ความสุข 8 ประการในการทำงาน และ เคล็ดลับสร้างสุข ที่หัวหน้างานควรทราบ

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา jobsDB.com ได้รับเกียรติจาก น.พ. ชาญวิทย์ วสันต์ธนารักษ์ ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชนจาก สสส. เป็นวิทยากรแนะนำเคล็ดลับในการสร้าง Happy Workplace ให้แก่สมาชิกจ๊อบส์บีดี ทั้งที่เป็น HR หัวหน้างาน เจ้าของกิจการ หรือแม้แต่ผู้หางานเอง ก็สามารถเก็บเกี่ยวข้อคิดไปใช้เพิ่มความสุขให้ตนและองค์กรได้

          โดยหลักความสุข 8 ประการ นั้นได้แก่ Happy Body, Happy Heart, Happy Relax, Happy Brain, Happy Soul, Happy Money, Happy Family และ Happy Society เราทุกคนสามารถสร้างความสุขได้ โดยเริ่มที่ตัวเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดก่อน มองให้มุมบวกให้มากขึ้น และปรับตัวอยู่กับความเป็นจริงให้ได้ เมื่อวิธีคิดเปลี่ยน การกระทำเปลี่ยน ชีวิตก็จะเปลี่ยนไปสู่ความสุขที่เพิ่มมากขึ้น

          สำหรับองค์กรเอง การจะเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรที่มีความสุขได้ จะต้องเป็นองค์ที่จัดการคนและจัดการงานให้ไปพร้อมกันได้ นั่นคือ องค์กรต้องมี Team คน และ Work งาน ดังนั้น Teamwork ก็คือ ทีมที่ทำงานได้ ซึ่งจะต้องมาพร้อมกับ trust ความเชื่อใจกัน จึงจะทำให้คนในองค์กรมีความสุข Happy สามารถคิดได้อย่างสร้างสรรค์ Creativity เกิดงานที่ดีคือ Work และเกิดความสุขในองค์กร Happy Workplace ในที่สุด

          นอกจากองค์กรจะต้องสร้างความเชื่อใจต่อกันแล้ว ยังจะต้องทำให้คนในองค์กรรู้หน้าที่และความรับผิดชอบ ทำให้คนในองค์กรรู้คุณค่าของการทำงานและบทบาทหน้าที่ของตนเอง เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร และเป็นองค์กรที่สร้างคนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง องค์กรจึงจะอยู่รอดและเติบโต

          จ๊อบส์ดีบีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่เข้าฟังการบรรยายครั้งนี้จะได้รับไอเดียใหม่ ๆ ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสุขในการทำงาน และจะมีองค์แห่งความสุขเพิ่มขึ้นในสังคมไทยอีกหลายองค์กรเลยทีเดียว สำหรับงานเสวนาดี ๆ เช่นนี้จะมีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน โดยเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ เตรียมพบกันในหัวข้อ“เทคนิคการบริหารสมรรถนะพนักงาน” โดย ดร.เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค พุธที่ 22 กันยายน 2553 สมาชิกจ๊อบส์ดีบีที่สนใจร่วมการเสวนาท่านสามารถสำรองที่นั่งออนไลน์ หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2667 0760

สร้างสุขในที่ทำงาน-1 สร้างสุขในที่ทำงาน-2

บทความยอดนิยม
           ในวันที่เรียนจบมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นเหมือนวันแรกของการก้าวเข้าสู่ชีวิตจริงอย่างแท้จริง เพราะจะต้องเปลี่ยนจากช...
วิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาขณะนี้ ส่งผลต่อคนทำงานและผู้สมัครงานที่ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพและการทำงาน ไม่...
          ปัจจุบันมีผู้ประกอบการหน้าใหม่หลายต่อหลายธุรกิจเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งนอกเหนือจากเทคนิคในการบริหารธุรกิจแล้ว สิ่งท...
           หากตอนนี้คุณกำลังมีปัญหาคับข้องใจในที่ทำงาน ที่ไม่ได้มาจากเรื่องงาน แต่มาจากเรื่อง “คน” บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่อง...
           ใครเป็นบ้าง เบื่องาน เบื่อสังคมที่ทำงาน หรือทำงานมาซักพักก็ถึงทางตัน เลยเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่า......

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top