คำถามที่จะทำให้คุณโดดเด่นในการสัมภาษณ์งาน

          การสัมภาษณ์งานไม่ใช่เพียงการตอบคำถามของนายจ้างเพียงฝ่ายเดียว หากนายจ้างไม่ได้ถามคำถามในทางที่คุณจะนำเสนอคุณสมบัติได้อย่างเต็มที่ นั่นหมายความว่าคุณหมดโอกาสได้งานใช่ไหม ไม่ใช่เลย ในช่วงที่นายจ้างเปิดโอกาสให้คุณถามคำถามนั่นแหละคือโอกาสทองของคุณ

          การตั้งคำถามของคุณจะเป็นวิธีที่แสดงให้นายจ้างเห็นว่าคุณมีความกระตือรือร้นที่จะทำ งาน คุณเข้าใจทิศทางและเป้าหมายของบริษัท และคุณมั่นใจว่า สามารถช่วยให้บริษัทไปถึงเป้าหมายนั้นได้ โดยคำถามที่ทำให้นายจ้างสนใจคุณได้มากที่สุด ได้แก่

  1. สิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญมากที่สุดคืออะไร และงานของผมมีความสำคัญกับบริษัทอย่างไร คำถามนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของคุณ ความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมกับบริษัท ในขณะเดียวกันคำตอบที่คุณได้รับจะทำให้คุณเห็นภาพตัวคุณในบริษัทนี้ได้ ชัดเจนขึ้นว่าคุณจะเข้าไปอยู่ในจุดไหนของบริษัท และมีความสำคัญมากน้อยเพียงใด
  2. สไตล์การทำงานของบริษัทเป็นอย่างไร วัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างไร คำถามนี้จะทำให้คุณได้ทราบว่า บริษัทนี้มีวิธีการทำงานอย่างไร คุณจะปรับสไตล์การทำงานของคุณให้เข้ากับบริษัทนี้ได้อย่างไร ในขณะเดียวกันก็ทำให้นายจ้างรู้จักตัวคุณและสไตล์การทำงานของคุณจากการพูด คุยในประเด็นนี้
  3. สิ่งสำคัญที่สุดที่ผมสามารถทำให้สำเร็จภายใน 60 วันแรกคืออะไร คุณจะทราบความคาดหวังของนายจ้างที่มีต่อคุณ อะไรที่นายจ้างให้ ความสำคัญ และใช้ในการทดสอบฝีมือของคุณ คำถามนี้บอกให้นายจ้างรู้ว่าคุณเอาจริง และกระตือรือร้นที่จะทำงานนี้
  4. ช่วยยกตัวอย่างลักษณะที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ที่สุดสำหรับองค์กรได้ไหมครับ คุณจะทราบแนวทางในการปฏิบัติและการวางตัวในมุมมองของนาย จ้างที่มีต่อพนักงานเมื่ออยู่บริษัทนี้ คุณอาจพบว่า บางเรื่องที่คุณคิดว่าเล็กน้อย แต่สำหรับนายจ้างแล้วกลับไม่เล็กเลยก็ได้ ซึ่งนั่นจะทำให้คุณรู้ว่าจะต้องระวังในเรื่องใดบ้าง ที่สำคัญนายจ้างจะเห็นว่าคุณมีการเตรียมพร้อมในการทำงานมากแค่ไหน
  5. วิธีการประเมินผลงานเป็นอย่างไร และผมจะทราบได้อย่างไรว่า ผลงานของผมบรรลุตามความคาดหวังของคุณแล้ว แสดงให้นายจ้างเห็นว่าคุณเป็นมืออาชีพ ในการทำงาน ส่วนคุณจะทราบแนวทางการวัดผลการทำงาน ว่าบริษัทใช้ KPI ตัวไหนในการประเมินผลงาน และยังทราบแนวทางในการทำงานให้บรรลุความคาดหวังของนายจ้างอีกด้วยคำถามในการสัมภาษณ์งาน
  6. จากที่เราคุยกันถึงคุณสมบัติของผม และตำแหน่งงานนี้ คุณคิดว่าผมสามารถประสบความสำเร็จในตำแหน่งนี้ได้ไหมครับ คำถามนี้ดูเหมือนถามตรง ๆ ว่ามีโอกาสจะได้งานหรือไม่ แต่ในตัวคำถามบอกถึงความตั้งใจ และความปรารถนาที่จะทำงานในตำแหน่งนี้ให้ประสบความสำเร็จ จากคำถามนี้คุณจะได้ทราบความคิดเห็นของนายจ้าง ที่มีต่อตัวคุณ ว่าคุณเข้าตานายจ้างหรือไม่ และมีส่วนไหนที่ควรปรับปรุง หรือเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณในการทำงานต่อไป

อย่าพลาดโอกาสได้งานดี มีโอกาสใหม่ ๆ มากมายรอคุณอยู่ที่นี่ทุกวัน สร้างอีเมลแจ้งงานด่วน