ขึ้นค่าแรง 300 บาท 70 จังหวัด มีผล 1 ม.ค. 56

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

wage_100          เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2555 ครม.เห็นชอบการขึ้นค่าแรง 300 บาท ในอีก 70 จังหวัดที่เหลือ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2556 พร้อมเตรียม 6 มาตรการใหญ่ 27มาตรการย่อย เยียวยาผลกระทบผู้ประกอบการและลูกจ้าง

          นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบเดินหน้าการขึ้นค่าแรง 300 บาท ในอีก 70 จังหวัดที่เหลือ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2555 พร้อมกับมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาดำเนินการตามมาตราการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 56 และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี ใน 6 มาตราการใหญ่ และ 27 มาตราการย่อย

          สำหรับมาตราการที่รัฐบาลจะนำมาช่วยเหลือผู้ประกอบการใน 70 จังหวัด ได้แก่

          มาตราการลดภาระอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้น

 1. การลดอัตราเงินสบทบกองทุนประกันสังคมของฝ่ายนายจ้าง และลูกจ้าง
 2. การปรับปรุงอัตราการเก็บเงินสมทบสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม
 3. การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
 4. การลดอัตราภาษีอื่นๆ เฉพาะผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี
 5. การลดอัตราภาษี ณ.ที่จ่าย สำหรับการเหมาช่วงการผลิต
 6. การลดค่าน้ำค่าไฟสำหรับ เอสเอ็มอี

          มาตราการด้านสินเชื่อ

 1. การให้สินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการจ้างงาน เพื่อการลงทุนหมุนเวียน และการเสริมสภาพคล่อง
 2. สินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต
 3. การค้ำประกันสินเชื่อในรูปแบบต่าง
 4. การขยายระยะเวลาผ่อนชำระโครงการสินเขื่อ เอสเอ็มอี พาวเวอร์ ไทยเข้มแข็ง

          มาตราการภาษี เพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ เอสเอ็มอี

 1. การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มแระสิทธิภาพในการทำงาน
 2. การหักค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

          มาตราการช่วยเหลือค่าครองชีพลูกจ้างและประชาชนทั่วไป

 1. การออกบัตรลดราคาสินค้าให้ลูกจ้าง
 2. การลดภาระหนี้นอกระบบ หรือหนี้ผ่อนชำระให้ลูกจ้าง
 3. การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. การจัดคารวานสินค้าราคาถูก

ที่มา : springnews

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ก.แรงงานออกกฎคุ้มครองคนรับใช้ในบ้าน

อนุมัติข้าราชการชายลาดูแลภรรยาคลอดได้ 15 วัน

บทความยอดนิยม
การฝึกงานถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่นักศึกษาเลือกที่จะทำ เพราะนอกจากจะได้นำความรู้ที่เรียนมาไปใช้จริงแล้ว ยังได้ประสบกา...
      ตื่นเช้าต้องแวะซื้อกาแฟก่อนไปทำงาน ไม่ได้จิบกาแฟ คาเฟอีนยังไม่เข้าร่าง จะเกิดอาการไม่ค่อยเฟรช รู้สึ...
เห็นหัวข้อบทความนี้แล้วอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไป อย่ามองว่า “การว่างงาน” เป็นสิ่งไกลตัวในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ จริง ๆ แล้วเรื่...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top