7 คำถามสัมภาษณ์งานและแนวทางการตอบ เพื่อทดสอบผู้สมัครงาน IT

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

คำถามสัมภาษณ์งาน IT

          ยุคนี้เป็นยุคที่เทคโนโลยีครองโลก อุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั่วโลกกำลังเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อย ๆ และไม่มีทีท่าว่าจะชะลอตัว เพราะการเติบโตที่รวดเร็วอย่างต่อเนื่องนี้เองที่ยกระดับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีให้สูงขึ้นกว่าแต่ก่อน บริษัททางด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีแค่สินค้าและบริการที่ดีเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอในการแข่งขันกับตลาดโลก หากบริษัทนั้น ๆ ยังต้องพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างไม่หยุดยั้งอีกด้วย การมีพนักงานด้านไอทีที่มีทักษะสูง มีหลักในการทำงานที่ดี และมีวิสัยทัศน์ที่เข้ากันกับองค์กร จะช่วยให้องค์กรก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องได้

          หากคุณเป็นบุคคลากรไอที ที่กำลังจะไปสัมภาษณ์งาน jobsDB ได้รวบรวม 7 คำถามสัมภาษณ์งานและแนวทางการตอบ ที่มักเจอในการสัมภาษณ์งาน IT ไว้ที่ด้านล่างนี้แล้วค่ะ

1. คุณคิดว่าอะไรที่คุณชอบที่สุดในการทำงานด้านไอที? (What do you enjoy most about working in Technology?)

          ความหมายที่ซ่อนอยู่ : ผู้สัมภาษณ์งานต้องการจะรู้ว่าอะไรคือแรงขับเคลื่อนและแรงบันดาลใจที่กระตุ้นให้คุณอยากทำงานด้านนี้

          ตอบอย่างไรให้โดน : เลือกตอบจากประสบการณ์ตรงของคุณ พูดถึงมุมมองทางธุรกิจเทคโนโลยีที่คุณพบว่าน่าตื่นเต้น เช่น สินค้าหรือบริการทางเทคโนโลยีนั้น ๆ ที่คุณทำส่งผลให้สังคมมีความแตกต่างอย่างไร ผลตอบแทนที่คุณได้รับ หรือความท้าทายที่มีต่อผลงานที่ผ่านมาของคุณ เป็นต้น คำตอบที่มาจากตัวคุณพร้อมการอธิบายอย่างเฉพาะเจาะจง จะแสดงให้ผู้สัมภาษณ์งานเห็นถึงความจริงใจ ความรักและศรัทธาที่คุณมีต่ออาชีพนี้

2. คุณคิดว่าอะไรคือคุณลักษณะสำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในสายอาชีพนี้? (What are the essential qualities to be successful in Technology, in your opinion?)

          ความหมายที่ซ่อนอยู่ : คำถามนี้ใช้วัดว่าคุณมีคุณลักษณะที่จะเข้ากันได้กับวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรหรือไม่

          ตอบอย่างไรให้โดน : บอกคุณลักษณะที่คุณมีอยู่และคิดว่าจะเอื้อต่อการประสบความสำเร็จในอาชีพสักสองสามอย่าง พร้อมให้เหตุผลว่าทำไมคุณถึงคิดว่ามันสำคัญ นอกจากนี้คุณยังสามารถยกตัวอย่าง “ไอดอล” หรือคนที่มีคุณลักษณะดังกล่าว พร้อมให้เหตุผลว่าทำไมคุณจึงยึดถือเขาเป็นแบบอย่างในการทำงานได้อีกด้วย

3. บล็อก, เว็ปไซต์ หรือ Podcasts อะไรบ้างที่คุณชอบ และเข้าไปใช้ประจำ (What are your favorite tech blogs, podcasts or websites? Are you an active participant of online tech forums?)

          ความหมายที่ซ่อนอยู่ : ความสนใจ ติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีอยู่เสมอ จะแสดงให้ผู้สัมภาษณ์งานเห็นว่า คุณเหมาะกับงานในสายไอทีมากน้อยเพียงใด

          ตอบอย่างไรให้โดน : คุณควรตอบในฐานะที่ตัวคุณเป็นคน IT ที่ติดตามข่าวสารในแวดวง IT และเทคโนโลยี ตามบล็อก หรือเว็ปไซต์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้ว่าคุณอาจไม่รู้ข้อมูลในเชิงลึก อย่างน้อยคุณควรที่จะรู้ชื่อ Tech Blogs เด่น ๆ เช่น Wired, TechCrunch, Mashable และ The Verge แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจเว็ปไซต์พวกนั้น คุณต้องให้เหตุผลได้ว่าทำไม แต่อย่าลืมว่า การที่จะทำงานในสาย IT แต่ขาดความรู้ ความสนใจในสายนี้ ก็ย่อมส่งผลต่อการทำงานอย่างแน่นอนค่ะ

4. ระบุผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีที่คุณชอบมากที่สุดและชอบน้อยที่สุดพร้อมสาเหตุ? (Name your favorite and least favorite tech products. What do you like/ dislike about them?)

          ความหมายที่ซ่อนอยู่ : องค์กรต้องการประเมินความกระตือรือร้นและความรู้ของคุณที่มีต่อผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีล่าสุด อีกทั้งยังเป็นการทดสอบความเข้าใจและความเชี่ยวชาญของคุณในการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของความต่างทางเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ

          ตอบอย่างไรให้โดน : ตอบคำถามโดยยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีในหลาย ๆ ด้าน เช่น ถ้าคุณเป็นนักพัฒนาซอฟท์แวร์ คุณสามารถยกตัวอย่างซอฟท์แวร์ที่ใหม่ ๆ ในแวดวงการศึกษา เช่น Duolingo การเดินทาง เช่น Grab ธุรกิจท่องเที่ยว เช่น Airbnb ธุรกิจความบันเทิง เช่น Netflix ฯลฯ การที่คุณแสดงความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง จะแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่คอยอัปเดตข้อมูลใหม่ ๆ ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอยู่เสมอ

5. คุณสั่งสมและเสริมสร้างทักษะทางเทคโนโลยีอย่างไร? (How do you keep your technology skills relevant?)

          ความหมายที่ซ่อนอยู่ : ผู้สัมภาษณ์งานอยากรู้ว่าคุณริเริ่มเรียนรู้ทักษะด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างไร และคุณมีความถนัดด้านไหนเป็นพิเศษ

          ตอบอย่างไรให้โดน : พูดถึงการเข้าเรียนหรือรับการอบรมหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่คุณเคยผ่านมาในรอบปี หรือพูดถึงโปรเจคพิเศษที่คุณได้รับมอบหมายให้ทำ อธิบายว่าคุณได้เรียนรู้ทักษะหรือได้รับความรู้อะไรใหม่ ๆ เพิ่มเติมบ้าง เน้นว่าความรู้และทักษะนั้น ๆ สำคัญอย่างไร ส่งผลหรือเป็นประโยชน์อย่างไร

6. เล่าถึงโปรเจคล่าสุุดหรือขั้นตอนการทำงานของคุณที่คุณทำให้รวดเร็วขึ้น ชาญฉลาดขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น? (Tell me about a recent project or process that you improved on and made faster, smarter, or more efficient?)

          ความหมายที่ซ่อนอยู่ : ผู้สัมภาษณ์งานไม่เพียงแต่มองหาคนที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังมองหาคนที่อุทิศตนให้กับงานอย่างเต็มที่ มีแรงบันดาลใจในการทำงาน และมีวิสัยทัศน์ ให้ความสนใจในภาพรวมอีกด้วย

          ตอบอย่างไรให้โดน : ยกตัวอย่างผลงานชิ้นโบว์แดงของคุณ ว่าคุณทำให้เกิดการพัฒนาที่สำคัญอย่างไร และทำให้เกิดความ แตกต่างที่ชัดเจนในบริษัทอย่างไร พยายามบอกรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ว่าคุณเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างไรเป็นขั้นตอน เล่าถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นกับตัวคุณ และผลประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากการลงแรงของคุณในผลงานนั้น

7. คุณคิดว่าอะไรคือความท้าทายที่สุดในการเป็นพนักงานไอทีและคุณมีวิธีจัดการกับความท้าทายและอุปสรรคนั้นอย่างไร? (What would you say are biggest challenges of working in the technology industry and how do you deal with them?)

          ความหมายที่ซ่อนอยู่ : องค์กรต้องการวิเคราะห์จุดอ่อนของคุณ และต้องการประเมินความสามารถของคุณในการทำงานภายใต้ ความกดดัน

          ตอบอย่างไรให้โดน : ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุณทำงานภายใต้ความกดดัน และวิธีการที่คุณจัดการกับความเครียดนั้น อย่ากลัวที่จะต้องบอกจุดอ่อนของคุณ บอกบริษัทถึงจุดอ่อนที่คุณคิดว่าเป็นอุปสรรคของคุณมากที่สุด รวมทั้งอธิบายให้พวกเขาฟังว่า คุณมีวิธีจัดการกับข้อบกพร่องของคุณอย่างไร สิ่งสำคัญที่ผู้สัมภาษณ์งานอยากเห็นคือ ความกล้าในการยอมรับข้อผิดพลาดและความตั้งใจ ที่จะปรับปรุงและพัฒนาตนเอง

          เคล็ดลับสุดท้าย : อย่าคิดเยอะกับคำตอบของคุณ ผ่อนคลายและเป็นธรรมชาติให้มากที่สุด และอย่าลืมว่าคุณก็มีสิทธิที่จะตั้งคำถามต่อผู้สัมภาษณ์งานเช่นกัน โชคดีค่ะ

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

คนแบบไหนที่จะได้เป็น Manager ก่อนอายุ 30

ไอทีสีเขียว ช่วยกันคนละไม้คนละมือ คุณก็ทำได้

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 20237 คำถามสัมภาษณ์งานและแนวทางการตอบ เพื่อทดสอบผู้สมัครงาน IT

นอกจากภาษีที่ผู้มีรายได้ตามเกณฑ์จะต้องถูกหักทุกเดือนแล้ว เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ชาวออฟฟิศห...
งานอดิเรกเป็นการสร้าง Work-life balance ที่ดีทางหนึ่ง เมื่อเราใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ทำงานศิลปะ...
พนักงานยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ หรือ Intrapreneur คือพนักงานที่ทุ่มเททำงาน มีทักษะและความสามารถ มีจิตวิญญาณแ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top