Mobility ความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายสำคัญไฉน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          เมื่อได้ยินคําว่า “Mobility” ผู้อ่านหลาย ๆ ท่านคงนึกถึง “Job Transfers and Rotation” หรือการโยกย้าย และสับเปลี่ยนงาน กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงจากตําแหน่งหนึ่งไปปฏิบัติงานอีกตําแหน่งหนึ่งที่มีปริมาณงานและความรับผิดชอบใกล้เคียงกับตําแหน่งเดิม ซึ่งไม่แปลกอะไร เพราะผมก็เป็นคนส่วนใหญ่ที่คิดว่า 2 คํานี้มีความหมายเดียวกันมาตลอด แต่ตอนนี้ผมรู้แล้วครับว่า 2 คํานี้มีนัยยะต่างกัน

          วันนั้นผมมีโอกาสฟังอาจารย์ท่านหนึ่งบรรยายเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อ แล้วก็มีเพื่อนร่วมห้องคนหนึ่งยกมือขึ้นถามอาจารย์ว่า “อาจารย์คิดอย่างไรครับ ที่บริษัทจะโยกยายพนักงานที่ทำงานประจำอยู่กรุงเทพฯ ไปทำงานที่ต่างจังหวัด (ผมก็คิดในใจว่าถ้าตัวเองโดนสั่งย้ายแบบนี้ คงคิดหนักน่าดูเลย เพราะผมเป็นคนค่อนข้างติดที่ติดถิ่น ขี้กังวลหากต้องไปทํางานในที่ที่ไม่คุ้นเคย) เมื่อสิ้นคําถามอาจารย์ไม่ตอบว่าท่านคิดอย่างไร แต่ท่านได้หยิบอาชีพพนักงานขายมายกตัวอย่างให้พวกเราฟังซึ่งผมจับใจความได้ว่าพนักงานขายต้องเดินทางไปพบลูกค้าบ่อย ๆ ใช่ไหมครับ เขตใครก็เขตมัน แล้วพนักงานขายจะเชี่ยวชาญในพื้นที่ของตนเป็นอย่างดี เช่น รู้ว่าพื้นที่นี้ใครเป็นเจ้าถิ่น เป็นผู็มีอิทธิพล จะมีวิธีโน้มน้าวลูกค้ารายนั้นอย่างไรให้ซื้อสินค้าของตนเอง เป็นต้น โดยต้องสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในพื้นที่เหล่านี้ต้องใช้เวลานานพอสมควรแล้วถ้าวันหนึ่งมีคําสั่งโยกย้ายพนักงานขายไปทํางานต่างจังหวัด ต่างที่ ต่างถิ่น ส่วนใหญ่แล้วไม่มีใครอยากย้ายหรอก ใช่ไหมครับ เพราะต้องเสียเวลาหาลูกค้าใหม่ สร้างพันธไมตรีใหม่ สร้างความเชื่อมั่นขึ้นมาใหม่

โยกย้ายพนักงาน          จากนั้นอาจารย์ก็พูดถึงคำนี้ Mobility หมายความว่า ความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย ไม่ว่าจะเป็นย้ายตําแหน่งงาน ย้ายไปทํางานต่างจังหวัด ต่างประเทศ หรือทั่วทุกมุมโลก แต่ Job Rotation จะเป็นการหมุนเวียนสับเปลี่ยนแค่เรื่องงาน ซึ่ง Mobility นั้นจะเหมาะกับองค์กรที่มีระบบที่ดี คนที่ย้ายไปที่ต่าง ๆ ก็ไม่ได้ย้ายไปเพื่อเริ่มต้นใหม่ แต่มาต่อยอดจากคนที่วางระบบไว้แล้ว ทําให้องค์กรเติบโตแบบก้าวกระโดดขึ้นเรื่อย ๆ และคนในองค์กรก็โตตามไปด้วย เหมือนกับพนักงานขายที่ย้ายไปทํางานในจังหวัดที่ตนเองไม่คุ้นเคยบ่อย ๆ จากที่ตนเองเคยเชี่ยวชาญอยู่พื้นที่เดียว ทีนี้ก็จะเชี่ยวชาญหลายพื้นที่ขึ้นเรื่อย ๆ คนมาใหม่อาจจะหาช่องทางการขายได้เพิ่มขึ้นจากคนเก่า คนเก่าก็ย้ายไปเป็นคนใหม่ในพื้นที่อื่น และหาลู่ทางการขายได้มากกว่าเดิม เป็นต้น หรือทำให้เรามีวิธีรับมือกับคนหลายรูปแบบมากขึ้น เมื่อพนักงานในองค์กรมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายมากขึ้น ๆ ก็จะทําให้ธุรกิจไม่อิ่มตัว มีการพัฒนา และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตลอดเวลา องค์กรก็จะเติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ Performance ของคนในองค์กรก็ดีขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ พนักงานขายคนนั้นอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้างาน หรือผู้จัดการฝ่ายขาย เป็นพนักงานขายขั้นเทพ เพราะมีทักษะความรอบรูพื้นที่ทั่วทุกจังหวัด

          เห็นหรือยังครับว่า Mobility และ Job Transfers and Rotation ตางกันตรงไหน และความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายมีข้อดีอย่างไร

ที่มา : hrcenter.co.th

บทความยอดนิยม
ในขณะที่เราตกอยู่ในห้วงความผันผวนของหลายๆ สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายๆ กิจกรรมไม่สามารถดำเนินกิจวัตรต่อไปได้...
การฝึกงานถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่นักศึกษาเลือกที่จะทำ เพราะนอกจากจะได้นำความรู้ที่เรียนมาไปใช้จริงแล้ว ยังได้ประสบกา...
      ตื่นเช้าต้องแวะซื้อกาแฟก่อนไปทำงาน ไม่ได้จิบกาแฟ คาเฟอีนยังไม่เข้าร่าง จะเกิดอาการไม่ค่อยเฟรช รู้สึ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top