การเปลี่ยนย้ายตำแหน่งงานภายในองค์กรดีอย่างไร

          เราจะเกิดความรู้สึกอย่างไรหากวันหนึ่งหัวหน้าเดินมาบอกเราว่าเราต้องไปทำงานตำแหน่งอื่น เราอาจจะแอบคิดในใจว่าก็คง…