คิดบวกสำคัญต่อการทำงานอย่างไร

          คุณสมบัติที่นายจ้างต้องการจากผู้สมัครงาน นอกจากความสามารถในการทำงานแล้ว ยังรวมถึงทัศนคติเชิงบวกด้วย เพราะในการ…