สำรวจคุณสมบัติเบื้องต้น ของคนที่คิดจะลงทุน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          หากคุณกำลังมีความคิดอยากจะใช้เงินให้ทำงานแทนคุณ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร จึงจะพาตนเองไปสู่ความสำเร็จ และมีอิสรภาพทางการเงินได้ในอนาคต ข้อมูลต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นที่คุณควรทราบ เพื่อการเป็นนักลงทุนที่ดีในวันข้างหน้า

  1. รู้จักตนเองก่อนเริ่มลงทุน ถามตัวเองว่าเป้าหมายในการลงทุนของคุณหรืออะไร และคุณสามารถยอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหน
  2. กระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ ติดตามข่าวสารการลงทุน หาหนังสือดีๆ อ่าน หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุน เพื่อหาทางเลือกในการลงทุนในสินทรัพย์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ เช่น ฝากธนาคาร ซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซื้อกองทุน หรือเล่นหุ้น
  3. ศึกษาปัจจัยเสี่ยง และรับความเสี่ยงของการลงทุนแต่ละแบบ ว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้มูลค่าและผลตอบแทนจากการลงทุนเปลี่ยนไป มีระดับความเสี่ยงขนาดไหน ผลตอบแทนที่เราได้รับคุ้มค่ากันหรือไม่ และเรายอมรับความเสี่ยงได้หรือไม่
  4. ช่างสังเกต มีความใส่ใจในรายละเอียด จดจำข้อมูลที่สำคัญของหุ้นต่างๆ สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ รวมทั้งประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ได้รวดเร็วกว่าคนอื่น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยเลือกลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์ที่คาดว่าจะไม่มีปัญหาทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
  5. คุณสมบัตินักลงทุนใช้ความคิดอย่างรอบคอบ มีสมาธิแน่วแน่ รู้จักปะติดปะต่อและพิจารณาข้อมูลว่าสอดคล้องกันหรือไม่ หาเหตุและผล ที่มาที่ไปของสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อให้เข้าใจลึกซึ้ง ไม่ตัดสินใจตามกระแสหุ้นที่กำลังมาแรง แต่จะมองหาคุณค่าในราคาที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนด้วยความอดทน รอคอยโอกาส แต่เมื่อโอกาสมาถึงต้องคว้าไว้ให้ได้
  6. รักในอาชีพการลงทุน การเป็นนักลงทุนที่ดี ไม่ได้หมายถึงความสามารถในการทำกำไร แต่หมายถึงการมีใจรักในการลงทุน นักลงทุนที่ดีจะมีความสุขที่ได้ทำ มากกว่าคิดเรื่องผลตอบแทน
 

ที่มา : http://edu.tsi-thailand.org

www.manager.co.th

http://api.settrade.com

www.siaminfobiz.com

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023สำรวจคุณสมบัติเบื้องต้น ของคนที่คิดจะลงทุน

นอกจากภาษีที่ผู้มีรายได้ตามเกณฑ์จะต้องถูกหักทุกเดือนแล้ว เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ชาวออฟฟิศห...
งานอดิเรกเป็นการสร้าง Work-life balance ที่ดีทางหนึ่ง เมื่อเราใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ทำงานศิลปะ...
พนักงานยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ หรือ Intrapreneur คือพนักงานที่ทุ่มเททำงาน มีทักษะและความสามารถ มีจิตวิญญาณแ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top