เทคนิคการหางาน ตอน การเขียนจดหมายสมัครงาน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          กระบวนการหนึ่งของการสมัครงานนั้น คือ การเขียนใบสมัคร ซึ่งเป็นเสมือนสิ่งที่บ่งบอกถึงตัวผู้สมัครเอง และเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะนายจ้างมักใช้ในการพิจารณาขั้นพื้นฐานก่อนที่จะมีการเรียกตัวเข้ามาสัมภาษณ์งานหนึ่งในเอกสารที่ต้องใช้เพื่อการแนะนำตัวคือจดหมายสมัครงาน

          จดหมายสมัครงาน คือจดหมายที่ใช้ในการแนะนำตัวซึ่งจะส่งไปควบคู่กับเอกสาร ในการสมัครงานโดยมีข้อแนะนำ สำหรับนักศึกษาจบใหม่หรือผู้เริ่มหางานดังนี้

          ข้อมูลส่วนตัวที่ควรมีในจดหมายสมัครงาน

 1. ชื่อ – นามสกุล
 2. ที่อยู่
 3. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ อย่างน้อย 2 เบอร์
 4. ตำแหน่งงานที่จะสมัคร
 5. รูปถ่าย
 6. ลงลายมือชื่อกำกับบนชื่อของเราในตอนท้ายของจดหมาย

          จดหมายสมัครงาน

 1. การสะกดชื่อบริษัทผิด
 2. ควรใช้กระดาษ A4 ไม่ว่าจะใช้ลายมือตัวเองในการเขียน หรือจะใช้การพิมพ์จากคอมพิวเตอร์รวมถึงเอกสารอื่นๆ ด้วย และกระดาษไม่ควรมีลายใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นการสมัครงานบางประเภทเช่น สถาปนิก กราฟิก วิศวกร ซึ่งอาจต้องมี Portfolio เพื่อเป็นการโชว์ผลงานบ้าง
 3. ควรทำ Resume ทั้งแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 4. เทคนิคเขียนจดหมายสมัครงานรูปถ่ายควรจะถ่ายแบบสีและใช้ขนาดตามที่บริษัทนั้นๆ กำหนด ควรติดรูปไว้มุมขวาบนของ Resume และไม่ควรเอารูปใส่ซองไว้ เพราะอาจตกหล่นได้ ที่สำคัญไม่ควรแต่งภาพจนโอเว่อร์เกินตัวจริง เพราะจะทำให้คนที่จะเรียกเราสัมภาษณ์นั้นเกิดการผิดหวัง
 5. เมื่อเอกสารครบแล้ว ควรตรวจทานอีกครั้งก่อนส่ง รูปแบบการจัดเอกสารคือ จดหมายนำ ตามด้วย Resume และ รูปถ่าย และจัดขอบให้ตรงกันให้เรียบร้อย และไม่ควรพับใบสมัครลงในซองจดหมาย ควรที่จะหาซองที่สามารถใส่เอกสารขนาด A4 ได้ แต่ไม่ต้องใหญ่เกินไป

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เขียนจดหมายสมัครงานอย่างไรให้เข้าตา

จดหมายสมัครงานจำเป็นแค่ไหน

บทความยอดนิยม
           ทุกวันนี้บริษัทต้องประสบกับปัญหาพนักงานเก่ง ๆ ทยอยลาออกเมื่อทำงานไปได้สักพัก นั่นเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่พบว่าตัว...
          เราได้ยินคำว่า Digital disruption กันมาหลายปีแล้ว โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม Digital disruption เป็นการ...
           เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่บรรเทาความรุนแรง เราได้เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมีปริมาณส...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top