คลินิกโรคจากการทำงาน บริการใหม่จากสำนักงานประกันสังคม

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจงลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรคเนื่องจากการทำงาน สามารถเข้ารับการวินิจฉัยและรักษาโรค ได้ที่ คลินิกโรคจากการทำงาน ในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ 25 แห่งทั่วประเทศ  

          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานร่วมมือ กับกระทรวงสาธารณสุข จัดทำข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งคลินิกโรคจากการทำงาน เพื่อเป็นการดูแลลูกจ้างที่ ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน โดยให้บริการตรวจรักษาวินิจฉัยโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันและ เฝ้าระวังโรค และอุบัติเหตุจากการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านแรงงานในการสนับสนุนสวัสดิการด้านแรงงาน โดยเพิ่มศักยภาพกองทุนเงินทดแทนในการดูแลลูกจ้าง ที่ประสบอันตรายเนื่องจากทำงาน ปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน รวม 25 แห่ง ดังนี้

          กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ได้แก่ รพ.นพรัตนราชธานี

          ภาคกลาง 10 แห่ง ได้แก่ รพ.ปทุมธานี,รพ.ชลบุรี,รพ.สมุทรปราการ,รพ.ระยอง,รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ปราจีนบุรี) ,รพ.สมุทรสาคร,รพ.พระนั่งเกล้า (นนทบุรี),รพ.พระนครศรีอยุธยา, รพ.เจ้าพระยายมราช (สุพรรณบุรี) ,รพ.ราชบุรี

          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 แห่ง ได้แก่ รพ.มหาราชนครราชสีมา, รพ.บุรีรัมย์, รพ.สุรินทร์, รพ.ขอนแก่น, รพ.อุดรธานี, รพ.สรรพสิทธิประสงค์ (อุบลราชธานี)

          ภาคเหนือ 5 แห่ง ได้แก่ รพ.นครพิงค์ (เชียงใหม่), รพ.ลำปาง, รพ.พุทธชินราช (พิษณุโลก), รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์, รพ.สวรรค์ประชารักษ์ (นครสวรรค์)

          ภาคใต้ 3 แห่ง รพ.หาดใหญ่, รพ.วชิระภูเก็ต, รพ.สุราษฎร์ธานี

          ทั้งนี้ หากนายจ้าง ลูกจ้าง มีข้อสงสัยว่า เจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน สามารถเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัย ได้ที่ คลินิกโรคจากการทำงานทั้ง 25 แห่ง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น

          กรณีผู้ประกันตนที่ ถือบัตรรับรองสิทธิฯของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน และแพทย์ผู้ทำการตรวจวินิจฉัยสงสัยว่า เจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน จะส่งต่อไปยังคลินิกโรคจากการทำงาน หากผลวินิจฉัยไม่ได้เจ็บป่วยจากการทำงาน สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ตามปกติ แต่หากวินิจฉัยแล้วเป็นโรคเนื่องจากการทำงาน ให้นายจ้างแจ้งการประสบอันตรายต่อกองทุนเงินทดแทนตามแบบ กท.16 และมีหนังสือส่งตัว กท.44 ไปยังโรงพยาบาลจะสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้จากกองทุนเงินทดแทน โดยโรงพยาบาลจะเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัด/เขตพื้นที่

บริการใหม่จากประกันสังคม          กรณีผู้ประกันตนที่ถือบัตรรับรองสิทธิฯของโรงพยาบาลอื่น หากสงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน สามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด ทำหนังสือส่งตัวมายังคลินิกโรคจากการทำงาน เพื่อตรวจวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานหรือ ไม่ หากผลการตรวจวินิจฉัยปรากฏว่าลูกจ้างไม่ได้เจ็บป่วย ด้วยโรคจากการทำงาน ค่าตรวจวินิจฉัยจะเบิกจ่ายจากเงินโครงการที่สนับสนุนให้แก่โรงพยาบาล หากตรวจวินิจฉัยแล้วเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน และนายจ้างมี หนังสือส่งตัว กท 44 ไปยังโรงพยาบาล สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้จากกองทุนเงินทดแทน โดยโรงพยาบาลจะเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัด/เขตพื้นที่

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม

บทความยอดนิยม
ช่วงปลายปีแบบนี้สำหรับมนุษย์เงินเดือน พนักงานออฟฟิศทั้งหลายเรียกได้ว่าเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลยื่นภาษีกันแล้ว ซึ่งการยื่นภาษีเ...
ใคร ๆ ก็รู้ว่าโลกทุกวันนี้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่งานสายไอทีจะเป็นอาชีพที่มาแรง เพราะด้วยทั้งความต้...
เมื่อเราอยู่ในยุคที่โลกแห่งเทคโนโลยีพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เรื่องราวของอินเทอร์เน็ตก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญของคนในยุคนี...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top