ทำอย่างไรให้คนเก่งทำงานร่วมกันได้

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint
good-work-9-s

          หลายบริษัทมักประสบปัญหาเมื่อรับคนเก่งมาทำงาน มักทำงานร่วมกันได้ยาก ดังสำนวนไทยที่ว่า “เสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้” เพราะคนเก่งมักมีอัตตา มีความมั่นใจในตนเองสูง เมื่อคนประเภทเดียวกันต้องมาทำงานร่วมกันต่างฝ่ายต่างยึดตนเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ไม่มีใครยอมใคร งานจึงไม่สำเร็จ ในฐานะผู้บริหารจะจัดการกับปัญหาเช่นนี้อย่างไร มาดูแนวทางบริหารคนเก่งกันค่ะ

  1. กำหนดเป้าหมายขององค์กรให้ชัดเจน
  2. กำหนดเป้าหมายของทีมให้สอดรับกับเป้าหมายขององค์กร
  3. สลายความเป็นตัวตนของแต่ละคนในทีม ให้ทุกคนในทีมมุ่งไปยังเป้าหมายเดียวกัน มีฝันร่วมกัน
  4. ร่วมกันกำหนดกฎกติกามารยาทของการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะการรับฟัง การเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น การให้เกียรติซึ่งกันและกัน
  5. ระดมความคิดจากมันสมองของคนเก่งนำมาหลอมรวมกัน เพื่อหาแนวทางในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
  6. เมื่อตกผลึกความคิดแล้ว ให้กำหนดความรับผิดชอบของแต่ละคนในทีม ตามทักษะความสามารถเฉพาะด้านของแต่ละคน และให้คนในทีมตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน ไม่ล้ำเส้นกัน
  7. เมื่องานสำเร็จถือเป็นผลงานร่วมกันของทุกคนในทีม ไม่ถือเป็นความสำเร็จของใครคนใดคนหนึ่ง ไม่ควรชื่นชมใครเพียงคนใดคนหนึ่ง

          สิ่งที่องค์กรจะได้จากการบริหารคนเก่งให้ทำงานร่วมกันเป็นทีมก็คือ การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทักษะความสามารถเฉพาะตัวของ ที่จะนำมาแต่งเสริมเพิ่มค่าจากความคิดของแต่ละคน ให้เป็นผลงานชิ้นใหม่ในแง่มุมที่พลิกแพลงแตกต่าง ซึ่งจะส่งผลให้ทีมพาองค์กรรุดหน้าไปยังเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกันได้

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
บริหารพนักงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
การสร้างคนเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
สร้างวัฒนธรรม “ทีมเวิร์ก” ขับเคลื่อนองค์กร

บทความยอดนิยม
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาของเทคโนโลยี เอื้อการดำเนินชีวิตของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และท่ามกลางความสะดวกต่าง ๆ เหล่านั้น...
บางครั้งชีวิตการเป็นมนุษย์ออฟฟิศมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ละเส้นทางมักมีขวากหนามให้ต้องฝ่าฟัน จนแปรเปลี่ยนเป็นการเสี...
ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนานั้น ในบางครั้งเรามักจะลืมคำนึงถึงเรื่องของแนวคิดและกลยุทธ์ในการวิเ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top