นักบัญชีควรเตรียมตัวอย่างไร เมื่อต้องเข้าสู่ AEC

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          นักบัญชีเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมอีกอาชีพหนึ่ง เหตุผลที่ทำให้คนส่วนหนึ่งเลือกอาชีพนี้ คือ ความมั่นคงในการทำงาน และผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการทำงาน นักบัญชีส่วนใหญ่เรียนจบมาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ในสาขาการตลาด การบัญชี หรือการเงิน และเป็นที่รับรู้กันว่า ลักษณะของงานบัญชีจะเกี่ยวข้องกับการจัดการตัวเลข ผลกำไร รายรับรายจ่ายเป็นหลัก ผู้ที่จะทำงานด้านนี้ได้ ต้องมีความรู้ความสามารถมาเป็นอย่างดี

          งานบัญชีมีความเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจแทบทุกขั้นตอน และจะมีความสำคัญมากขึ้น เมื่อมีการเปิดสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เนื่องจากอาชีพนักบัญชีเป็นอาชีพอิสระ โดยผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จะเคลื่อนย้ายไปทำงานที่ใดก็ได้ในประเทศสมาชิกอาเซียน แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์บางอย่างที่ได้ตกลงกันไว้ เช่น ต้องผ่านการทดสอบของประเทศนั้น ๆ ก่อน จึงจะสามารถเข้าไปทำงานได้ และต้องมั่นใจว่าตนเองมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นนักบัญชีคุณภาพของอาเซียน

ทักษะด้านภาษาอังกฤษ

          เป็นที่ทราบกันดีว่า หากคุณพูดภาษาใดไม่ได้เลย คุณควรพูดภาษาอังกฤษให้ได้ เพราะภาษานี้เป็นสิ่งจำเป็นในการติดต่อสื่อสาร และการทำธุรกิจ หากคุณสามารถพูดภาษาที่ 3 ซึ่งเป็นภาษาในกลุ่มอาเซียนได้ จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองมากยิ่งขึ้น ผู้ที่ต้องการทำงาน หรือเรียนในด้านนี้ ควรมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว การทำงานบัญชีในอาเซียนคงจะมีอุปสรรคอยู่ไม่น้อย และอาจจะเสียเปรียบคู่แข่งขันคนอื่น ๆ ในหลายประเทศที่ต้องการตำแหน่งงานบัญชีเหมือนกับคุณ

ความรู้ความสามารถด้านบัญชี

          นักบัญชีจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในงานของตนเองอย่างเต็มที่ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเป็นสิ่งที่ต้องมาพร้อม ๆ กัน หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็อาจจะนำมาซึ่งอุปสรรคในการทำงานของนักบัญชีได้ ดังนั้น ก่อนที่การเปิด AEC จะมาถึง นักบัญชีต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้ให้เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น การจัดการเอกสารการบัญชี การเงิน การบันทึกรายรับรายจ่าย ภาษีอากร เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองต้องทำเป็นอย่างดี เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจใน AEC แทบทั้งสิ้น

มีความเข้าใจด้านการทำธุรกิจ

          การมีความรู้เกี่ยวกับการทำงานบัญชีเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ นักบัญชีต้องมีความรู้ความสามารถในการทำธุรกิจบ้าง โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีในทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง หรือกำลังดำเนินการอยู่ การให้ความใส่ใจในเรื่องเศรษฐกิจ ไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดเข้าใจในงานได้มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้คนทำงานเข้าใจความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วย การเพิ่มความรู้สามารถทำได้โดยการติดตามข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ แล้วนำมาคิดวิเคราะห์ ไปพร้อม ๆ กับการสังเกตความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นใน AEC

สนใจความรู้ด้านอื่น

นักบัญชีเตรียมตัวสู่ AEC          นักบัญชีควรมีความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานบัญชีโดยตรง แต่ถ้าหากรู้แล้วจะทำให้เกิดประโยชน์ในการทำงานมากขึ้น เช่น การเงินการลงทุน การบริหารจัดการ การวางแผนทางการตลาด การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ หากนักบัญชีมีความรู้เหล่านี้เพิ่มเติม ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้เป็นคนทำงานที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และทำให้เป็นที่ต้องการตัวของนายจ้างทั้งในและต่างประเทศ ความรู้ความสามารถทัดเทียมกับนักบัญชีชาติอื่น

          การที่นักบัญชียังคงเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยม และมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อมีการเปิด AEC เพราะอาชีพนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจอย่างแยกไม่ออก นักธุรกิจที่ต้องการขยายการลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน ก็มักจะมองหานักบัญชีฝีมือดี และไว้ใจได้ติดตามไปทำธุรกิจด้วยทุกครั้ง

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

การเตรียมความพร้อมของคนหางานก่อนก้าวเข้าสู่ AEC

6 คุณสมบัติที่จะทำให้คุณเป็นที่ต้องการเมื่อเปิด AEC

บทความยอดนิยม
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาของเทคโนโลยี เอื้อการดำเนินชีวิตของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และท่ามกลางความสะดวกต่าง ๆ เหล่านั้น...
บางครั้งชีวิตการเป็นมนุษย์ออฟฟิศมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ละเส้นทางมักมีขวากหนามให้ต้องฝ่าฟัน จนแปรเปลี่ยนเป็นการเสี...
ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนานั้น ในบางครั้งเรามักจะลืมคำนึงถึงเรื่องของแนวคิดและกลยุทธ์ในการวิเ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top