7 คำถามและแนวทางการตอบเพื่อใช้สัมภาษณ์งานวิศวกร

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

คำถามสัมภาษณ์งานวิศวกร

          “การสัมภาษณ์งาน” มักจะเป็นเรื่องที่ทำให้ประหม่าได้เสมอ ไม่ว่าคุณจะผ่านการสัมภาษณ์งานมาแล้วกี่ครั้งก็ตาม ในการสัมภาษณ์งานแต่ละครั้งคุณจะพบว่า แม้ว่าผู้สัมภาษณ์งานจะมีรูปแบบการสัมภาษณ์งานเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่พบได้คล้าย ๆ กันในแต่ละที่และแต่ละการสัมภาษณ์งาน คือคำถามที่เป็นกุญแจสำคัญมักจะถูกนำมาใช้ เพื่อทดสอบผู้สัมภาษณ์งานอยู่เสมอ ตรงกันข้ามกับความเชื่อทั่ว ๆ ไป ที่ว่า การสัมภาษณ์งานที่ประสบความสำเร็จไม่ได้ตัดสินจากปริมาณคำตอบที่คุณตอบถูก แต่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจในคำถามว่าคุณมีมากน้อยแค่ไหน และมาจากคุณภาพของคำตอบของคุณ หากคุณเป็นวิศวกรและกำลังจะเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งาน jobsDB ได้รวบรวม 7 คำถามและแนวทางการตอบที่มักถูกใช้ในการสัมภาษณ์งานในตำแหน่งวิศวกร เพื่อให้โดนใจผู้สัมภาษณ์งานมาฝากกันค่ะ

1. คุณให้คำจำกัดความคำว่าวิศวกรรมว่าอย่างไร?

          ความหมายที่ซ่อนอยู่ : ผู้สัมภาษณ์งานต้องการวัดทัศนคติและระดับความชอบในอาชีพของคุณ

          ตอบอย่างไรให้โดน : คุณควรมองจากภาพใหญ่เวลาตอบคำถามนี้ คิดว่าบริษัทนี้ทำอะไร มีสินค้าหรือบริการแบบไหนที่เป็นจุดขาย และพุ่งคำตอบไปที่บทบาทงานวิศวกรรมที่ช่วยปรับปรุงและพัฒนาชีวิตลูกค้าในบริบทที่เกี่ยวข้อง

2. อะไรคือความสำเร็จที่น่าจดจำของคุณในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ผ่านมา?

          ความหมายที่ซ่อนอยู่ : ผู้สัมภาษณ์งานต้องการรู้ว่าคุณจะ “ขาย” ความสำเร็จของคุณอย่างไร และคุณประยุกต์ใช้ทักษะใดในการแก้ปัญหาและเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นในงานได้อย่างไร

          ตอบอย่างไรให้โดน : คิดถึงตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงที่จะแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและทักษะของคุณในการเป็นวิศวกร ถ้าเป็นไปได้ ยกตัวอย่างว่าคุณได้ช่วยแก้ปัญหาหรือเสนอแนะข้อเสนออันมีค่าที่เป็นประโยชน์ต่อทีมของคุณในเวลานั้นอย่างไร

3. คุณได้เรียนรู้หรือพัฒนาทักษะทางวิศวกรรมใหม่ ๆ อะไรบ้างหรือไม่ในปีที่ผ่านมา?

          ความหมายที่ซ่อนอยู่ : ว่าที่นายจ้างของคุณต้องการรู้ว่า คุณได้มีการติดตามงานทางวิศวกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นหรือไม่และคุณใส่ใจแค่ไหนที่จะใฝ่หาและเรียนรู้ขวนขวายที่จะพัฒนาตนเองให้ได้ทักษะทางวิศวกรรมใหม่ ๆ นั้น

          ตอบอย่างไรให้โดน : คำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับคำถามนี้คือการตอบว่าคุณได้ฝึกฝนเรียนรู้เทคนิคและทักษะใหม่ ๆ อยู่เสมอในปีที่ผ่านมาและคุณสามารถแจกแจงรายละเอียดของสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาอย่างง่ายดาย แต่หากจริง ๆ แล้วคุณไม่ได้เรียนรู้สิ่งใดเพิ่มเติมเลย คุณสามารถพูดถึงหลักสูตรต่าง ๆ ที่คุณได้ไปศึกษาหาข้อมูลมาและวางแผนที่จะสมัครไปเข้ารับการอบรม จุดหมายสำคัญของคำตอบนี้คือ ต้องการให้ผู้สัมภาษณ์งานเห็นว่าคุณมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์ตรงในงานจริง ๆ มาแล้วมากน้อยแค่ไหนก็ตาม

4. คุณชอบอะไรมากที่สุดในการเป็นวิศวกร?

          ความหมายที่ซ่อนอยู่ : ผู้สัมภาษณ์งานต้องการรู้ว่าอะไรคือแรงจูงใจที่ทำให้คุณอยากเป็นวิศวกรและอะไรคือแรงบันดาลใจในการทำงานของคุณ

          ตอบอย่างไรให้โดน : ตอบจากประสบการณ์ตรงของคุณ พูดถึงคุณค่าในงานของคุณที่มีต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม และสิ่งนั้นทำให้คุณรู้สึกอย่างไร ตอบคำถามให้เป็นธรรมชาติและให้ออกมาจากใจ คำตอบและท่าทางของคุณจะแสดงให้เห็นถึงความรักและความจริงใจที่คุณมีต่องานของคุณและตัวคุณเอง

5. ปริมาณงานในที่ทำงานเก่าของคุณเป็นอย่างไร มีมากน้อยแค่ไหน?

          ความหมายที่ซ่อนอยู่ : ผู้สัมภาษณ์งานต้องการวัดความคาดหวังในงานของคุณและประเมินความสามารถในการจัดการกับภาระงานหนักของคุณ

          ตอบอย่างไรให้โดน : การพาดพิงหรือพูดถึงนายเก่าหรือที่ทำงานเก่าในแง่ลบ เป็นพฤติกรรมที่แสดงความไม่เป็นมืออาชีพ ถึงแม้ว่าสภาพการทำงานจะย่ำแย่แค่ไหนก็ตาม คุณควรตอบคำถามนี้อย่างเป็นกลางแบบปราศจากอคติ และมุ่งเน้นไปในแง่บวกว่าปริมาณงานที่หนักช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการบริหารเวลา และเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานและจัดการกับปัญหาของคุณให้มากขึ้นอย่างนี้จะดีกว่า

6. อะไรคือคุณสมบัติสำคัญที่วิศวกรผู้ประสบความสำเร็จพึงมีในความคิดของคุณ?

          ความหมายที่ซ่อนอยู่ : คำถามนี้ผู้สัมภาษณ์งานต้องการเห็นถึงบุคลิก คุณลักษณะและคุณค่าของคุณอย่างแยบยล

          ตอบอย่างไรให้โดน : แจกแจงคุณสมบัติอย่างน้อยสองสามข้อ และบอกว่าทำไมคุณถึงคิดว่ามันสำคัญ คุณสามารถยกตัวอย่างผู้จัดการหรือนายเก่าของคุณที่มีคุณลักษณะนี้ หรือบุคคลตัวอย่างที่คุณถือว่าเป็นไอดอลที่คุณอยากเอาเป็นเยี่ยงอย่างในสายงานของคุณก็ได้

7. อะไรคือความท้าทายหรืออุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่คุณเคยประสบในการทำงานเป็นวิศวกร และคุณจัดการกับมันอย่างไร?

          ความหมายที่ซ่อนอยู่ : ผู้สัมภาษณ์งานต้องการเห็นจุดอ่อนของคุณและประเมินว่าคุณทำงานภายใต้ความกดดันได้หรือไม่อย่างไร

          ตอบอย่างไรให้โดน : ตอบคำถามด้วยความซื่อสัตย์ บอกผู้สัมภาษณ์งานว่าอะไรที่เป็นจุดอ่อนของคุณและคุณทำอย่างไรเพื่อแก้ไขและปรับปรุงมัน สิ่งสำคัญคือการแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจและเป็นผู้ริเริ่มที่จะปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและพัฒนาสิ่งที่คุณขาดให้ดียิ่งขึ้น

          เคล็ดลับสุดท้าย อย่าตื่นตระหนกถ้าผู้สัมภาษณ์งานจะถามคำถามที่ยาก ๆ เพื่อท้าทายคุณ เตรียมตัวให้พร้อมกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอันอาจจะเกิดขึ้น แล้วคุณจะประสบความสำเร็จ ขอให้โชคดีค่ะ

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

คนแบบไหนที่จะได้เป็น Manager ก่อนอายุ 30

อยากก้าวเป็นหัวหน้าวิศวกร ควรมีทักษะอะไรบ้าง

บทความยอดนิยม
ต้อนรับกระแสแห่งเดือน Pride Month กับเรื่องราวของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ ซึ่งจากที่ผ่านมารวมไปถึง ณ ป...
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังวางแผนลาออกจากงานอยู่ แถมงานใหม่ก็ยังหาไม่ได้ เรียกได้ว่าออกไปก็อาจจะยังต้องอยู่ว่าง ๆ รอหางานใ...
ช่วงนี้หลาย ๆ คนน่าจะอยู่ในสถานะ WFH กันเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ต้องมีการปรับตัวในหลาย ๆ ด้าน ทั้งวิถีชีวิต การทำงานรวมถึง......

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top