หลักปฏิบัติในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          เพื่อให้งานบริการมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจบริการจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสำรวจความพอใจของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจภัตตาคาร ห้องอาหาร โรงแรมต่าง ๆ นิยมตรวจสอบคุณภาพการบริการ
เพื่อทราบความต้องการของลูกค้าที่มาใช้บริการ ในแต่ละมื้อว่าเป็นอย่างไร โดยใช้แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น (Comment Card) หรือการสอบถามความพอใจขณะที่แขกกำลังใช้บริการอยู่ เช่น การสอบถามรสชาติของอาหารว่าเป็นอย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่แล้วแขกมักจะตอบกลับมาอย่างเกรงใจว่าอาหารรสชาติดี หรือพอใช้ได้

          แต่หากไม่มีการทำสำรวจความพอใจของลูกค้าเลย เราก็จะไม่ทราบจุดบกพร่อง เช่น อาหารช้า อาหารไม่อร่อย หรือพนักงานไม่สุภาพ บริการไม่ดี เราก็จะไม่รู้เลยว่า เหตุใดลูกค้าจึงลดน้อยลง เนื่องจาการไม่กลับมาใช้บริการอีกในครั้งต่อไป นี่คือเหตุผลที่พนักงานบริการจะต้องใส่ใจกับลูกค้าทุกราย

          การเข้าไปสำรวจความพอใจของลูกค้าจะทำให้เราได้รับฟังสิ่งต่าง ๆ ทั้งในแง่ดี และไม่ดีมากมาย ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร ต้องเปิดใจให้กว้าง เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะนั้น ๆ เช่น อาหารช้า อาหารเค็ม อาหารเผ็ด เนื้อเหนียวเกินไป อาหารและเครื่องดื่มไม่ถูกต้องตามอุณหภูมิที่ควรเสิร์ฟ ของเย็นเสิร์ฟร้อน ของร้อนกลับ เสิร์ฟเย็น เป็นต้น

          มีหลักปฏิบัติในการสำรวจความพอใจของลูกค้ากล่าวไว้ ดังนี้

  1. ควรถามความเห็นของแขกในห้องอาหารอย่างน้อย 1 ครั้งระหว่างการบริการ
  2. ถ้าแขกให้ความเห็นไปในทางที่ดี พนักงานต้องกล่าวคำขอบคุณแขก หรือถ้าแขกให้ความเห็นไปในทางลบ พนักงานก็ต้องรีบกล่าวคำขอโทษแขกทันที
  3. เมื่อเข้าไปสำรวจความพอใจ ต้องสนใจในสิ่งที่แขกพูด ไม่ใช่ไปโต้เถียงกับแขก
  4. ระวังอย่าทำการสำรวจความพอใจเร็วเกินไป หรือล่าช้าเกินไป เช่น แขกกำลังจะออกภัตตาคารแล้ว
  5. การไม่กล่าวคำขอโทษแขกเมื่อแขกไม่พอใจ
  6. เมื่อสอบถามความพอใจแขกเรียบร้อยแล้ว ไม่ควรยืนอยู่ หรือพูดต่อ หรือจ้องมองแขกทานอาหาร

สำรวจความพอใจลูกค้า          โรงแรมชั้นนำต่าง ๆ ก็ล้วนแต่มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทั้งนั้น และเมื่อเกิดข้อพลาดประการใด ทางโรงแรมจะทำการบันทึกเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด อีกเป็นครั้งที่สอง ไม่ว่าแขกต้องการอะไรบริกรก็จัดหามาให้อย่างรวดเร็ว มีการทำงานกันเป็นทีมดีเยี่ยม อาหารแต่ละจานเสิร์ฟได้ทันเวลา เหมือนกับจับเวลาระหว่างจาน เอาไว้ไม่มีหยุดชะงักหรือขาดตอน เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ ผู้จัดการก็จะเข้ามาทักทายและชวนคุยเรื่องทั่วไป พร้อมกับชวนให้แขกกลับมาใช้บริการอีกในมื้อหรือวันถัดไป

          การเอาใจใส่ในบริการ การสำรวจความพึงพอใจ การสร้างความประทับใจให้ลูกค้ารู้สึกว่าภัตตาคาร โรงแรม เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของแขกเช่นนี้เอง ที่จะได้รับการกล่าวขาน ยอมรับ ชื่นชม และสามารถครองใจลูกค้าไปได้อีกยาวนาน

บทความยอดนิยม
“ภาษี” เป็นหน้าที่พื้นฐานของประชาชนที่จะต้องจ่ายให้รัฐเพื่อนำไปบริหารประเทศ ทำให้ในชีวิตของเราหลีกเลี่ยงที่จะจ่ายภาษีไม่...
เชื่อว่าในชีวิตการทำงานของคนยุคนี้ เต็มไปด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่หลากหลาย หลาย ๆ ครั้งที่เราจะได้ยินกันว่า Multit...
แม้ส่วนใหญ่ในยุคนี้เราจะใช้เรซูเม่เป็นหลักในการสมัครงานและเป็นสิ่งที่บริษัทต่างๆ จะใช้เป็นตัวพิจารณาในการโทรเรียกมาสัมภา...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top