การบริหารที่ล้มเหลว

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          เป็นคำถามที่ผู้บริหารหลายคนอาจเคยเฝ้าถามหาเหตุผลกับตัวเอง ถึงสาเหตุว่าทำไมตนเองถึงไม่ ประสบความสำเร็จในการบริหาร หรือไม่ได้ผลลัพธ์เท่าที่ตนเองคาดหวังไว้ แน่นอนว่าเรื่องแบบนี้คงไม่ใช่เพราะโชคชะตาหรือเหตุบังเอิญที่เกิดขึ้น หากแต่เกิดจากความ ผิดพลาดที่เกิดจากตัวคุณเองบางประการที่คุณอาจมองข้าม ซึ่งจริงๆ แล้วอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยเหล่านี้ก็เป็นได้

ผู้บริหารล้มเหลวทางด้านความรู้ 

          ความล้มเหลวทางด้านความรู้-ความเข้าใจ ทั้งในของด้านนโยบายและวิธีการปฏิบัติ หากคุณขาดหรือไม่มีความรู้ทางเนื้อหาวิชาที่จำเป็นเพียงพอ หรืออาจเป็นเรื่องของการขาดประสบการณ์ ตลอดจนขาดความรู้ทางด้านกฏหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ก็อาจเป็นช่องโหว่ที่ทำให้การบริหารงานของคุณนั้นไม่เป็นไปตามเป้าวัตถุประสงค์ก็เป็นได้

ผู้บริหารล้มเหลวทางบุคลิกภาพ 

          เรื่องนี้เป็นความล้มเหลวทางด้านส่วนบุคคลล้วน ๆ อาจเป็นทางด้านบุคลิกภาพหรือความน่าเชื่อถือของคุณ บุคลิกภาพส่วนบุคคลนั้นมีความสำคัญพอ ๆ กับความรู้ ความล้มเหลวทางด้านบุคลิกภาพมีสาเหตุมาจากขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนไปถึง การไม่มีความสามารถในการตัดสินใจ เพราะเกิดความกลัวว่าจะเกิดความผิดพลาด ผู้บริหารบางคนขาดความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ไม่กระจายความรับผิดชอบให้กับผู้ร่วมงานและไม่สามารถวิเคาระห์และประเมินผู้ร่วมงานได้ ซึ่งนั่นเป็นเรื่องน่าเศร้ามาก

ผู้บริหารมีปัญหาของผู้บริหาร

บริหารล้มเหลว          ปัญหาส่วนตัวของผู้บริหาร หรือปัญหาทางด้านจิตใจ อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างของบุคลในองค์การ (Typical Problem) ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานในองค์การ (The Problem of interrelationship) ปัญหาเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ทั้งด้านเอกสารและคำพูดของบุคคลในองค์การ (The Problem of communication) หรือปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (The Problem of Change)

          หากผู้บริหารรู้จักแก้จุดอ่อนเหล่านี้ และพยายามพัฒนาศักยภาพของตน ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาก็คือ การพยายามแก้จุดอ่อนของตัวเอง เช่นหาความรู้หรือศึกษาในเรื่องที่คุณกำลังดำเนินงานอยู่ให้ถ่องแท้ที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพตัวเองและสะสางปัญหาที่อาจทำให้มีผลกระทบต่อการทำงานของคุณ รับรองว่าอีกไม่นานสถานการณ์ในเรื่องการบริหารของคุณต้องมีทิศทางที่ดีขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน

บทความยอดนิยม
ถ้าใครได้มีโอกาสอ่านหรือฟังข่าวเศรษฐกิจหรือได้ฟังผ่าน ๆ จากการพูดคุยในวงสนทนากับเพื่อนหรือสไลด์ข่าวผ่าน ๆ ในโซเชียลมีเดี...
หลังจากเดือนก่อนหน้าว่าด้วยบทความขั้นตอนการยื่นประกันสังคมสำหรับผู้ว่างงานกันไปแล้ว คราวนี้ JobsDB ขอปรับมุมมอง เปลี่ยนม...
จริงๆ เรื่องราวของโลกการทำงานไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในออฟฟิศเท่านั้น ยังมีอะไรที่อยู่นอกเหนือชีวิตการทำงานประจำในบริษัท เช่น...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top