ความสามารถพิเศษแบบไหนที่ไม่ควรใส่ไปในใบสมัครงาน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           ขั้นตอนแรกสุดในการแนะนำตัวให้ที่ทำงานใหม่รู้จักนั่นคือการกรอกใบสมัคร ซึ่งนอกจากความสามารถหลัก ๆ ที่ต้องใช้ในตำแหน่งงานแล้ว ยังมี ‘ความสามารถพิเศษ’ ที่เราควรใส่ใจ เพราะนอกจากจะช่วยนำเสนอตัวเราให้น่าสนใจมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ตัวเราอีกด้วย เพราะการเลือกความสามารถพิเศษที่เหมาะกับงาน จะช่วยเสริมให้ใบสมัครของเราน่าสนใจมากขึ้น และอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราได้งานนี้อย่างที่ตั้งใจอีกด้วย

ความสามารถพิเศษ

           ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับงานหลัก  

           ความสามารถพิเศษที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราต้องการสมัคร หรือความสามารถที่นำมาประยุกต์ใช้ในตำแหน่งงานของเราได้ คือ ความสามารถพิเศษที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง ลองเขียนลงไปได้ เพราะจะช่วยให้ใบสมัครของคุณน่าสนใจมากขึ้นได้แน่นอน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสมัครในสายงานกราฟิก คุณก็ควรมีความสามารถในการใช้โปรแกรมเพื่อการออกแบบต่าง ๆ เช่น Adobe Photoshop, Adobe Illustrator เป็นต้น

           ข้อควรระวัง: เลือกความสามารถพิเศษที่น่าสนใจ และมีส่วนช่วยในการทำงานของเราจริง ๆ แต่ความสามารถไหนที่ดูห่างไกลจากการทำงานของเรา บางครั้งก็อาจต้องยอมตัดใจตัดทิ้งไปบ้าง นอกจากนี้ ข้อมูลในใบสมัครงานควรสั้น กระชับ ได้ใจความ จึงควรระวังไม่ให้กรอกข้อมูลซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่เคยกรอกในส่วนอื่นของใบสมัครด้วย 

 

           ความรู้ทางด้านไอที 

           ในปัจจุบันที่โลกถูกขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยี การมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นหนึ่งในทักษะที่แทบทุกคนควรต้องมี การที่คุณเป็นผู้รอบรู้ในด้านนี้จึงเป็นสิ่งดีไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือแอปพลิเคชันที่อาจเป็นประโยชน์ต่อตำแหน่งงานของคุณ เช่น ถ้าคุณสมัครในตำแหน่งการตลาด นอกจากความรู้ความสามารถในการเขียนบทความแล้ว ทักษะในการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการทำงาน ความสามารถในการคิดแคมเปญกิจกรรม ความสามารถในการสัมภาษณ์ ความสามารถในการทำ SEO (Search engine optimization) เพื่อส่งเสริมให้มีคนคลิกเข้ามาอ่านบทความของเรามากยิ่งขึ้น ล้วนแล้วแต่เป็นความสามารถที่น่าสนใจและช่วยเสริมให้งานของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น

           ข้อควรระวัง: ถึงความรู้ด้านไอทีจะเป็นทักษะที่น่าสนใจ แต่ควรเลือกความรู้ที่ช่วยเสริมการทำงานของเราจริง ๆ ควรหลีกเลี่ยงความสามารถบางอย่างที่อาจทำให้ถูกมองในแง่ลบและไม่ทำให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน เช่น ความสามารถในการแฮกข้อมูล เป็นต้น

 

           ความสามารถทางภาษา

           หากคุณเป็นคนใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง สามารถเขียนจดหมายหรืออีเมลด้วยภาษาทางการได้ คุณจะได้รับความไว้วางใจให้ทำงานที่ต้องพบปะกับผู้คนอย่างแน่นอน เพราะการสื่อสารที่ถูกต้อง เหมาะสม สื่อถึงภาพลักษณ์ขององค์กรที่ถูกส่งออกไปด้วยเช่นกัน นอกจากภาษาไทยแล้ว ภาษาอื่น ๆ ก็ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน สเปน อาหรับ รัสเซีย เป็นต้น การกรอกผลการทดสอบทางภาษา อย่าง IELTS, TOEIC, TOEFL ลงในใบสมัครจะเป็นตัวช่วยการันตีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนของคุณได้ นอกจากนี้ ความสามารถทางภาษาอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ชัดถ้อยชัดคำราวกับผู้ประกาศข่าวต่างประเทศ หรือสามารถอ่านงานวิจัยจากต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว อาจเพิ่มโอกาสในการทำงานของคุณได้มากยิ่งขึ้น

           ข้อควรระวัง: ภาษาบางภาษาอาจไม่เหมาะที่จะนำมาใส่ในใบสมัครงาน ยกเว้นว่างานที่เราทำจะมีความเกี่ยวข้องกับภาษานี้จริง ๆ เช่น ภาษาซูลู เป็นต้น

 

           ความสามารถด้านจิตใจ หรือทางจิตวิทยา

           ทัศนคติในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ เพราะในสังคมการทำงาน เราคงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการพบปะพูดคุย สื่อสารกับผู้ร่วมงานคนอื่นได้ การจะทำงานด้วยกันได้อย่างราบรื่น มีความสุข มีความเป็นทีมเวิร์คได้นั้น ต้องอาศัยความสามารถด้านจิตใจเข้ามาประกอบ ไม่ว่าจะการจัดการอารมณ์ของตนเอง การรับมือกับความกดดันและปัญหาเฉพาะหน้า การควบคุมอารมณ์ การปรับตัวให้เข้ากับองค์กร หัวหน้า และเพื่อนร่วมงานได้อย่างราบรื่น ทำให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพ งานดี มีความสุข

           ข้อควรระวัง: ความสามารถพิเศษบางอย่างเป็นความสามารถที่น่าสนใจ แต่ควรต้องเลือกสถานการณ์ในการนำเสนอให้เหมาะสม เช่น ความสามารถในการทำนายโชคชะตา เป็นต้น

 

           ความสามารถทางร่างกาย

           พลังกายก็จำเป็นสำหรับบางสายงาน โดยเฉพาะสายงานที่ต้องออกภาคสนามซึ่งต้องอาศัยความแข็งแรงของร่างกาย หากคุณเป็นนักกีฬาหรือมีงานอดิเรกเกี่ยวกับกีฬา นั่นอาจสื่อถึงความใส่ใจในการรักษาสุขภาพ ซึ่งการมีสุขภาพที่ดี จะทำให้เรามีโอกาสเจ็บป่วยน้อยลง โอกาสที่จะต้องลาป่วยเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ ก็จะน้อยลงตามไปด้วย นั่นทำให้คุณสามารถทำงานให้บริษัทได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยิ่งถ้าความสามารถพิเศษของเราเป็นการเล่นกีฬาที่ต้องเล่นเป็นทีม ก็แปลว่าคุณสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับคนอื่นได้อีกด้วย

           ข้อควรระวัง: ควรหลีกเลี่ยงความสามารถทางร่างกายบางอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์กับการทำงาน เช่น สามารถห่อลิ้นได้ เป็นต้น

 

           ความสามารถทางดนตรี

           หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีดนตรีในหัวใจ ชอบร้องเพลง หรือเล่นเครื่องดนตรี ความสามารถเหล่านี้อาจมีประโยชน์ในการทำกิจกรรมสันทนาการ การเข้าสังคม และการทำงานเป็นทีมอีกด้วย นอกจากนี้ยังสื่อถึงรสนิยม ความสนใจ ที่อาจจะคลิกเข้าตากรรมการ ตรงกับโปรเจกต์บางอย่างในงานนั้นได้ เช่น ถ้าคุณสมัครงานในบริษัทที่ทำงานเกี่ยวข้องกับวงการดนตรี แล้วคุณเป็นคนที่มีความสามารถทางดนตรีด้วย ความสามารถนี้จะช่วยเสริมให้คุณมีความเชี่ยวชาญที่น่าสนใจมากขึ้น

           ข้อควรระวัง: ความสามารถทางดนตรีบางอย่าง อาจดูไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับการทำงาน เช่น การผิวปากเป็นทำนองเพลง เป็นต้น

 

           งานอดิเรกอื่น ๆ 

           งานศิลปะต่าง ๆ เย็บปักถักร้อย ทำงานประดิษฐ์ ถ่ายภาพ ทำอาหาร ทำขนม จัดสวน ฯลฯ งานอดิเรกเหล่านี้แม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวงานของคุณโดยตรง แต่มันอาจสื่อว่าคุณเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ มีความอดทน มีความตั้งใจทำในสิ่งที่คุณรัก และที่สำคัญคือคุณได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ซึ่งนั่นก็อาจสร้างความประทับใจให้กับคนที่อ่านใบสมัครงานคุณได้เช่นกัน

           ข้อควรระวัง: ควรแยกความสามารถพิเศษและความชอบส่วนตัวออกจากกัน ยกตัวอย่างเช่น การอ่านหนังสือคือความชอบส่วนตัวของเรา หากต้องการระบุถึงความสามารถพิเศษอาจพูดถึงการอ่านหนังสือได้อย่างรวดเร็ว วันละ 2-3 เล่มโดยที่สามารถจับใจความและสรุปสาระสำคัญได้อย่างครบถ้วน เป็นต้น 

 

           สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการกรอกความสามารถพิเศษลงในใบสมัคร นั่นคือความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ควรเขียนในสิ่งที่ตัวเรามีความสามารถจริง ๆ ไม่ใช่เขียนเพื่อเอาใจบริษัท และก็ไม่ควรใส่ความสามารถพิเศษเยอะจนเกินไป ให้คัดเลือกความสามารถที่น่าสนใจสัก 2-3 อย่างตามความเหมาะสม เพื่อให้ใบสมัครงานมีข้อมูลชัดเจน ตรงประเด็น น่าอ่าน ส่วนใครที่คิดว่าตัวเองไม่เก่ง ไม่มีความสามารถพิเศษอะไรเลย ก็อย่าเพิ่งเสียใจไป ลองตั้งใจคิด พิจารณา และทบทวนตัวเองให้ดีเสียก่อนว่า เรามีความสามารถพิเศษอะไรที่ซ่อนอยู่หรือเปล่า เพราะความสามารถบางอย่างที่มองว่าเป็นเรื่องธรรมดา หรือคิดว่าใคร ๆ ก็ทำได้นั้น เพียงแค่เราทำมันออกมาได้ดี รู้สึกดีที่ได้ทำ ภาคภูมิใจกับผลลัพธ์ที่ได้รับ นั่นก็ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษแล้วล่ะ

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

5 องค์ประกอบเสนอ Resume ผ่านออนไลน์ให้ได้งาน

ข้อผิดพลาดในการเขียนเรซูเม่ที่ควรหลีกเลี่ยง

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023ความสามารถพิเศษแบบไหนที่ไม่ควรใส่ไปในใบสมัครงาน

ในโลกยุคดิจิทัลและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของ AI ทำให้หลายคนเริ่มกังวลว่าจะตกงานหรือไม่หากไม่รู้จักพัฒนาตัวเอง หรือควรมีทักษ...
ในปี 2022 คงไม่มีอะไรมาแรงเป็นที่พูดถึงเท่ากับ Cryptocurrency หรือระบบสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain เป็นพื้น...
Financial administration is a organization function that is certainly...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top