บันได 9 ขั้นแห่งการเข้าใจตนเอง ตอนที่ 1

         มาเริ่มกันที่บันไดขั้นที่ 1 แห่งการเข้าใจตนเองกันค่ะ ในตอนนี้จะพูดถึงการค้นหาทักษะของตนเอง ดังนี้

บันไดขั้นที่ 1: การค้นหาทักษะ

ค้นหาทักษะตัวเอง          หากกล่าวถึงคำว่า “ทักษะ” นั้นหมายถึง ความสามารถที่ต้องมีในการทำงาน เพราะไม่ว่าจะเป็นงานขายของก็จะต้องใช้ทักษะในการพูดเพื่อโน้มน้าว หรือให้ข้อมูลเพื่อความกระจ่างในตัวสินค้า การต่อรอง เพื่อให้เกิดการซื้อขาย ซึ่งเราจะเห็นว่างานแต่ละประเภทนั้นต้องใช้ และต้องมีทักษะที่แตกต่างกัน และมีทักษะมากมายที่ต้องเรียนรู้ เช่น ทักษะในการขับรถ การพูดภาษาต่างประเทศ หรือบางทักษะเป็นสิ่งที่ติดตัวมา และเราสามารถที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นได้ เช่น การวาดรูป เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าทักษะนั้น เป็นรากฐานของการทำงานทุกชนิด เพราะไม่มีงานใดเลยที่ไม่ใช้ทักษะ

          เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่จำเป็นคือ การค้นหาทักษะในตัวคุณให้เจอ ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่เคยสนใจว่าตัวเองนั้นมีความสามารถอะไรบ้าง ทำให้เวลาสัมภาษณ์ตอบไม่ถูกว่าตัวเองนั้นถนัดอะไร กลายเป็นคนที่ไม่มีจุดเด่นอะไร หากคุณเป็นคนที่คิดว่าตัวเองนั้นไม่มีจุดเด่น และความสามารถอะไรเลยนั้นแสดงว่าคุณนั้นยังไม่รู้จักตัวเองดีพอ จงให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองว่า “มนุษย์ทุกคนมีบางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถภูมิใจได้ทั้งสิ้น แม้ว่าทักษะที่เรามีจะแตกต่างกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำงานนั้นๆ ไม่ได้ เพรางานทุกชนิดต้องการทักษะที่แตกต่างกันและสิ่งที่คุณมีก็ต้องมีซักงานที่เหมาะสมกับคุณ” เห็นหรือยังว่า การที่คุณรู้จักตัวเองมีประโยชน์เพียงใดต่อการหางาน และการที่จะทำงานนั้นๆ

ที่มา : www.pantown.com

ช่วยเพิ่มโอกาสได้งานเร็วขึ้น™ สร้างโปรไฟล์กับ jobsDB

ช่วยเพิ่มโอกาสได้งานเร็วขึ้น™ อัปเดตรายละเอียดเกี่ยวกับ jobsDB

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

บันได 9 ขั้นแห่งการเข้าใจตนเอง ตอนที่ 2