คุณสมบัติแบบไหนมัดใจนายจ้าง

          ไม่ว่าคุณจะอยู่ฐานะผู้หางานที่ต้องการหางานได้โดยเร็ววัน หรือในฐานะคนทำงานที่ต้องการ พัฒนาการทำงาน คุณควรทราบว่าคุณสมบัติใดบ้างที่ผู้ประกอบการหรือนายจ้างต้องการในปัจจุบัน จากคุณสมบัติต่อไปนี้หากใครมีครบทุกข้อเชื่อได้ว่าหางานในฝันได้ไม่ยากและโอกาสเจริญก้าวหน้า ก็มีมากเช่นกัน แต่หากมีไม่ครบก็ไม่เป็นไรค่ะ ของอย่างนี้เรียนรู้และฝึกฝนกันได้ไม่สายเกินไปค่ะ

 • ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม คน แบบนี้อยู่ที่ไหนใคร ๆ ก็รู้สึกดีด้วย และเป็นคุณสมบัติพิเศษที่แม้เพิ่งได้พบปะ กันครั้งแรกก็สามารถรู้สึกได้ คุณสมบัตินี้มีผลดีอย่างมากในวันสัมภาษณ์งาน เพราะจะทำให้ผู้สัมภาษณ์รู้สึกได้ว่า คุณเป็นมิตรและเข้ากับผู้อื่นได้ดี
 • ไม่หวงความรู้ และยินดีที่จะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น คุณสมบัตินี้จะทำให้คุณเป็นคนเก่งที่น่าคบ มีเพื่อนมากมาย เจ้านายชื่นชอบ เพราะคุณไม่เห็นแก่ตัว ไม่กลัวว่าใครจะเก่งเกินหน้าเกินตา
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการได้ดี คุณสมบัตินี้เป็นจุดเริ่มต้น ของความเป็นผู้นำ หากคุณสามารถบริหารจัดการงานในมือของตนเอง ได้ดี คุณก็จะได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการงานของผู้อื่นต่อไป นั่นคือโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้น และได้ทำงานบริหารมากขึ้น
 • มีบุคลิกของผู้นำ คุณสมบัตินี้ดูได้เบื้องต้นจากมาดของคุณ ตั้งแต่ คุณก้าวเข้าห้องสัมภาษณ์งาน ผู้นำที่ดีต้องมีความมั่นใจ พูดจาฉะฉาน น่าเชื่อถือ มีความคิดริเริ่ม คิดอย่างเป็นระบบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้ดี เป็นต้น
 • มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ต้องเป็นทั้งคนเก่งและคนดี ต้องทำงาน โดยปราศจากอคติ ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก มีความสุจริตทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น เพราะคนดีย่อมจะนำพาแต่สิ่งดี ๆ มาสู่องค์กรและนำพา องค์กรไปสู่ความสำเร็จ
 • มีวิสัยทัศน์และมีเป้าหมายเดียวกับองค์กร ไม่ว่าองค์กรไหน ต่างก็ต้องการคนที่เหมาะกับองค์กร หากคุณเป็นคนมองการณ์ไกล และมีเป้าหมายเดียวกับองค์กร จงแสดงออกมาให้นายจ้างเห็น
 • มีความเป็นมืออาชีพ คนที่เป็นมืออาชีพไม่เพียงทำงานเต็มศักยภาพ ที่มี แต่ยังทำงานเกินความคาดหวังเสมอ เพราะมีความมุ่งมั่นในความ เป็นเลิศและสมบูรณ์ของทุก ๆ งานที่ทำ
 • มีอารมณ์ขัน เพราะรอย ยิ้มและเสียงหัวเราะช่วยสร้างบรรยากาศดี ๆ ขึ้นได้ในที่ทำงาน คนที่มีอารมณ์ขันทำให้คนรอบข้างมีความสุข และทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
 • มีความกระตืนรือร้น และมองโลกในแง่ดี ความ กระตือรือร้นเป็น คุณสมบัติที่จะทำให้คุณเรียนรู้งานได้ไว ทำงานได้เร็ว ส่วนการมองโลก ในแง่ดีจะทำให้คุณมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งต่าง ๆ สามารถทำงานอย่างมีความสุข และสำเร็จลงได้ด้วยดี
 • คุณสมบัติมัดใจนายจ้างมีทักษะการเจรจาต่อรอง ผู้ประกอบการต้องการคนทำงานที่สามารถสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กรได้ หรืออย่างน้อยคือได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่าย ไม่ยอมตกเป็นรองผู้อื่น เพราะฉะนั้นทักษะในเรื่องการเจรจาต่อรอง จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นายจ้างต้องการ
 • ตัดสินใจได้ทันเวลา ในช่วงเวลาที่คับขัน คนที่กล้าตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาด เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของคนทำงาน ที่จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นและมีความรับผิดชอบมากขึ้นในอนาคต

          รู้อย่างนี้แล้ว คนทำงานทั้งหลายคงต้องรีบกระตุ้นตนเองกันหน่อย เพิ่มพูนทักษะและคุณสมบัติที่เรายังขาดไปค่ะ

เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คนแบบไหนที่ตลาดงานต้องการ

เลือกอาชีพอย่างไร ให้เหมาะกับบุคลิกภาพ