ความสามารถที่ใช่ พรสวรรค์ที่โดน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          พนักงานระดับอาวุโส เช่น ผู้จัดการ ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ ไม่ว่าจะตำแหน่งไหน ขนาดกลางหรือเล็ก พนักงานเหล่านี้ที่คาดว่าจะสวมหมวกหลายหน้าที่และทำงานหลายฟังก์ชั่น เช่น ด้านทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการโครงการ พนักงานระดับอาวุโสเป็นกุญแจสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ ซึ่งอาจจะต้องรับผิดชอบงานหลายหน้าที่บางครั้งปัญหาอาจจะไม่ได้ถูกแก้ด้วยพรสววรค์ คุณอาจจะตัดสินใจผิดพลาดก็ได้ แล้วคุณจะต้องยอมรับกับผลที่จะตามมาในส่วนที่คุณได้ตัดสินใจทำลงไปและรับผิดชอบ นี่คือเคล็ดลับเล็ก ๆ น้อย ๆ

1. มุ่งเน้นทักษะที่สำคัญ

          บางครั้งผู้นำทางธุรกิจที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับหน้าที่ในตำแหน่งงาน มันไม่ง่ายที่จะหาคนได้อย่างลงตัวครบถ้วนตามที่ต้องการ หากพบว่าผู้สมัครงานมีคุณสมบัติไม่เพียงพอในตำแหน่งงานนั้น ผู้รับสมัครงานสามารถเปลี่ยนตำแหน่งอื่นที่เหมาะสมกว่าเพื่อนำเสนอผู้สมัครงาน

2.เปิดใจ

          นายจ้างทุกคนต้องการคนที่มีพรสวรรค์ที่ดีเพื่อการสัมฤทธิ์ผลในการทำงาน ซึ่งผู้สมัครงานส่วนใหญ่จะสะดุดในส่วนนี้ ถ้าหากตอบคำถามอย่างไม่มั่นใจแล้วล่ะก็ โอกาสการได้งานก็จะลดลงอย่างแน่นอน โดยเฉพาะคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้เปิดใจผู้สัมภาษณ์และมองสิ่งที่ผู้สมัครสามารถนำเข้ามาในองค์กร

3. ดูภาพรวม

          เรซูเม่ที่ดีไม่ได้หมายความจะทำให้ผู้สมัครจะได้งาน 100% เพราะว่าการสัมภาษณ์งานนั้นก็เป็นอีกส่วนนึงที่สำคัญที่จะทำให้ผู้สมัครได้งาน อย่างไรก็ตาม เรซูเม่เป็นเหมือนใบเบิกทางที่จะดึงดูดให้ผู้สัมภาษณ์เรียกผู้สมัครไปสัมภาษณ์

4. จ้างผู้เชี่ยวชาญ

เคล็ดลับการคัดเลือกพนักงาน          นายจ้างต้องดูภาพรวม ตัวอย่างเช่น จะใช้วิธีใดในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เมื่อเกิดขึ้น คำตอบเหล่านี้จะช่วยบอกถึงทักษะ ความสามารถของผู้สมัครทีมี หากบริษัทไม่ได้มีตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะกับวิธีการจัดการจ้างงานให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำ และหากมีข้อสงสัยผู้นำสามารถพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาว่าจะคัดเลือกผู้สมัครที่เฉพาะเจาะจงอย่างไร

          ในการหาบุคคลที่เหมาะสม กับความต้องของบริษัท ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลยที่จะได้คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ อาทิเช่น

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน นายจ้างต้องบอกล่วงหน้าหรือไม่

10 ขั้นตอนสรรหาผู้สมัครงานอย่างเป็นระบบ

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top