 30,000 – 35,000 บาท

8. ค่าตั๋วเครื่องบินให้เฉพาะชั้นประหยัดโดยให้สอบถามราคาจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นหลัก

9. ค่าเช่าสำนักงานรวมค่าสาธารณูปโภค ประมาณเดือนละ 30,000 – 45,000 บาท และค่าใช้จ่ายสำนักงาน ประมาณเดือนละ 8,000 – 10,000 บาท

10. ค่าโทรศัพท์ในประเทศ ประมาณเดือนละ 10,000 บาท และค่าโทรศัพท์ต่างประเทศประมาณเดือนละ 10,000 บาท

ที่มา : สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

วิศวะไทยเสี่ยงตกงาน เมื่อเปิดเสรีอาเซียน

งานวิศวกรรมเครื่องกล งานที่บริษัทเปิดรับมากสุดงานหนึ่ง

บทความยอดนิยม
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาของเทคโนโลยี เอื้อการดำเนินชีวิตของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และท่ามกลางความสะดวกต่าง ๆ เหล่านั้น...
บางครั้งชีวิตการเป็นมนุษย์ออฟฟิศมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ละเส้นทางมักมีขวากหนามให้ต้องฝ่าฟัน จนแปรเปลี่ยนเป็นการเสี...
ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนานั้น ในบางครั้งเรามักจะลืมคำนึงถึงเรื่องของแนวคิดและกลยุทธ์ในการวิเ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top