8 ข้อดี ที่บริษัทควรตัดสินใจ จ้างงานเด็กจบใหม่ ในช่วงโควิด

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่แล้วจนมาถึงตอนนี้ ภาวะการระบาดของไวรัสโควิด – 19 ได้กระทบไปทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดแรงงาน มีคนมากมายต้องตกงาน และมีนักศึกษาจบใหม่อีกจำนวนมากที่ยังหางานไม่ได้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้มีโครงการส่งเสริมการจ้างงาน “จ้างงานเด็กจบใหม่” ออกมาเพื่อช่วยอุดหนุนบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ ช่วยจ่ายค่าจ้างให้กับเด็กจบใหม่ที่บริษัทเหล่านี้จ้าง ซึ่งขยายระยะเวลาไปจนถึงเดือน ธ.ค. 2564 รวมถึงมีหลายองค์กรและหลายธุรกิจที่เริ่มจะฟื้นตัวและปรับตัวได้แล้ว

8 ข้อดี ที่บริษัทควรตัดสินใจ จ้างงานเด็กจบใหม่ ในช่วงโควิด

           จากสถิติของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พบว่าสัดส่วนของผู้ประกันตนที่รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ลดลงเหลือ 2.7% จากเดือน ต.ค. 2563 ที่มีจำนวนสูงถึง 4.5% ทำให้เริ่มมีการเปิดรับสมัครงานมากขึ้น และเป็นโอกาสอันดีของหลายบริษัทที่จะได้พนักงานที่เป็นเด็กจบใหม่คุณภาพดีที่ยังเหลืออยู่ในตลาดงานมาเป็นร่วมงานกัน แต่เลือกรับใครสักคนเข้ามาทำงานด้วยไม่ใช่เรื่องง่าย มาดูกันว่ามีเรื่องอะไรให้ต้องคิดบ้าง หากต้องการ จ้างเด็กจบใหม่ ช่วงโควิด

 

  1. ความสามารถในการปรับตัว

           นอกจาก New normal ที่มาพร้อมกับโควิดแล้ว โลกทุกวันนี้ก็หมุนเร็วจนหลายคนต้องวิ่งตามให้ทัน ทำให้ความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมรับทุกสถานการณ์และพร้อมเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ตลอดเวลา เป็นคุณสมบัติของเด็กจบใหม่ที่บริษัทควรมองหา คนที่สามารถปรับตัวและพร้อมเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว จะทำให้บริษัทไม่สะดุดเมื่อมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน และสามารถคาดหวังประสิทธิภาพในการทำงานที่เท่าเดิมหรือดีกว่าเดิมได้ด้วย

 

  1. ใช้เทคโนโลยีคล่อง และพร้อมอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ ๆ

           มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับการทำงานมากขึ้นมาก ๆ ตั้งแต่มีโควิด มีโปรแกรมสำเร็จรูปใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย เพื่อลดอุปสรรคในการทำงานช่วงโควิด และเป็นที่รู้กันดีว่าเด็กจบใหม่ Gen Z เหล่านี้เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี และมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นอย่างดี คนที่บริษัทควรมองหาคือ นักศึกษาจบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว ชอบที่จะอัปเดตและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และที่สำคัญสามารถเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นมาปรับใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

  1. เก่งวิเคราะห์ พร้อมแก้ปัญหา

           ถึงนักศึกษาจบใหม่จะผ่านประสบการณ์ทำงานมาน้อย แต่ถ้าบริษัทเฟ้นหาคนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ดี รู้ถึงสาเหตุต้นตอของปัญหาได้ สามารถประเมินสถานการณ์ได้ และที่สำคัญคือ มีความพยายามที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ ก็จะทำให้นักศึกษาเหล่านี้มีพัฒนาการการทำงานที่ก้าวกระโดดจากกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลนั่นเอง จุดเด่นตรงนี้สามารถมาทดแทนประสบการณ์ที่ขาดไปได้อย่างดี และยังเป็นการสร้างประสบการณ์ทำงานที่มีคุณภาพให้กับพนักงานที่เป็นเด็กจบใหม่ได้อีกด้วย

 

  1. กล้าคิดนอกกรอบ

           ลองมองหาคนที่คิดนอกกรอบ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของนักศึกษาจบใหม่ที่ยังผ่านงานมาไม่มาก ทำให้ไม่มีแบบแผนทางความคิดและการแก้ปัญหาแบบเดิม ๆ มาตีกรอบทางความคิด ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็นมุมมองและวิธีการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ที่จะมีประโยชน์ในการทำงานได้ และอาจรวมไปถึงไอเดียใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาพัฒนาธุรกิจที่ได้มาจากมุมมองและความคิดนอกกรอบของคนรุ่นใหม่เหล่านี้อีกด้วย

 

  1. ทัศนคติที่ตรงกับองค์กร

           ด้วยกระแสการเมืองที่เข้มข้น บวกกับความกล้าแสดงออกทางความคิดของคนรุ่นใหม่ ทำให้ HR หลายบริษัทเป็นกังวลกับเรื่องนี้ ความเป็นจริงแล้วความกล้าแสดงออกทางความคิดเป็นเรื่องที่ดี เพราะแสดงให้เห็นถึงความเป็นคนกล้าคิดกล้าทำ แต่สิ่งที่ควรคิดถึงมากกว่าในการรับนักศึกษาจบใหม่ก็คือ ทัศนคติที่ตรงกันกับภาระหน้าที่การทำงาน และสอดคล้ององค์กร เช่น หากต้องการทำงาน HR แต่เชื่อว่าคนเราไม่สามารถพัฒนาได้ ก็จัดว่ามีทัศนคติไม่ตรงกับการทำงานแผนก HR ที่ว่าด้วยเรื่องการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แต่ในส่วนของการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวนั้น หากยังอยู่ในความเหมาะสม ไม่ละเมิดสิทธิของคนอื่น ก็ไม่ถือว่าเป็นข้อเสียที่ควรเอามาพิจารณาในการจ้างงาน

 

  1. แสดงออกอย่างเหมาะสม

           แม้จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่สังคมมีความเข้าใจเรื่องการแสดงออกที่เปลี่ยนไปจากคนรุ่นก่อน แต่ว่าการทำงานในบริษัทไม่ได้มีคนรุ่นเดียวที่ทำงานร่วมกันเท่านั้น การแสดงออกอย่างเหมาะสมจึงเป็นอีกเรื่องสำคัญที่องค์กรควรเอามาคิด หากต้องการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ การแสดงออกยังคงต้องอยู่บนพื้นฐานของความสุภาพ ไม่ก้าวร้าว และที่สำคัญไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น มีมารยาททางสังคมที่ดี จึงจะทำให้สามารถทำงานร่วมกับคนเจนเนอเรชันอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น

 

  1. ความรับผิดชอบและบริหารเวลาได้อย่างยอดเยี่ยม

           ในการทำงานร่วมกันในบริษัทให้สำเร็จลุล่วงนั้น คงจะไม่มีสิ่งไหนสำคัญไปกว่าความรับผิดชอบอีกแล้ว คุณสมบัตินี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทควรมองหาในตัวนักศึกษาจบใหม่ที่จะรับเข้ามาทำงาน เพราะความรับผิดชอบในระดับการทำงานในบริษัทย่อมสูงกว่าในระดับมหาวิทยาลัยมาก เพราะต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม บางบริษัทมีลำดับขั้นตอนในการทำงานที่ชัดเจน ดังนั้นความรับผิดชอบจึงเป็นเรื่องสำคัญ รวมไปถึงการบริหารเวลาที่ยอดเยี่ยม ให้ทันกับปริมาณงานในแต่ละวัน ตามาการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งจากสภาพเศรษฐกิจ และภาวะโควิดที่เร่งให้บริษัทต้องพัฒนาตลอดเวลา

 

  1. มี Empathy และพร้อมทำงานร่วมกับผู้อื่น

           นอกจากต้องหาเด็กจบใหม่ที่ทำงานเก่ง มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ Empathy หรือความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น หรือจะเรียกว่า ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นก็ได้ Empathy เป็นเรื่องสำคัญมาแรงในยุคสมัยนี้ที่มีการแข็งขันกันสูง ถึงแม้ความทะเยอทะยานจะช่วยทำให้คนคนหนึ่งทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม แต่หากต้องการให้องค์กรพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การทำงานร่วมกันแบบเป็นทีมก็ยังเป็นหัวใจสำคัญอยู่ บริษัทควรมองหาเด็กจบใหม่ที่มี Empathy สูง เข้าใจความคิดของคนอื่น โดยเฉพาะคนเจนเนเรชันอื่น Empathy จะทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นไปได้อย่างยอดเยี่ยม ผลงานดี คนก็มีความสุข

 

           ถึงการจ้างนักศึกษาจบใหม่จะมีเรื่องให้ต้องคิดเยอะกว่าการจ้างงานคนที่มีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว และยังต้องมีสอนงาน หรือจัดโปรแกรม training ที่ดีเพื่อให้เด็กจบใหม่เหล่านี้ทำงานได้อย่างที่ต้องการ ซึ่งเป็นการลงทุนทั้งด้านเวลาและการเงิน แต่ข้อดีของการ จ้างงานเด็กจบใหม่ ก็มีไม่น้อย ทั้งอัตราค่าจ้างที่น้อยกว่า และไฟในการทำงานที่เต็มเปี่ยม พร้อมรับความท้าทายใหม่ ๆ เรียกได้ว่าสิ่งที่จะได้รับกลับมาจากการจ้างเด็กจบใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับที่ต้องลงทุนมากเลยทีเดียว ใครที่กำลังมองหาเด็กจบใหม่ไฟแรงมาร่วมงานเพื่อสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ ไปด้วยกัน สามารถเข้ามาลงประกาศรับสมัครงาน เพื่อค้นหาคนที่ใช่ให้กับองค์กรของเราได้ที่แอปพลิเคชัน JobsDB

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

วิธีตอบคำถามสัมภาษณ์งานสำหรับนักศึกษาจบใหม่

เด็กจบใหม่ เขามีทัศนคติอย่างไรบ้างกับการทำงาน

วางแผนการทำงานสำหรับบัณฑิตจบใหม่

Scroll to Top