ขึ้นค่าแรง 300 บาท 70 จังหวัด มีผล 1 ม.ค. 56

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

wage_100          เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2555 ครม.เห็นชอบการขึ้นค่าแรง 300 บาท ในอีก 70 จังหวัดที่เหลือ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2556 พร้อมเตรียม 6 มาตรการใหญ่ 27มาตรการย่อย เยียวยาผลกระทบผู้ประกอบการและลูกจ้าง

          นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบเดินหน้าการขึ้นค่าแรง 300 บาท ในอีก 70 จังหวัดที่เหลือ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2555 พร้อมกับมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาดำเนินการตามมาตราการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 56 และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี ใน 6 มาตราการใหญ่ และ 27 มาตราการย่อย

          สำหรับมาตราการที่รัฐบาลจะนำมาช่วยเหลือผู้ประกอบการใน 70 จังหวัด ได้แก่

          มาตราการลดภาระอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้น

 1. การลดอัตราเงินสบทบกองทุนประกันสังคมของฝ่ายนายจ้าง และลูกจ้าง
 2. การปรับปรุงอัตราการเก็บเงินสมทบสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม
 3. การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล
 4. การลดอัตราภาษีอื่นๆ เฉพาะผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี
 5. การลดอัตราภาษี ณ.ที่จ่าย สำหรับการเหมาช่วงการผลิต
 6. การลดค่าน้ำค่าไฟสำหรับ เอสเอ็มอี

          มาตราการด้านสินเชื่อ

 1. การให้สินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการจ้างงาน เพื่อการลงทุนหมุนเวียน และการเสริมสภาพคล่อง
 2. สินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต
 3. การค้ำประกันสินเชื่อในรูปแบบต่าง
 4. การขยายระยะเวลาผ่อนชำระโครงการสินเขื่อ เอสเอ็มอี พาวเวอร์ ไทยเข้มแข็ง

          มาตราการภาษี เพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของ เอสเอ็มอี

 1. การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มแระสิทธิภาพในการทำงาน
 2. การหักค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

          มาตราการช่วยเหลือค่าครองชีพลูกจ้างและประชาชนทั่วไป

 1. การออกบัตรลดราคาสินค้าให้ลูกจ้าง
 2. การลดภาระหนี้นอกระบบ หรือหนี้ผ่อนชำระให้ลูกจ้าง
 3. การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. การจัดคารวานสินค้าราคาถูก

ที่มา : springnews

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ก.แรงงานออกกฎคุ้มครองคนรับใช้ในบ้าน

อนุมัติข้าราชการชายลาดูแลภรรยาคลอดได้ 15 วัน

บทความยอดนิยม
           อาการสมองตัน คิดงานไม่ออก หัวไม่แล่น เป็นอาการที่ไม่ว่าใครก็ต้องเคยเจอกันทั้งนั้น แม้ว่าคุณจะพยายามเปิดคอมตั้...
           ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ ทำให้วิถีชีวิตของใครหลายคนเปลี่ยนไป จากที่เคยใช้เวลาอยู่นอกบ้านเสียส่วนใหญ่ ก็ต้อง...
           ในห้องสัมภาษณ์งานใหม่ที่คุณอยากย้ายไป บทสนทนาหนึ่งที่จะมักจะทำให้ผู้สมัครกระอักกระอ่วนและสร้างความประหม่าไม่น...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top