5 ประเภทคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์งาน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          แม้ว่ารายการคำถามที่พบบ่อยครั้งในการสัมภาษณ์งานจะมีเป็นสิบเป็นร้อยคำถามก็ถาม แต่ประเภทของคำถามที่มักใช้หลักๆ แล้วมีอยู่เพียง 5 ประเภทเท่านั้น ซึ่งได้แก่

  1. คำถามที่เกี่ยวเนื่องกับเรซูเม่
  2. คำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
  3. คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
  4. คำถามที่เป็นการยกตัวอย่างสถานการณ์จริง
  5. คำถามเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะ

คำถามที่เกี่ยวเนื่องกับเรซูเม่

          ผู้สัมภาษณ์ต้องการจะทราบเรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณว่า สิ่งที่คุณเขียนในเรซูเม่นั้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ เช่น ช่วยเล่าเกี่ยวกับตัวคุณได้ไหม วิชาเอกที่คุณเลือกคืออะไร หรือในกรณีที่คุณมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อนเขาอาจจะถามว่า คุณทำหน้าที่อะไรบ้างในตำแหน่งนั้น เป็นต้น

คำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน

          เป็นคำถามที่ต้อง การ จะวัดว่า คุณมีประสบการณ์หรือคุณสมบัติทั่วไปที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานหรือไม่ เพียงใด เช่น คุณเคยมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทีมมาก่อนหรือไม่ คุณเคยมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งหรือไม่ คุณเคยมีการนำเสนอผลงานของคุณให้กับลูกค้าภายนอกหรือไม่ เป็นต้น

คำถามเกี่ยวกับพฤติกรรม

          คำถามประเภทนี้ ใช้เพื่อค้นหาว่า ประสบการณ์หรือคุณสมบัติที่คุณมีอยู่ในระดับใด ลักษณะคำถามจะเจาะลึกมากยิ่งขึ้น และผู้สัมภาษณ์คาดหวังให้คุณตอบคำถามบนพื้นฐานประสบการณ์ทำงานที่คุณเคยผ่าน มา เช่น ช่วยเล่าถึงเมื่อครั้งที่คุณใช้ทักษะในการแก้ปัญหาความขัดแย้งให้ฟังได้ไหม ช่วยเล่าถึงผลงานที่คุณได้นำเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานได้หรือ ไม่ ช่วยยกตัวอย่างถึงตอนที่คุณทำงานไม่ทันเวลา และการแก้ปัญหาของคุณ เป็นต้น

          จะเป็นการดีมาก หากคุณสามารถเตรียมความคิดไว้ล่วงหน้าสำหรับการนำเสนอให้ผู้สัมภาษณ์ทราบถึง คุณสมบัติที่เป็นที่ต้องการ เช่น หากคุณสมัครงานในตำแหน่งพนักงานขาย คุณอาจถูกคาดหวังเรื่องความสามารถในการนำเสนอสินค้า คุณก็ควรเตรียมตัวในเรื่องนี้มาให้ดี

คำถามที่เป็นการยกตัวอย่างสถานการณ์จริง

          คำถามประเภทนี้ขึ้น อยู่กับตำแหน่งงานที่คุณสมัคร ผู้สัมภาษณ์อาจหยิบยกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับปัญหาภายในองค์กร และถามว่าคุณมีแนวทางในการจัดการอย่างไร หรืออาจจะให้คำนวณโจทย์คณิตศาสตร์ ซึ่งคุณจำเป็นต้องนำเสนอความคิดเห็นของคุณ หรือคำตอบที่คุณค้นพบ และตอบคำถามต่างๆ ที่จะตามมาอีกด้วย

          วัตถุประสงค์ของคำ ถามประเภทนี้ เพื่อต้องการทราบวิธีการคิดของคุณ ว่าคุณสามารถทำงานภายใต้สถานการณ์กดดันได้หรือไม่ คุณมีบุคลิกลักษณะที่เหมาะกับทีมหรือไม่

คำถามเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะ

ประเภทคำถามสัมภาษณ์งาน          คำถามประเภทนี้แบ่ง ออกได้ 2 รูปแบบ แบบแรกเป็นคำถามมาตรฐาน ที่ถามคำถามมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่คุณชอบหรือเลือกที่จะทำ อีกแบบเป็นคำถามที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วไปในขั้นตอนการสัมภาษณ์ โดยอาจจะเกี่ยวกับประเด็นรอบๆ ตัว เช่น รายการโทรทัศน์ยอดนิยม หรือ เหตุการณ์สำคัญในโลก เพื่อวัดว่า คุณมีบุคลิกลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่งหรือไม่

          เมื่อคุณทำความคุ้น เคยกับประเภทของคำถามพื้นฐานแล้ว คุณจะมีกรอบในการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งาน ซึ่งจะช่วยคุณสามารถทำความเข้าใจกับประเด็นคำถาม และตอบคำถามได้อย่างมืออาชีพตลอดการสัมภาษณ์งาน

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เคล็ดลับการสัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์

คำถามสัมภาษณ์งานที่ต้องตอบอย่างมืออาชีพ

บทความยอดนิยม
           ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มีหลากหลายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้าง ทั้งการระบาดของโควิด-19......
           ในวันที่เรียนจบมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นเหมือนวันแรกของการก้าวเข้าสู่ชีวิตจริงอย่างแท้จริง เพราะจะต้องเปลี่ยนจากช...
วิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาขณะนี้ ส่งผลต่อคนทำงานและผู้สมัครงานที่ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพและการทำงาน ไม่...
           Project Managers ทำอะไรบ้าง ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับตำแหน่ง Project......
           ในโลกยุคดิจิทัลที่ข้อมูลมีมากมายมหาศาล ความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร คือสิ่งสำคัญที่สุด ถ้าปกป้องไม่ดี อาจโดนโ...
           แม้ปัจจุบันทัศนคติในเรื่องการกีดกันทางเพศหรือ Sexism จะเปลี่ยนไปมาก แต่ก็ยังมีให้พบเห็นได้ในปัจจุบัน ในหลายอง...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top