ข่าวดี! จ่ายภาษีผ่านบัตรเครดิตไม่เสียค่าธรรมเนียมได้แล้ว

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

scb-cont

          ข่าวดีสำหรับคนทำงาน และผู้ประกอบการ สามารถจ่ายภาษีผ่านบัตรเครดิตไม่เสียค่าธรรมเนียมได้แล้ว

2 สิงหาคม 2554 – กรมสรรพากร ขยายช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทางการเงินให้แก่ผู้เสียภาษีได้รับความสะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุนในการเสียภาษี โดยสามารถจ่ายภาษีผ่านบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่เสียค่าธรรมเนียมได้เป็นครั้งแรกในประเทศ ด้วยระยะเวลาการชำระคืนปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 51 วัน

ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทย พาณิชย์ สามารถชำระภาษีได้ทุกประเภท ทั้งภาษีเงินได้  บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ ผ่านบัตรได้ 2 ช่องทาง

  1. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 51 แห่ง หรือ
  2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th ซึ่งจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยังสามารถเลือกแจ้งแปลงยอดทั้งหมดให้เป็นการผ่อนชำระได้นานถึง 10 เดือนกับบริการ “Call for Dee Jung” เพื่อบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างคล่องตัว โดยบริการดังกล่าว ซึ่งจะเริ่มเปิดใช้ได้ภายในไตรมาส 4 ของปีนี้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือเว็บไซต์ธนาคารไทยพาณิชย์ www.scb.co.th หรือศูนย์บริการลูกค้า โทร.02-777-7777

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิ
Slip Credit ใช้หักภาษีได้หรือไม่??
การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายสำหรับรางวัล ส่วนลด

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top