คนทำงานมีความสุขมากขึ้นหลังจากเปลี่ยนงาน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ความสุขนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้งานที่ดี  จากการสำรวจดัชนีความสุขหลังการเปลี่ยนงาน  7 ใน 10 ของคนทำงานพบว่าพวกเขามีความสุขมากขึ้นหลังจากที่เปลี่ยนงาน

           jobsDB เปิดตัวแคมเปญต่อเนื่อง Happy is a better job จัดทำแบบสำรวจเพื่อวัดดัชนีความสุขของคนทำงานหลังจากเปลี่ยนงาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากมีความสุขมากขึ้น ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่ายินดีหลังจากเปลี่ยนงาน 

           โดย 92% ของคนทำงานคิดว่าการเปลี่ยนงานทำให้มีความสุขมากขึ้น

            และพบว่า 34% ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีการเปลี่ยนงานในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยที่ 43% ไม่พอใจกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากบริษัท

            ส่วนเหตุผลของการเปลี่ยนงาน 30% ให้เหตุผลว่า ไม่พึงพอใจกับความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และอีก 30% คิดว่า สาเหตุที่ลาออกคือ ไม่พอใจกับระบบการทำงานซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จ

            นอกจากนี้ผลการสำรวจพบว่า ตลาดแรงงานในประเทศไทยจะมีการเคลื่อนไหวย้ายงานในช่วง 12 เดือนต่อจากนี้ เนื่องจากครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามเผยว่า พวกเขามีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนงานภายใน 1 ปีนี้

            โดยที่ 22% ตั้งใจที่จะเปลี่ยนงานภายใน 1-2 ปีนี้ ส่วนอีก 20% ยังไม่สามารถกำหนดช่วงเวลาที่จะเปลี่ยนงาน และ 10% ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนงาน

            ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดที่ทำให้คนทำงานตัดสินใจลาออกจากงานปัจจุบันคือ เรื่องเงินเดือนน้อย คอมมิชชั่นต่ำและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่เพียงพอ ตามมาด้วยเรื่องความไม่พอใจของระบบการทำงาน และไม่มีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน นอกจากนี้สองสาเหตุสุดท้ายคือ ได้รับข้อเสนอจากที่ใหม่ที่ดีกว่าและความไม่พอใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ

            ส่วนปัจจัยที่ฉุดรั้งผู้ตอบแบบสอบถามไม่ให้ตัดสินใจเปลี่ยนงานคือ ความไม่แน่ใจในเรื่องของวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของบริษัทใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เรื่องนี้มีอิทธิพลมากกับคนทำงานในการที่จะเปิดโอกาสในการหางานใหม่ และจุดนี้จะไปช่วยรักษาสมดุลของคนที่จะเปลี่ยนงานเพราะเงินเดือนต่ำและสิทธิประโยชน์น้อย

          ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 1,373 คนจากหลากหลายสาขาอาชีพและตำแหน่งงานในประเทศไทย โดยการสำรวจนี้นอกจากประเทศไทยยังได้จัดทำในอีกหลายประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง อินโดนีเซียและสิงคโปร์ ทำให้ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามคือ 7,278 คน

มีความสุขหลังเปลี่ยนงาน

New jobs every day means new opportunities. Don't miss out. Create a Job Alert

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

jobsDB เผยผลสำรวจคนทำงานในประเทศไทยมีความสุขกับงานที่ใช่

5 ปัจจัยที่ทำให้คนทำงานไม่มีความสุขกับงานปัจจุบัน

บทความยอดนิยม
ถ้าใครได้มีโอกาสอ่านหรือฟังข่าวเศรษฐกิจหรือได้ฟังผ่าน ๆ จากการพูดคุยในวงสนทนากับเพื่อนหรือสไลด์ข่าวผ่าน ๆ ในโซเชียลมีเดี...
หลังจากเดือนก่อนหน้าว่าด้วยบทความขั้นตอนการยื่นประกันสังคมสำหรับผู้ว่างงานกันไปแล้ว คราวนี้ JobsDB ขอปรับมุมมอง เปลี่ยนม...
จริงๆ เรื่องราวของโลกการทำงานไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในออฟฟิศเท่านั้น ยังมีอะไรที่อยู่นอกเหนือชีวิตการทำงานประจำในบริษัท เช่น...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top