12 ที่สุดคำถามสัมภาษณ์งานที่จะช่วยให้ได้ผู้สมัครตามต้องการ

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ในแต่ละบริษัทมีการรับพนักงานเข้ามาทำงานใหม่ การสัมภาษณ์งานเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะทำให้ผู้สัมภาษณ์ทำความรู้จักกับผู้สมัครงาน แต่โดยทั่วไปนั้นคำถามสัมภาษณ์งานมีความคล้ายคลึงกันมาก จึงทำให้ผู้สัมภาษณ์ไม่ได้รู้จักตัวผู้สมัครเพียงพอ คำตอบแต่ละคนจึงมีความคล้ายคลึงกัน

          ถ้าหากคุณต้องการจ้างงาน ดังนั้นคำถามเดิม ๆ อาจจะไม่สามารถทำให้รู้จักผู้สมัครเพียงพอ จึงต้องมีคำถามใหม่ ๆ เพื่อทำให้รู้จักตัวตนของผู้สมัครมากยิ่งขึ้น

จุดอ่อนของคำถามสัมภาษณ์งาน

          อย่าเพียงแต่ถามเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตของผู้สมัครที่ผ่านมา แต่ถามด้วยว่าคุณจะสามารถร่วมงานกับบริษัทได้อย่างไร ให้คำถามส่วนใหญ่โฟกัสที่ปัจจุบันมากกว่าอดีต และคำถามวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ

          คำถามสัมภาษณ์งานทั่ว ๆ ไปนั้น ผู้สมัครสามารถเตรียมตัวมาได้ง่าย ๆ การที่จะได้บุคลากรดี ๆ มีความสามารถมานั้นจะต้องขจัดคำถามสัมภาษณ์งานเดิม ๆ ออกไป

          ในบทความนี้ได้เตรียม 12 คำถาม แบ่งได้เป็น 4 ประเภท

A – คำถามจะต้องสัมพันธ์กับการแก้ปัญหาสถานการณ์จริง ๆ

          การสัมภาษณ์งานที่ดี จะต้องทำให้ตัวผู้สมัครสามารถแสดงศักยภาพในการแก้ปัญหา ดังนั้นคำถามจะต้องมีประสิทธิภาพพอที่จะช่วยดึงความสามารถของผู้สมัครออกมาได้และ 3 คำถามด้านล่าง จะช่วยทำให้เข้าใจผู้สมัครมากยิ่งขึ้น

          1. คุณจะสามารถแยกแยะ ปัญหาและโอกาส ในการทำงานได้อย่างไร ? การหาบุคลากรมาร่วมทำงานด้วยนั้น ตัวผู้สมัครจะต้องสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

          2. คุณจะสามาถแยกแยะปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยวิธีการใด ? ปกติแล้วพนักงานควรที่จะสามารถแยกแยะปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง โดยยกตัวอย่างปัญหาที่แก้ยาก ๆ อย่างน้อย 3 เรื่องลองให้ผู้สมัครหาวิธีในการแก้ปัญหา

          3. การแก้ปัญหาอย่างจริงจังที่คุณสามารถเผชิญได้ด้วยตนเอง เพื่อจะได้ทราบการแก้ปัญหาของผู้มาสมัครงานที่เผชิญด้วยตนเองได้อย่างไร

B –  คำที่บ่งบอกถึงเป้าหมายข้างหน้า

          4. ให้คาดการณ์กับพัฒนาการในอาชีพนี้ เพราะการทำงานนั้นคือการทำเป้าหมายให้สำเร็จ ไม่สามารถหยุดอยู่กับที่ได้ อย่างเช่นว่าอีก 3 ปีข้างหน้า บริษัทจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบทั้งหมดของบริษัท และจะได้ทราบว่าตัวผู้สมัครจะตอบสนองกับคำถามนี้อย่างไร

          5. คาดการณ์ถึงการพัฒนาของตัวธุรกิจ เช่น “การทำงานภายในบริษัทเองมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว” “พนักงานของเราเองก็ควรปรับเปลี่ยนไปตามบริษัทด้วยเหมือนกัน” “ให้ลองเสนอสัก 5 แนวโน้มตัวอย่างที่จะมาในอนาคต ” “อีก 3 ปีข้างหน้าคุณมองว่าบริษัทของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง” สิ่งที่ผู้สมัครเสนอแนะมานั้นจะช่วยให้ตัวผู้สัมภาษณ์ได้เห็นถึงแนวคิด ทัศนคติ ในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น

C – คำถามที่ให้ผู้สมัครแสดงออกถึง ความสามารถ การเรียนรู้งาน การนำมาใช้จริง จุดเด่นในตัวผู้สมัคร

          หลาย ๆ ครั้งการหาบุคลากรที่เหมาะสมตามที่ต้องการนั้น อาจจะต้องมองความสามารถในด้านอื่น ๆ อีกด้วย

          6. คุณต้องการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ให้เชี่ยวชาญมากขึ้นหรือไม่ การเรียนรู้งานได้ไวจะช่วยให้สามารถขับเคลื่อนความก้าวหน้าของบริษัทและธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้

          7. จะปรับตัวอย่างไรหากเกิดการเปลี่ยนแปลง บางครั้งบริษัทเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น และพนักงานทุก ๆ คนจะต้องปรับตัวตามบริษัทด้วยเหมือนกัน ดังนั้นคำถามนี้จะช่วยให้ตัวผู้สมัครแสดงทัศนคติในการปรับตัวเองเพื่อให้เข้ากับนโยบายใหม่ ๆ หรือวัฒนธรรมต่าง ๆ ของบริษัท เพราะว่าบางคนอาจจะไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับความต้องการของบริษัทก็เป็นได้

          8. บ่งบอกถึงความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพราะว่าบริษัทต้องการสิ่งใหม่เข้ามาพัฒนาบริษัท ดังนั้นบริษัทควรระบุคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงสำหรับตำแหน่งงาน เพื่อช่วยให้สามารถหาคุณในตัวคุณสมบัติง่ายมากยิ่งขึ้น

D – ให้เราเข้าใจคุณ

          การสัมภาษณ์งานทั่ว ๆ ไปส่วนใหญ่รูปแบบจะเป็น การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว ซึ่งจะช่วยให้มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะถามคำถามกับตัวผู้สมัครตามที่ต้องการได้ เพราะว่าบางคำตอบอาจจะเป็นความลับ หรือไม่สะดวกให้ผู้อื่นรู้ก็เป็นได้

          ทุก ๆ คำถามที่ถามไปนั้นจะช่วยระบุระดับขีดความสามารถของผู้สมัคร แรงจูงใจ ข้อดี และข้อเสียต่าง ๆ

          9. จัดลำดับปัจจัยความต้องการในตำแหน่งงาน การกำหนดปัจจัยของตำแหน่งงานนั้นจะช่วยให้ผู้สมัครได้งานตามที่ต้องการ และบริษัทก็จะได้บุคลากรที่ต้องการด้วยเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยใด ๆ ก็สามารถช่วยประเมินตัวผู้สมัคร และยังช่วยคัดเลือกตัวผู้สมัครด้วย

          10. จัดลำดับแรงจูงใจในตัวคุณ สิ่งที่องค์กรนั้นมักจะทำต่อพนักงานเสมอ คือการวางตำแหน่งหน้าที่การงานได้ถูกต้องกับความสามารถของพนักงาน ดังนั้นแรงจูงใจอะไรบ้างนั้นจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกทัศนคติในการทำงานของตัวผู้สมัคร

          11. บอกวิธีการบริหารตัวเองให้มีประสิทธิภาพที่สุด ทุก ๆ บริษัทหวังว่าพนักงานที่เข้ามาทำงานใหม่นั้นจะสามารถประสบความสำเร็จในอาชีพได้ และวิธีการบริหารตัวเองจะมีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นวิธีการบริหารตัวเองจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยให้ตัวคุณประสบความสำเร็จได้

          12. ความสามารถอะไรบ้างที่คุณจะนำมาใช้ในอาชีพนี้ จุดเด่นเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อการทำงาน สำหรับคำถามนี้จะช่วยให้ผู้สัมภาษณ์ทราบข้อมูลความสามารถที่ผู้สมัครมี เช่น ความรู้ ประสบการณ์ การศึกษา และทักษะต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ในการทำงานให้ดีได้

          ในปัจจุบันการสัมภาษณ์งานกลายเป็นเรื่องง่าย เพราะ Social Network สามารถให้ข้อมูลได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว แม้กระทั่งการสมัครงานในตำแหน่งระดับอย่าง ผู้จัดการ ก็ยังสามารถหางานได้อย่างง่ายดาย

          สำหรับคำถามยาก ๆ ข้างต้นที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นควรเตรียมพร้อมไว้เพื่อสัมภาษณ์ผู้มาสมัครงานเพื่อให้ได้บุคคลตรงตามคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ เพราว่าคำถามทั่ว ๆ ไป หรือกว้างเกินไปอาจจะไม่ช่วยให้ผู้สมัครงานได้เปิดเผยตัวตนมากพอ ดังนั้นก่อนมีการสัมภาษณ์ควรเตรียมพร้อมให้ดี

          คำถามที่ดีเป็นเหมือนสมการที่ต้องการตัวแปรอย่างผู้สมัครที่ลงตัวมาทำงานในตำแหน่งงานตามที่บริษัทต้องการ การเตรียมคำถามควรเตรียมจากคำถามที่ดีไปจนจุดอ่อนของผู้สมัครงาน

คำถามสำหรับผู้สัมภาษณ์งาน          ถ้าสามารถนำคำถามทั้งหมดไปใช้ได้ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสการได้บุคลากรที่มีคุณภาพมาทำงานด้วย อาทิ “ให้อธิบายความเป็นตัวคุณ” คุณอาจจะได้อะไรมากกว่าจากคำถามนี้ เช่น

1. การได้รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

2. เกี่ยวกับตำแหน่งนี้

3. เกี่ยวกับบริษัท ซึ่งคำถามที่เจาะจงเหล่านี้แหละจะช่วยให้คุณได้ผู้สมัครที่ดีที่สุดมาทำงาน

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

คุณโดดเด่นพอที่จะได้งานหรือเปล่า

คนแบบไหนที่ตลาดงานต้องการ

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 202312 ที่สุดคำถามสัมภาษณ์งานที่จะช่วยให้ได้ผู้สมัครตามต้องการ

นอกจากภาษีที่ผู้มีรายได้ตามเกณฑ์จะต้องถูกหักทุกเดือนแล้ว เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ชาวออฟฟิศห...
งานอดิเรกเป็นการสร้าง Work-life balance ที่ดีทางหนึ่ง เมื่อเราใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ทำงานศิลปะ...
พนักงานยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ หรือ Intrapreneur คือพนักงานที่ทุ่มเททำงาน มีทักษะและความสามารถ มีจิตวิญญาณแ...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top