คนทำงานไอทีควรเร่งพัฒนาทักษะ รองรับการเติบโตธุรกิจดิจิทัล

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ผู้ประกอบการยังต้องการแรงงานทักษะไอทีจำนวนมาก ซึ่งเน้นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะในการและพัฒนาซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ Startups และบริษัทต่างชาติที่เตรียมปักหมุดในไทย และเพื่อให้สอดรับกับการเติบโตของธุรกิจและสังคมดิจิทัล

          จากข้อมูลด้านความต้องการแรงงานไอทีของผู้ประกอบการโดย jobsDB ประเทศไทย พบว่า ความต้องการบุคลากรไอทีในระดับพนักงานและระดับบริหารมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นปีต่อปี โดยเติบโตกว่า 16 % และ 36 % ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2561 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากธุรกิจในยุคนี้นอกจากจะต้องใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนองค์กร และขณะเดียวกันก็ต้องบริหารจัดการให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นอีกด้วย ความต้องการบุคลากรตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ไอทีไปจนถึงระดับบริหารจึงมีมากขึ้นตามลำดับ

คนทำงานไอทีพัฒนาทักษะ

          และเมื่อพิจารณาตามสายงานไอที สามารถแบ่งกลุ่มตามปริมาณความต้องการและจำนวนใบสมัครโดยเฉลี่ย (เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยจำนวนใบสมัครของทุกสายงานในไอทีรวมกัน) ได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

คนทำงานไอทีพัฒนาทักษะ

          1. สายงานที่ขาดแคลน (high demand but low supply/shortage) ได้แก่ งาน Application Specialist – Software และ งาน Programming / Software Development

          2. สายงานที่หาพนักงานได้ไม่ยากนัก (high demand and high supply) ได้แก่ งาน Network/ system งาน IT Project Management และ งาน IT Support

          3. สายงานที่มีผู้สมัครเกินความต้องการ (low demand but high supply) ได้แก่ งาน Hardware งาน IT audit และ งาน MIS

          4. สายงานที่มีความต้องการและจำนวนผู้สมัครน้อย (low demand and low supply) ได้แก่ งาน IT Consulting งาน Database Administrator งาน Mobile/ Wireless Communications งาน Application Specialist – Network งาน IT Security งาน Testing / Quality Assurance

          ซึ่งความต้องการตำแหน่งงานที่แตกต่างกันนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องจาก digital transformation ในหลาย ๆ ธุรกิจ เช่น ธุรกิจการเงินการธนาคาร ที่ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมาได้เร่งปรับตัวเข้ากับยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในการพัฒนาบริการผ่านแอพพลิเคชันบนมือถือ เป็นต้น

          นายวรวุฒิ วาริการ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ecosystem ของเส้นทางดิจิทัล เป็นแรงขับสำคัญเร่งให้ผู้ประกอบการหันใช้เครื่องมือใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล ตามแรงกดดันของกระแสดิจิทัล เพราะธุรกิจต้องพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ทั้งตลาดไอทีคอนซูเมอร์และตลาดไอทีสำหรับองค์กร ซึ่งต้องอาศัยพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ลุยงานจริงได้ สามารถทำงานแข่งขันกับเวลาและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงเร็ว คนไอทีระดับหัวกะทิจะต้องเป็นมากกว่า นักคิด ผู้ผลิตหรือออกแบบโปรแกรม แต่ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจชนิดที่ลงลึกไปถึงรายละเอียด วิเคราะห์ออกมาเป็นขั้นตอนเพื่อต่อยอดเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทั้งภาคองค์กรและผลผลิต ยิ่งไปกว่านั้น ต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกับผู้ใช้งาน รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประสบการณ์ของผู้บริโภค ซึ่งผู้หางานในสายงานนี้จำเป็นต้องเร่งพัฒนาทักษะสู่พนักงานระดับ Top Talent เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งงานเฉพาะทางที่ยังมีบุคลากรเข้าถึงน้อย ด้านภาคการศึกษาควรตระหนักในประเด็นดังกล่าว และเร่งผลิตบุคลากรป้อนได้ตรงกับความต้องการของตลาด ลดจำนวนคนไอทีเตะฝุ่นเหตุจากมีเพียงความสามารถและความรู้ในระดับพื้นฐาน

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

คนแบบไหนที่จะได้เป็น Manager ก่อนอายุ 30

ศิลปะอันชาญฉลาดในการโฆษณาความสำเร็จของตัวคุณ

บทความยอดนิยม
           ในวันที่เรียนจบมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นเหมือนวันแรกของการก้าวเข้าสู่ชีวิตจริงอย่างแท้จริง เพราะจะต้องเปลี่ยนจากช...
วิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาขณะนี้ ส่งผลต่อคนทำงานและผู้สมัครงานที่ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพและการทำงาน ไม่...
           Comfort Zone หรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “พื้นที่ปลอดภัย” ในแง่ของการทำงาน......
           สำหรับพนักงานออฟฟิศที่ทุ่มเทตั้งใจทำงาน จนสามารถคิดไอเดียที่ดีหรือสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้กับองค์กร แต่อยู่ ๆ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top