ข้อผิดพลาดที่ผู้สัมภาษณ์งานอาจไม่รู้ตัว

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          เคยหรือไม่ ที่สัมภาษณ์งานแล้วไม่ได้ผู้สมัครงานตรงตามความต้องการ หรือเมื่อตกลงใจรับผู้สมัคร
แล้ว เขากลับปฏิเสธเรา อาจเป็นเพราะมีข้อผิดพลาดในการสัมภาษณ์งาน ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดที่พบเสมอ
แต่ผู้สัมภาษณ์อาจไม่รู้ตัว

1. ปล่อยให้ผู้สมัครงานรอนานเกินไป

          ในบางครั้ง HR อาจปล่อยให้ผู้สมัครงานนั่งรอนานจนเกินไป จนทำให้ผู้สมัครเกิดความไม่ประทับใจ ด้วยอาจหลงลืมไปว่า เวลาเป็นสิ่งมีค่าสำหรับทุกคน ดังนั้น ผู้สัมภาษณ์ควรวางแผนการนัดหมายสัมภาษณ์งานให้ดี เพื่อที่จะมาพบผู้สมัครตรงเวลา และไม่ควรให้ผู้สมัครรอเกิน 15 นาที

2. ไม่เตรียมการสัมภาษณ์งาน

          HR ที่ไม่เตรียมการสัมภาษณ์ มักไม่ได้อ่านประวัติผู้สมัครงานมาก่อน และไม่รู้จะถามอะไรผู้สมัคร เพื่อให้ได้ข้อมูลมากพอที่จะใช้ในการพิจารณา HR จึงควรให้เวลากับการอ่านประวัติของผู้สมัครและจดสิ่งที่ต้องการถามเพื่อทราบ ข้อมูลเพิ่มเติมเอาไว้ล่วงหน้า

3. ไม่สังเกตผู้สมัครงาน

          ในระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ควรสังเกตผู้สมัครงาน ทั้งจากคำพูด ท่าทาง และวิธีคิดของเขา ตั้งใจฟังคำตอบของผู้สมัคร  และถามคำถามต่อเนื่อง แม้ผู้สมัครจะตอบคำถามได้ไม่ดี ก็ไม่ควรมองข้ามปัจจัยอื่น ๆ ที่สื่อถึงบุคลิกและลักษณะนิสัยของเขาด้วย

4. ถามไม่ถูกทาง

          การถามคำถามแบบปลายปิด โดยให้ผู้สมัครตอบเพียง “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ทำให้ผู้สัมภาษณ์ไม่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากผู้สมัคร หากต้องการล้วงลึกข้อมูลเกี่ยวกับทักษะ ความสามารถ และความสนใจ ควรถามคำถามปลายเปิด เช่น ทำไม อย่างไร ยกตัวอย่าง หรือให้ผู้สมัครเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง เป็นต้น

5. อคติส่วนตัว

          HR ควรระวังในเรื่องอคติส่วนตัว ซึ่งจะมีผลต่อการประเมินความสามารถของผู้สมัคร และไม่ควรตัดสินคนจากบุคลิกลักษณะภายนอก หรือตัดสินคนเร็วเกินไปจากคำถามเพียงคำถามเดียว ซึ่งอาจทำให้คุณตัดสินใจผิดพลาดได้

ข้อผิดพลาดผู้สัมภาษณ์งาน6. กดดันเกินไป

          ไม่มีประโยชน์ที่จะทำให้ผู้สมัครรู้สึกกดดันในการสัมภาษณ์งาน ดังนั้น ไม่จำเป็นต้องสร้างบรรยากาศการสัมภาษณ์ที่เครียดเกินไป ถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะทดสอบผู้สมัคร แต่ควรเริ่มต้นการสัมภาษณ์ด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตรเพื่อให้การสัมภาษณ์เป็นไปอย่างราบรื่น

ที่มา : http://hk.jobsDB.com

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

จับโกหกในการสัมภาษณ์งานสังเกตอย่างไร

เตรียมความพร้อมก่อนการคัดเลือกผู้สมัครงาน

หลักพื้นฐานในการสร้างความประทับใจให้กับผู้สมัครงาน

บทความยอดนิยม
           ในวันที่เรียนจบมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นเหมือนวันแรกของการก้าวเข้าสู่ชีวิตจริงอย่างแท้จริง เพราะจะต้องเปลี่ยนจากช...
วิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาขณะนี้ ส่งผลต่อคนทำงานและผู้สมัครงานที่ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพและการทำงาน ไม่...
           Comfort Zone หรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “พื้นที่ปลอดภัย” ในแง่ของการทำงาน......
           สำหรับพนักงานออฟฟิศที่ทุ่มเทตั้งใจทำงาน จนสามารถคิดไอเดียที่ดีหรือสร้างผลงานที่มีคุณภาพให้กับองค์กร แต่อยู่ ๆ...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top