คำถามที่ใช้วัดแรงจูงใจของผู้สมัครงาน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

คำถามวัดแรงจูงใจในการทำงาน

          จะถามคำถามอย่างไรให้รู้ว่าผู้สมัครงานมีแรงจูงใจในการทำงานมากแค่ไหน เพราะขณะสัมภาษณ์งานผู้สมัครทุกคนย่อมต้องแสดงออกถึงความกระตือรือร้นอยากได้งานทั้งนั้น ลองเจาะประเด็นตามคำแนะนำ ต่อไปนี้อาจช่วยคุณได้

1. ประวัติการทำงาน

          การพูดคุยถึงประวัติการทำงานที่ผ่านมาของผู้ สมัครงานสามารถใช้ประเมินแรงจูงใจของผู้สมัครได้ จากระยะเวลาที่เขาทำงานแต่ละบริษัท เขาอยู่แต่ละที่นานแค่ไหน เคยได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ เคยถูกซื้อตัวให้ย้ายงานหรือไม่ สาเหตุที่ย้ายงานเพื่อความก้าวหน้าหรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ นายจ้างเก่าเคยรับพนักงานที่ออกไปแล้วกลับเข้าทำงานหรือไม่ เป็นต้น

2. ความสนใจที่นอกเหนือจากงาน

          คนที่มีแรงจูงใจจะไม่ได้มีแต่แรงจูงใจในการทำ งานเท่านั้น แต่รวมถึงแรงจูงใจในชีวิตด้วย จึงควรมีการพูดคุยถึงความสนใจอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากงาน ไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรก การหาความรู้เพิ่มเติม เป้าหมายในชีวิต คนเหล่านี้มักมีความใฝ่ฝัน และหาโอกาสพัฒนาตนเองผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอ่านหนังสือ การเรียนภาษา การวิ่งมาราธอน การร่วมกิจกรรมกับกลุ่มที่สนใจ เป็นต้น

3. ความล้มเหลวที่ผ่านมา

          แรงจูงใจช่วยให้เราโฟกัสในงานที่ทำ แม้ว่าอาจต้องพบกับอุปสรรคที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้สัมภาษณ์งานจึงควรถามคำถามผู้สมัครงานเกี่ยวกับความผิดพลาดพี่ผ่านมา เพื่อค้นหาว่าเขารู้จักตนเองดี เพียงไร เช่น อุปสรรคที่ยากลำบากที่สุดที่เขาเคยเผชิญคืออะไร และเขาผ่านมันมาได้อย่างไร เขาเคยทำงานผิดพลาดหรือไม่ เขารู้สึกอย่างไร และแก้ปัญหานั้นอย่างไร

4. บุคคลอ้างอิง

          สอบถามบุคคลอ้างอิงที่ผู้สมัครงานให้ไว้ หากผู้สมัครเป็นที่ชื่นชม บุคคลอ้างอิงย่อมยินดีที่จะเล่าเกี่ยวกับผู้สมัครให้ฟังด้วยน้ำเสียงชื่นชม แต่ถ้าตอบเป็นพิธี แสดงว่ารู้สึกเฉย ๆ กับผู้สมัครงาน ไม่ Recommend แต่อย่างใด คุณอาจให้บุคคลอ้างอิงลองให้คะแนนผู้สมัคร 1-5 โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะต้องได้คะแนนตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้นไป

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

แนวทางคำถามเพื่อประเมินผู้สมัครงาน

คำถามสัมภาษณ์งานแบบไหนเข้าถึงตัวตนผู้สมัครได้ดีที่สุด

Scroll to Top