5 ข้อดี และ 5 ข้อเสียจากการ Work from home

หลังจากที่ในบทความก่อนได้พูดถึงการ Work from home คืออะไร รวมถึงการ work from home ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในบทความนี้…