กลยุทธ์พัฒนาการตลาดภายในองค์กรสำหรับ HR

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

การดูแลพนักงาน          ปัจจุบันนี้ธุรกิจต่างๆ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางการตลาดอย่างเต็มที่ เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งการทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องประกอบด้วยการตลาดภายในและการตลาดภายนอกที่เข้มแข็ง

          การตลาดภายนอกคือ กิจกรรมที่ทำเพื่อสื่อสารไปยังลูกค้าภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งต้องทำควบคู่กันไปกับการตลาดภายใน ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่กระตุ้นให้พนักงานมีความพร้อมในการทำงานเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร แต่หลายองค์กรมักให้ความสำคัญกับการตลาดภายนอก และละเลยความสำคัญของการตลาดภายใน ปล่อยให้การตลาดภายในอ่อนแอ จนส่งผลกระทบอย่างมากต่อการตลาดภายนอก

          ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของ HR ที่ต้องพัฒนาการตลาดภายในให้แข็งแกร่ง และผลักดันให้การตลาดภายนอกก้าวไปถึงเป้าหมาย ทำให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดี

มาดูกันว่ากลยุทธ์การพัฒนาการตลาดภายในมีอะไรบ้าง

    • การพัฒนาจิตสำนึกของพนักงานให้เห็นความสำคัญของคุณภาพการผลิตและการบริการ แม้ว่าองค์กรจะมีนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้ว แต่การพัฒนาคุณภาพก็ยังคงต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพราะคุณภาพที่ดีกว่าคือการตอบโจทย์ว่าเหตุใดลูกค้าจึงต้องจ่ายเงินเพื่อแลกกับสินค้าและบริการนั้นๆ
    • การดูแลและรักษาบุคลากรให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน เพราะการเปลี่ยนบุคลากรบ่อยๆ ย่อมไม่เป็นผลดีต่อองค์กร ดังนั้นจึงควรมีกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง การเอาใจใส่และให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ก็จะทำให้พนักงานรักและทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อองค์กรมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องของสวัสดิการ การขึ้นเงินเดือน การให้โบนัส หรือรางวัลอื่นๆ ด้วย
    • การเพิ่มเติมความรู้ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ควรให้พนักงานมีโอกาสได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การทำงาน โดยอาจจะเชิญผู้เชื่ยวชาญมาฝึกอบรมภายในองค์กร หรืออาจจะส่งตัวแทนบุคลากรออกไปอบรมหลักสูตรต่างๆ ภายนอกองค์กร เพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนางานให้การตลาดภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
    • การเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านฝีมือ การผลิตที่ยอดเยี่ยม การค้นพบนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ทำให้องค์กรนั้นมีภาพลักษณ์ด้านบริการที่ดี นักการตลาดภายในต้องสร้างระบบให้ลูกค้าเกิดความประทับใจเมื่อเข้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการ เพราะหากการตลาดภายนอกสามารถหาลูกค้ามาได้แล้วแต่การตลาดภายในที่รับช่วงต่อไม่มีศักยภาพก็ไม่สามารถผูกใจลูกค้าไว้ได้นาน จึงต้องมีการเพิ่มศักยภาพในการบริการลูกค้า ไปจนถึงการเพิ่มบุคลากรด้านการบริการเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของลูกค้า

          ที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการทำการตลาดภายในองค์กร การดูแลพนักงานก็เหมือนกับการดูแลลูกค้า จึงต้องหากลยุทธ์ต่างๆ มาใช้เพื่อดูแลรักษาให้เขาอยู่กับเราไปนานๆ

 

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
กลยุทธ์การเจรจาต่อรองสำหรับ HR
การพัฒนาทีมบริหาร

บทความยอดนิยม
ถ้าใครได้มีโอกาสอ่านหรือฟังข่าวเศรษฐกิจหรือได้ฟังผ่าน ๆ จากการพูดคุยในวงสนทนากับเพื่อนหรือสไลด์ข่าวผ่าน ๆ ในโซเชียลมีเดี...
หลังจากเดือนก่อนหน้าว่าด้วยบทความขั้นตอนการยื่นประกันสังคมสำหรับผู้ว่างงานกันไปแล้ว คราวนี้ JobsDB ขอปรับมุมมอง เปลี่ยนม...
จริงๆ เรื่องราวของโลกการทำงานไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในออฟฟิศเท่านั้น ยังมีอะไรที่อยู่นอกเหนือชีวิตการทำงานประจำในบริษัท เช่น...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top