การเขียนจดหมายติดตามผลการสมัครงาน

          เมื่อคุณได้สมัครงานไปแล้ว และไม่ได้รับการติดต่อกลับมาภายใน 2 สัปดาห์ การติดตามผลการสมัครงานจะแสดงถึงความมุ่งมั่นของคุณที่จะทำงานกับบริษัท นั้นๆ ซึ่งจะ ทำให้คุณได้ดูน่าสนใจมากขึ้นในสายตาของนายจ้าง

          โดยทั่วไปแล้ว คุณสามารถติดตามผลได้ด้วยการส่งอีเมลถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ติดตามผลการสมัครงานระบุชื่อตำแหน่งที่คุณสมัคร และชื่อของคุณลงในช่อง Subject
  • ระบุชื่อผู้ที่คุณต้องการติดต่อ
  • กล่าวถึงตำแหน่งที่คุณสมัคร และแหล่งที่คุณทราบข่าวการรับสมัครงาน
  • กล่าวถึงความสนใจและทักษะของคุณ ที่เหมาะกับตำแหน่งสมัคร
  • ให้หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลแอดเดรสของ คุณไว้ ในกรณีที่นายจ้างต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการให้คุณส่งประวัติให้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
  • แสดงความคาดหวังว่าจะได้รับการติดต่อกลับในเร็ววันนี้
  • กล่าวขอบคุณ
  • คำลงท้าย
  • ลงชื่อ

          ได้ทราบถึงวิธีเขียนจดหมายกันแล้ว ทีนี้มาดูตัวอย่างจดหมายกันเลยค่ะ

www.jobsDB.com

If necessary, I would be glad to resend my resume or to provide any further information you might need regarding my candidacy. I can be reached at (66)81 123 4567 or [email protected]

Thank you for your consideration.

[email protected]