คุณเลือกงานมากเกินไปหรือเปล่า

          นี่คือบทสนทนาระหว่างลูกศิษย์คนหนึ่งที่มาพบอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อขอคำปรึกษาเรื่องการหางาน ลูกศิษย์ : อา…