คุณสมบัติของ HR พันธุ์แท้

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          คน คือ กลไกสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เพียงผู้บริหารเท่านั้นที่จะต้องเก่ง บุคลากรทุกคนในองค์กรจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มความสามารถด้วย ดังนั้นในแต่ละองค์กรจึงจำเป็นต้องมีผู้ที่จะมาทำหน้าที่บริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ทางด้านทรัพยากรบุคคล (HR) เพื่อคอยดูแลให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข และเกิดผลผลิตที่เป็นไปตามเป้าประสงค์ของบริษัท ซึ่งต่อไปนี้ คือคุณสมบัติที่ HR ที่ดีพึงมี

1. น่าเคารพนับถือ

          HR ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของพนักงาน ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎระเบียบขององค์กร และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด เพราะผู้คุ้มกฎไม่ควรทำผิดกฎระเบียบเสียเอง จึงจะเกิคดวามเคารพนับถือ และศรัทธาจากพนักงาน

2. ทันสมัยใฝ่เรียนรู้

          HR สมัยใหม่ต้องทันต่อเหตุการณ์ คอยติดตามความเปลี่ยนแปลงของโลกและวิทยาการใหม่ ๆ อยู่เสมอ และเก็บเกี่ยวความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำมาแนะนำและพัฒนาการทำงานของพนักงาน ฉะนั้น HR จึงเปรียบเสมือนผู้รู้ประจำองค์กร มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการทำงาน รวมถึงในเรื่องอื่น ๆ ที่มีผลเกี่ยวเนื่องต่อการทำงานแก่บุคลากรในองค์กรด้วย

3. กล้าคิดกล้าทำ

          ผู้ที่จะนำบุคลากรทั้งองค์กรให้ดำเนินตามกรอบ กฎระเบียบที่เหมาะสม จะต้องมีความกล้า กล้าที่จะนำเสนอความแปลกใหม่ เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กร และวัฒนธรรมความคิดของพนักงานให้ถูกต้องเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

4. ช่างสังเกตคอยสอดส่อง

           นอกจากต้องหูไวตาไวในเรื่องข่าวสารภายนอกแล้ว HR ยังต้องช่างสังเกตความเป็นไปภายในองค์กรด้วย ว่าพนักงานคนใดกำลังมีปัญหาคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงาน เกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้างานตรงจุดไหนหรือไม่ เพื่อที่จะได้คอยดูแลและแก้ไขปัญหาของพนักงานได้ตรงจุด

5. รวดเร็วฉับไว

          สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานอย่างฉับไว เมื่อพนักงานเข้ามาขอคำปรึกษา หรือดำเนินการเรื่องการขอเบิกค่ารักษาพยาบาล HR ควรรีบดำเนินการอย่างกระตือรือร้น ให้พนักงานได้รับรู้ถึงความห่วงใย และเอาใจใส่ที่คุณมีให้พวกเขาอย่างจริงใจ

6. ผู้สร้างสรรค์ ผู้สร้างสุข

คุณสมบัติของ-hr          สร้างสรรค์กิจกรรมหรือโครงการดี ๆ ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมทำด้วยกัน ทั้งการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถในการทำงานของแต่ละแผนก รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ลืมที่จะหาเวลาเหมาะ ๆ จัดกิจกรรมสนุก ๆ เพื่อให้ความบันเทิงช่วยพนักงานผ่อนคลายจากความเครียด อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานได้เป็นอย่างดี

          เช็กคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว  ใครเป็น HR พันธุ์แท้ ยกมือขึ้น !!!

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023คุณสมบัติของ HR พันธุ์แท้

ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งโลกของเราจะเกิดโรคระบาดอย่างโควิด-19 ขึ้นมา แล้วส่งผลกระทบแบบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก สร้างปัญหาให้กับท...
ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งโลกของเราจะเกิดโรคระบาดอย่างโควิด-19 ขึ้นมา แล้วส่งผลกระทบแบบเป็นวงกว้างไปทั่วโลก สร้างปัญหาให้กับท...
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโลกของเราทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมาก จนบางครั้งมนุษย์อย่างเราๆ ก็ตามโลกดิจิทัลกันแทบไม่ทัน แต่นั่...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top