ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          หลายคนเชื่อว่าหากต้องการให้เกิดความก้าวหน้าในการทำงาน ได้เลื่อนตำแหน่งได้เร็ว ต้องทำให้เจ้านายเมตตา หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องมีคนที่คอยให้ความช่วยเหลือ จึงจะประสบความสำเร็จในการทำงานได้เร็ว หรือเรียกง่าย ๆ ว่าทำงานสบายนั่นเอง แต่ความเชื่อนั้นอาจจะไม่จริงเสมอไป เพราะเชื่อได้เลยว่ายิ่งเราใช้เส้นสายมากเท่าไร เราก็จะยิ่งถูกเพื่อนร่วมงานนินทามากเท่านั้น หากเกิดเรื่องเช่นนั้นแล้ว แล้วจะทำงานอย่างสบายใจไม่ได้เลย

          ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการทำงานอย่างหนึ่ง คือ การใช้ระบบอุปถัมภ์ในการทำงาน เพื่อให้ตัวเเองได้เลื่อนขั้นไปทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น หลายคนยอมที่จะทำงานโดยไม่ใช้ความสามารถของตัวเอง เพราะเชื่อว่าหากไปได้เร็วกว่าคนอื่น ก็ย่อมทำงานได้เร็วกว่าคนอื่น และเติบโตเร็วกว่าคนอื่น แต่ความคิดเช่นนั้นอาจไม่ถูกต้องเสมอไป เพราะหากเราทำงานโดยอาศัยความช่วยเหลือของคนอื่น เราจะทำงานอย่างสบายใจไม่ได้เลย เราจะรู้สึกหวาดระแวง เพราะการก้าวเข้ามาสู่ตำแหน่งงานของเรา ไม่ได้มาจากความสามารถของเรา

          การเลื่อนตำแหน่งที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจต้องเป็นสิ่งที่มาจากความสามารถของตัวเอง ดังนั้น เราต้องขจัดความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการทำงานซึ่งเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งออกไปให้หมด แล้วปรับทัศนคติเสียใหม่ เพื่อให้เราทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของเรา โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใคร ความเชื่อเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งที่คนทำงานมักเข้าใจผิด มีดังนี้

ระบบอุปถัมภ์ช่วยเลื่อนตำแหน่ง

          คนทำงานเลือกที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในบริษัท ซึ่งอาจจะเป็นญาติ หรือเพื่อนของครอบครัว ให้ช่วยเหลือเพื่อให้เราเลื่อนตำแหน่งได้เร็วขึ้น โดยไม่ได้คำนึงว่าสิ่งนี้อาจจะไม่เป็นธรรมสำหรับคนทำงานคนอื่น ๆ ที่เขาตั้งใจทำงานจริง ๆ แต่ไม่มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่ง เพราะเราใช้ความสนิทสนมกับเจ้านายช่วยให้เราได้เลื่อนขั้น

          โดยทั่วไปแล้ว ระบบอุปถัมภ์เป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุก ๆ องค์กร และยากที่จะทำให้หมดไปได้ แต่หากนำมาใช้ให้เหมาะสมก็จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน แต่ถ้าหากใช้ไม่ถูกที่ หรือใช้ไม่ถูกเวลาก็จะทำให้เพื่อนร่วมงานคนอื่นเกิดความอิจฉา และไม่ชอบหน้าเราได้ หากเป็นไปได้ และเรามีความสามารถมากพอ ก็ควรใช้ความสามารถของตัวเราเองในการเลื่อนขั้นจะดีที่สุด เพราะส่วนหนึ่งแล้วเป็นความภาคภูมิใจในการทำงาน และยังทำให้คนอื่นให้ความเชื่อถือด้วย

ทำงานเอาหน้า

          การรับอาสาทำงานเฉพาะงานที่เป็นงานชิ้นใหญ่ หรืองานที่จะทำให้เจ้านายจดจำได้เท่านั้น หรือเลือกทำงานที่จะทำให้เราโดดเด่นเท่านั้น งานเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็เลือกที่จะไม่ทำ คนทำงานประเภทนี้มักจะถูกเรียกว่าเป็นคนทำงานที่ทำงานเอาหน้า ทำงานเพราะอยากให้เจ้านายรู้ว่าตัวเองทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการทำงานของตัวเอง หรือเป็นประโยชน์ในการเลื่อนตำแหน่งงาน หรืออีกประเภทหนึ่งคือคนทำงานที่ชอบสมอ้าง อ้างว่างานนี้สำเร็จได้เพราะความสามารถของตัวเอง ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วมีส่วนช่วยในการทำงานน้อยมาก หรือแทบจะไม่ได้ช่วยเหลืออะไรที่เป็นประโยชน์เลย

          การทำงานเอาหน้าเพื่อหวังจะเลื่อนตำแหน่งเป็นอีกความเชื่อหนึ่งเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง เพราะความเป็นจริงแล้ว ใครทำงานหรือใครไม่ทำงานนั้น เจ้านายจะเห็นเองอยู่แล้ว การแอบอ้างว่าตัวเองเป็นคนทำ ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ทำ ไม่ได้ทำให้เราสามารถเลื่อนตำแหน่งงานได้จริง หากพิจารณากันจริง ๆ แล้ว คงจะดูเป็นเรื่องน่าขบขันมากกว่ากับการที่จะทำงานเพื่อหวังผล เพราะสุดท้ายแล้ว คนที่จะเสียผลประโยชน์คือเราเอง การทำงานหากเราทำอย่างจริงจังด้วยตัวเอง โอกาสที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งก็จะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป

เลื่อนตำแหน่งเพราะใกล้ชิดเจ้านาย

          นายคนเชื่อว่าการเอาใจเจ้านาย ไม่ว่าเจ้านายอยากจะทำอะไร หรืออยากได้อะไร แล้วเราสามารถหาสิ่ง ๆ นั้นมาเอาใจเจ้านายได้ จะทำให้เราได้เลื่อนตำแหน่งได้ง่ายขึ้น จึงพยายามที่จะเข้าใกล้เจ้านายให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อการทำงานของตัวเอง นั่นอาจไม่ใช่ความคิดที่ดี เพราะตราบใดที่การเลื่อนตำแหน่งไม่ได้มาจากความสามารถของเราแล้ว เราก็ไม่มีสิทธิที่จะก้าวหน้าในการทำงานได้เลย เพราะเราต้องคอยพึ่งพาคนอื่นอยู่เรื่อย ๆความเชื่อ-เลื่อนตำแหน่ง

          คนทำงานบางคนมักมีความเชื่อที่ผิด ทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำงานตามไปด้วย การเลื่อนตำแหน่งเองก็เช่นเดียวกัน หากตำแหน่งงานนั้นไม่ได้มาจากความสามารถของเราเอง แล้วเราจะเกิดความภาคภูมิใจได้อย่างไร การทำงานเพื่อให้ได้เลื่อนตำแหน่ง ต้องมาจากการทำงานที่ทุ่มเทและตั้งใจจริง จึงจะเรียกได้ว่าเป็นการเลื่อนตำแหน่งที่มาพร้อมกับความสามารถของเราเอง อีกทั้ง ไม่เคยมีใครประสบความสำเร็จในการทำงาน หากยังพึ่งพาความช่วยเหลือของคนอื่นอยู่

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

5 คำถามที่จะทำให้รู้ว่าบริษัทนั้นมีความก้าวหน้ารอเราอยู่หรือไม่

การพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ

บทความยอดนิยม
ถ้าใครได้มีโอกาสอ่านหรือฟังข่าวเศรษฐกิจหรือได้ฟังผ่าน ๆ จากการพูดคุยในวงสนทนากับเพื่อนหรือสไลด์ข่าวผ่าน ๆ ในโซเชียลมีเดี...
หลังจากเดือนก่อนหน้าว่าด้วยบทความขั้นตอนการยื่นประกันสังคมสำหรับผู้ว่างงานกันไปแล้ว คราวนี้ JobsDB ขอปรับมุมมอง เปลี่ยนม...
จริงๆ เรื่องราวของโลกการทำงานไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในออฟฟิศเท่านั้น ยังมีอะไรที่อยู่นอกเหนือชีวิตการทำงานประจำในบริษัท เช่น...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top