คิดอย่างมีกลยุทธ์
july09-04-s

          ชื่อหนังสือ : คิดอย่างมีกลยุทธ์

ผู้แต่ง : Yoshinori Saito

ผู้แปล : ประวัติ เพียรเจริญ

จำนวนหน้า : 352 หน้า

ราคาปก : 225 บาท

          ทักษะพื้นฐาน 4 ประการสำหรับการเพิ่มพลังความคิดเชิงกลยุทธ์อย่างได้ผล อธิบาย “ทักษะการคิด”

          ซึ่งปกติเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ให้สามารถมองเห็นภาพและคิดตามได้ง่าย ๆ โดยยกตัวอย่างจากธุรกิจจริงในตลาด

          มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจและภาพประกอบมากมายตลอดทั้งเล่ม สามารถใช้เป็นแนวทางในการฝึกฝน “วิธีการคิดเชิงกลยุทธ์” เพื่อให้มีมุมมองที่กว้างและลึกซึ้งในการแก้ปัญหา สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจ และนำเสนอทิศทางธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ สมเหตุสมผล และมีมุมมองที่เป็นวิทยาศาสตร์ และหากฝึกฝนจนชำนาญแล้วไม่ว่าจะต้องแก้ปัญหา หรือวางแผนกลยุทธ์เรื่องอะไร แผนที่ได้ ก็จะเป็นไปอย่างรอบคอบ เฉียบคม แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด มีความได้เปรียบในเชิงแข่งขันและสัมฤทธิ์ผลตามต้องการ