ก่อนจ้างงานควรคิดถึงอะไรบ้าง

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

วางแผนก่อนจ้างงาน

          หากคุณกำลังมีการวางแผนจ้างงานให้ได้คนที่เหมาะกับตำแหน่งงาน และเหมาะกับองค์กรที่สุดแล้วล่ะก็ การตั้งคำถามเกี่ยวกับความต้องการของคุณจะช่วยในการกำหนดทิศทางการคัดเลือกพนักงาน ได้แม่นยำมากขึ้น ก่อนจ้างงานลองตั้งคำถามกับตนเอง ดังต่อไปนี้

          1. ทำไมต้องจ้างพนักงานในตำแหน่งนี้

 • เพื่อเติมเต็มตำแหน่งงานว่างเนื่องจากพนักงานลาออก
 • หรือได้เลื่อนตำแหน่ง
 • เพื่อขยายธุรกิจในปัจจุบัน หรือรองรับอนาคต
 • เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรด้วยทักษะใหม่ ๆ จากพนักงานใหม่
 • ดึงตัวคนเก่งจากคู่แข่ง
 • ฯลฯ

          2. จัดลำดับความจำเป็นของการรับสมัครงาน หากเปิดรับสมัครหลายตำแหน่งพร้อมกัน

 • ให้ความสำคัญเท่ากันทุกตำแหน่ง
 • ให้ความสำคัญกับตำแหน่งที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจก่อน
 • ให้ความสำคัญกับตำแหน่งงานที่เป็นหัวใจขององค์กรก่อน
 • ให้ความสำคัญกับตำแหน่งงานในระดับหัวหน้า หรือผู้จัดการก่อน
 • ฯลฯ

          3. คุณสมบัติที่ต้องการเป็นอันดับแรกคืออะไร

 • เลือกคนเก่งระดับหัวกะทิ
 • เลือกจากบุคลิกภาพเป็นอันดับแรก
 • เลือกจากทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นในตำแหน่งนั้น
 • เลือกจากทักษะที่จำเป็นในปัจจุบันและอนาคต
 • เลือกผู้สมัครงานที่มีความสามารถหลากหลาย
 • เลือกจากประสบการณ์ในตำแหน่งงาน หรือในธุรกิจนั้น
 • เลือกผู้สมัครงานที่มีความกว้างขวางในสายงาน หรือธุรกิจนั้น
 • เลือกผู้สมัครที่เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กร
 • ฯลฯ

          4. ต้องการผู้สมัครมีความสามารถระดับใด

 • ผู้สมัครที่ค่าตัวไม่สูง และมีทักษะมากพอในทุกตำแหน่งงาน
 • ผู้สมัครที่มีความสามารถปานกลางในทุกตำแหน่งงาน
 • ผู้สมัครที่มีความสามารถสูงในทุกตำแหน่งงาน
 • ผู้สมัครที่มีความสามารถสูงเฉพาะในตำแหน่งงานที่เป็นหัวใจขององค์กร
 • ฯลฯ

          5. ต้องการผู้สมัครที่มีประสบการณ์มากน้อยเพียงใด

 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ บริษัทสามารถสอนงานให้ได้
 • จ้างพนักงานในระดับปฏิบัติการและเลื่อนตำแหน่งภายหลัง
 • จ้างนักศึกษามาทำงาน Part time
 • จ้างคนที่มีประสบการณ์การทำงาน
 • ฯลฯ

          6. จะหาผู้สมัครงานจากที่ไหน

  • คัดเลือกพนักงานภายใน โดยการโยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งงาน
  • หานักศึกษาปีสี่ตามมหาวิทยาลัยที่สนใจ
  • ลงประกาศงานผ่านเว็บไซต์หางาน สื่อสิ่งพิมพ์
  • จัดงาน Walk-in Interview
  • ร่วมงาน Job Fair
  • ใช้บริการบริษัทจัดหางาน
  • ฯลฯ

          7. บริษัทมีจุดขายอะไรบ้าง ข้อสุดท้ายที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่จูงใจผู้สมัครให้อยากร่วมงานกับคุณ

 • ค่าตอบแทน
 • สวัสดิการ
 • วัฒนธรรมองค์กรที่ดี
 • โบนัส และโอกาสถือหุ้น
 • ความท้าทาย ความก้าวหน้า โอกาสในการเรียนรู้
 • ความมั่นคง
 • ภาพลักษณ์องค์กรที่น่าเชื่อถือ
 • ฯลฯ

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เทคนิคลดเวลาและควบคุมค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกบุคลากร

เคล็ดลับวิธีคัด คนดี-คนเก่ง

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top