ขั้นตอนการยื่นภาษีแบบออนไลน์ สะดวก ไม่ยุ่งยาก

วิธีการยื่นภาษีออนไลน์

          เป็นประจำในช่วง 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปีที่พลเมืองชาวไทยวัยทำงานที่มีรายได้ทุกคนต้องยื่นเอกสารเสียภาษี ทั้งนี้ไม่ว่ารายได้สุทธิของคุณจะถึงเกณฑ์การชำระภาษีหรือไม่ก็ตาม คุณต้องยื่นแบบชำระการจ่ายภาษี ภ.ง.ด. 90 / ภ.ง.ด. 91 (หรือภ.ง.ด. แบบอื่น ๆ) สำหรับผู้ที่ไม่เคยยื่นแบบฟอร์มการเสียภาษีเลย หรือน้องใหม่วัยทำงานทั้งหลายที่เพิ่งก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงานไม่ต้องกังวลไป เพราะการยื่นแบบจ่ายภาษีสมัยนี้ทำได้อย่างง่ายดาย แบบสะดวกสบายไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดค่ะ

ก่อนยื่นเสียภาษีมาทำความรู้จักกับแบบภาษีเงินได้กันก่อนซึ่งแบ่งออกเป็น

  • ภ.ง.ด.94 ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ ตามมาตรา 40(5)-(8) ต้องยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้ของงวด ม.ค.-มิ.ย. ภายในเดือน ก.ย. ปีเดียวกัน (เป็นการเสียภาษีครึ่งปี สำหรับคนไม่มีเงินเดือน แต่มีรายได้ อย่างอื่นมาแทนเช่น ปันผลจากกองทุนและหุ้น ขายที่ดินได้)
  • ภ.ง.ด.91 ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ประเภท “เงินเดือน” อย่างเดียวให้ยื่่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้ของทั้งปี (ครั้งเดียว) ภายในเดือน มี.ค.ของปีถัดไป
  • ภ.ง.ด.90 ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ประเภทที่มิใช่เงินเดือน หรือมีเงินได้ 2 ประเภท ขึ้นไป (หรือสำหรับคนมีเงินเดือนและมีรายได้อื่นด้วย เช่น ปันผลจากกองทุนและหุ้น ขายที่ดินได้ หรือจากมรดก เป็นต้น)

         สำหรับคนที่มีรายได้จากงานประจำเพียงทางเดียว

ไม่ต้องยื่นภาษี ต้องยื่นภาษี ไม่ต้องเสียภาษี ต้องเสียภาษี
ถ้าเงินเดือนไม่เกิน 10,000 บาท / /
ถ้าเงินเดือนไม่เกิน 26,583.33 บาท / /
ถ้าเงินเดือนเกิน 26,583.33 บาท / /

 

          เมื่อรู้แล้วว่าเราเข้าข่ายข้อไหนก็ยื่นแบบชำระภาษีให้ถูกต้อง สำหรับมือใหม่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นครั้งแรก ส่วนใหญ่จะมีรายได้แค่เงินเดือนประจำเท่านั้นก็ให้ยื่นภ.ง.ด.91 ไปเลย แต่ใครที่มีอาชีพเสริมสร้างรายได้ด้วยก็ให้ยื่นเป็นภ.ง.ด.90

          สำหรับคนที่ทำงานฟรีแลนซ์จะต้องยื่นภ.ง.ด.94 กลางปีและภ.ง.ด.90 ตอนสิ้นปีถ้ารายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีก็จะได้รับเงินคืนค่ะ

เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นเสียภาษีมีอะไรบ้าง

          หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)

          สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้จากเงินเดือนในแต่ละเดือนและโบนัส ไม่มีรายได้ประเภทอื่นอีก แต่ถ้าคุณซื้อประกันชีวิต หรือกองทุนต่าง ๆ ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ก็ให้ยื่นเอกสารพร้อมกันไปด้วยค่ะ หรือดูเพิ่มเติมได้ที่ รายการค่าลดหย่อนภาษี

          การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 แบบออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และสำหรับผู้ขอคืนสามารถลงทะเบียนสมัครพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักผูกไว้กับบัญชีธนาคาร จะช่วยให้ได้คืนภาษีเร็วทันใจ

ขั้นตอนการยื่นแบบชำระภาษีแสนจะง่ายไม่ยุ่งยาก

1. ไปที่ http://www.rd.go.th/publish/ และเลือก ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต

วิธียื่นภาษีออนไลน์

2. เลือก ยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2560

วิธียื่นภาษีออนไลน์

3. ขั้นตอนสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ตและผู้ที่เคยยื่นมาก่อนแล้ว

ยื่นภาษี4

4. ใส่หมายเลขและรหัสผ่านที่ได้รับ

วิธียื่นภาษีออนไลน์

ใส่หมายเลขและรหัสผ่านที่ได้รับ จะขึ้นรายละเอียดดังนี้

วิธียื่นภาษีออนไลน์

5. กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

วิธียื่นภาษีออนไลน์

วิธียื่นภาษีออนไลน์

วิธียื่นภาษีออนไลน์

วิธียื่นภาษีออนไลน์

วิธียื่นภาษีออนไลน์

หมายเหตุ : กรณีกรอกเอกสารไม่ครบ จะปรากฎดังนี้

ยื่นภาษี 9

           นอกจากนี้ ยังสามารถยื่นภาษีผ่าน Rd smart tax application ทางโทรศัพท์มือถือได้อีกทาง ซึ่งจะได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบฯ และชำระภาษีออกไปจนถึงวันที่ 9 เมษายน 2561 สำหรับผู้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เกินและขอคืนภาษี แนะนำให้สมัครพร้อมเพย์ก่อนการยื่นแบบแสดงรายการ เพราะจะได้รับการคืนภาษีรวดเร็วกว่าการคืนภาษีด้วยเช็ค และส่งทางไปรษณีย์ โดยกรมสรรพากรจะคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

#คว้าโอกาสที่ใช่ให้ชีวิตได้เรียนรู้
#jobsDB

ช่วยเพิ่มโอกาสได้งานเร็วขึ้น™ สร้างโปรไฟล์กับ jobsDB

ช่วยเพิ่มโอกาสได้งานเร็วขึ้น™ อัปเดตรายละเอียดเกี่ยวกับ jobsDB

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ค่าปรับสำหรับผู้ที่ยื่นภาษีล่าช้า

ปรับปรุงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2560