การจ้างงานให้ได้คนที่เหมาะกับงาน

          ปัญหาที่หลายองค์กรพบในการจ้างงานคือ จะคัดเลือกผู้สมัครงานอย่างไรให้ได้คนที่เหมาะกับงาน
เหมาะกับองค์กร เมื่อรับเข้ามาแล้วสามารถจะทำงานร่วมกันไปได้นาน ๆ ไม่ต้องเสียเวลาในการรับสมัคร
พนักงานใหม่บ่อยครั้ง ซึ่งหมายถึงค่าใช้จ่ายในการลงประกาศงาน รวมถึงเวลาในขั้นตอนการสรรหา
และสอนงานอีกด้วย jobsDB จึงมีข้อคิดดี ๆ สำหรับการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพมาฝากค่ะrecruitin-tips-nov11-s

 • จ้างคนให้ตรงกับความต้องการในปัจจุบันและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
  ในอนาคต
  คนที่จะรับเข้ามาใหม่ไม่ใช่เพียงมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ
  ในปัจจุบันเท่านั้น แต่ควรมีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต
  ด้วย ซึ่งคุณต้องมีความชัดเจนในเรื่องทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อที่จะ
  คัดเลือกให้ได้คนเก่งมาช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
 • มีความเข้าใจในตำแหน่งงานที่เปิดรับ ก่อนจะลงโฆษณาเพื่อหาคนที่
  เหมาะกับงานแต่ละตำแหน่ง ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนว่า คนที่จะประสบความ
  สำเร็จในตำแหน่งนั้น ๆ ควรเป็นคนแบบไหน กำหนดมาตรฐานขึ้นมาเพื่อใช้
  ในคัดกรองผู้สมัครงาน จะช่วยให้กระบวนการจ้างงานมีความรวดเร็วขึ้น
  และแม่นยำยิ่งขึ้น
 • อย่าตัดสินคนจากเรซูเม่เป็นหลัก เรซูเม่ที่ดูดีไม่ได้หมายความว่าคน ๆ
  นั้นจะเก่งจริง อย่างที่ทราบกันดีว่ามีบนอินเทอร์เน็ตมีเทคนิคการเขียนเรซูเม่
  มากมายที่จะช่วยสร้างสรรค์เรซูเม่ให้ดูน่าสนใจ แต่เมื่อได้มาสัมภาษณ์พูดคุย
  กันแล้ว มักจะพบว่าผู้สมัครงาน ไม่ได้มีคุณสมบัติตามที่บริษัทคาดหวังจาก
  ที่อ่านข้อมูลในเรซูเม่เท่าไรนัก
 • ใช้เครื่องมือในการประเมินผู้สมัครงาน ในขั้นตอนการคัดเลือกบุคลากร ควรใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อประกอบ
  การพิจารณา เช่น ระบบจัดการใบสมัครงาน แบบทดสอบทักษะที่จำเป็นในการทำงาน แบบทดสอบบุคลิกภาพ รวมถึง
  การสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม เป็นต้น เพราะไม่มีวิธีการใดวิธีการเดียวที่จะทำให้คุณประเมินผู้สมัครงานได้
  อย่างแม่นยำ
 • จ้างคนเก่ง ได้ประโยชน์คุ้มค่ากว่า อย่ากลัวที่จะจ่ายแพง หากต้องจ้างคนเก่งมาทำงาน เพราะคนที่มีความสามารถ
  ย่อมทำประโยชน์ให้กับองค์กรได้คุ้มค่ากับค่าจ้างที่จะต้องจ่าย ในทางตรงกันข้าม หากจ้างคนที่ไม่มีความสามารถอาจ
  ต้องจ่ายมากกว่า ทั้งค่าฝึกอบรม และเวลาในการสอนงาน

เรื่องอื่น ๆ  ที่น่าสนใจ

Competency กับเทคนิคการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
วางแผนการจ้างงาน ให้ได้คนที่ใช่ ทันใจคุณ
หลักการในการคัดเลือกพนักงานใหม่ ที่คนทำ HR ควรรู้