แนวทางการคัดเลือกพนักงานของสถาบัน ATDI

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint
atdi

          คุณ ปรียาภรณ์ สันติวรางค์กุล

Assistant HR Manager

บริษัท ATDI อะชีพ เทรนนิ่งแอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

(ATDI: Achieve Training and Development Ltd.)

          ในงานมหกรรมสมัครงานออนไลน์ หรือ Career Exhibition 2011 ที่กำลังจะจัดขึ้นโดยjobsDB นี้ ทุกคนจะได้พบกับบูธบริษัทที่มีชื่อเสียงมากมาย จากหลากหลายอุตสาหกรรมธุรกิจ หนึ่งในนั้นคือ สถาบัน ATDI (Achieve Training and Development) ที่มีตำแหน่งงานน่าสนใจด้านการฝึกอบรมบุคลากร รอให้เข้ามาสมัครอยู่เป็นจำนวนมาก ทางเราได้พูดคุยกับ ATDI เกี่ยวกับการทำงานในองค์กรนี้และตำแหน่งที่กำลังเปิดรับ มาให้อ่านกันเป็นน้ำจิ้มก่อนที่จะได้ ไปพบกับบูธ ATDI จริง ๆ กันในงานค่ะ

 

Q : อยากให้ท่านช่วยแนะนำบริษัทของท่านโดยคร่าว ๆ ให้พวกเราฟังด้วยค่ะ

A : สถาบัน ATDI เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้านการฝึกอบรมบุคลากรและเสริมสร้างทักษะทางภาษาที่มีคุณภาพสูง เพื่อป้อนสู่ธุรกิจสายการบินและบริษัทต่างชาติชั้นนำในเมืองไทย ซึ่งในขณะนี้มีผลงานโดดเด่นติดอันดับ 1 ใน 3 ของธุรกิจประเภทเดียวกัน หลักสูตรของทางสถาบันได้รับการ จดลิขสิทธิ์รับรองจากรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 ปีในธุรกิจนี้ สถาบัน ATDI ได้สร้างชื่อเสียงและผลงานที่มีคุณภาพดีที่สุดมาโดยตลอด จนได้รับการยอมรับและเป็นที่ไว้วางใจจากบรรดาสายการบิน และบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ในระดับโลก ที่ใช้ TOEIC และภาษาอังกฤษในการพิจารณาการรับเข้าทำงาน หรือการปรับเลื่อนตำแหน่ง เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นสำคัญ

Q : ในบริษัทของท่านมีวัฒนธรรมองค์กร หรือ สไตล์การทำงานเป็นอย่างไรบ้างคะ

A : สถาบัน ATDI เรามีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นระบบและมีการบริหารงานที่มีความเป็นมืออาชีพสูง พนักงานในแต่ละแผนกต่างมุ่งทำหน้าที่ของตัวเองให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับ อีกทั้งการคิดนอกกรอบทำให้เราสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีที่สุด ส่วนการบริหารและจัดการภายในองค์กร เรามีแบบแผนที่ดี และมีสไตล์การปกครองแบบตะวันตก เนื่องจากผู้บริหาระดับสูงถือสัญชาติและเติบโตแบบชาวอเมริกัน องค์กรจึงมีความผสมผสานความเป็นสากลกับความเป็นไทยอย่างลงตัวพอดีไม่ล้าหลัง เนื่องจากมีการผลักดันและสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรแสดงความคิดเห็นและเปิดใจในการทำงานได้อย่างเต็มที่ หัวหน้ามีการรับฟังความคิดเห็นของลูกน้องอย่างสม่ำเสมอและเป็นแม่แบบที่ดีเพื่อให้องค์กรเจริญเติบโตต่อไปอย่างงดงามในวันข้างหน้า พนักงานทุกคนจึงอยู่ด้วยความรักและความสามัคคีพร้อมเต็มใจทำงาน ให้บริษัทอย่างเต็มที่และสุดความสามารถ

 

Q : บริษัทของท่านให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากที่สุดในการคัดเลือกพนักงานใหม่ และมีขั้นตอนอย่างไร

A : สถาบัน ATDI ให้ความสำคัญกับเรื่องทัศนคติและพื้นฐานแนวความคิดในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นอันดับแรก อีกทั้งประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพ ในตำแหน่งที่สมัครเข้าทำงานก็สำคัญ เราจะเช็คประวัติการทำงานของผู้สมัครอย่างละเอียด เพื่อหลีกเลี่ยงการรับพนักงานที่มีประวัติไม่ดีหรือเป็น Black List จากบริษัทเก่านั่นเอง ทั้งนี้เชื่อว่าเนื้องานและ การทำงานของพนักงานยังสามารถปรับปรุง แก้ไขและพัฒนากันได้อยู่ตลอด แต่ทัศนคติของคนแก้ไขนั้นลำบากค่ะ โดยเฉพาะการที่ต้องมาอยู่รวมกันในบริษัทเดียวกัน และงานทุกอย่างต้องทำกันเป็นทีม ฉะนั้นบริษัทจะผ่านอุปสรรคทุกอย่างไปได้อย่างสวยงามต้องประกอบไปด้วยพนักงานที่มีทัศนคติในเชิงบวกและทำให้การทำงานราบรื่นได้ในที่สุด

          ขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานของสถาบัน ATDI มีดังนี้

  1. โทรนัดสัมภาษณ์ผู้สมัคร โดยดูจากประวัติผู้สมัครที่คัดเลือกผ่านทางออนไลน์
  2. ผู้สมัครกรอกใบสมัครและยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาที่ Human Resource ณ วันนัดสัมภาษณ์
  3. ทำ Test ภาษาอังกฤษและรอฟังผลเพือสัมภาษณ์รอบแรกกับ Assistant Recruitment Manager
  4. หากผ่าน pre-screen ในรอบแรก รอสัมภาษณ์ต่อกับ Manager แผนกนั้น ๆ ที่ผู้สมัครสมัครเข้ามา
  5. หาก Manager เห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทต้องการ จะทำการนัดต่อเพื่อให้ CEO ทำการ Final และ Approve
  6. เมื่อ CEO ได้ Approve แล้ว จะนัดผู้สมัครเข้ามาเซ็นต์สัญญาและทำ Staff Orientation ตามขั้นตอนต่อไปของบริษัท
 

Q : บริษัทของท่านเปิดรับสมัครพนักงานจำนวนกี่ตำแหน่ง กี่อัตราในปีนี้

A : โดยประมาณการน่าจะอยู่ที่ 15 ตำแหน่งเป็นอย่างต่ำ และแต่ละตำแหน่งประมาณ 2-3 อัตราตามที่มีระบุในเว็บ jobsDB.comค่ะ

 

Q : คนส่วนใหญ่คิดว่าหลายบริษัทมาร่วมงาน Career Fair เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัทตนเอง แต่งาน Career Exhibition เป็นมากกว่าการโปรโมทบริษัท เพราะท่านจะได้สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพในงานนี้ ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร

A : เห็นด้วยค่ะเพราะการที่สถาบัน ATDI มาร่วมงาน Career Exhibition กับทาง jobsDB นั้น ทำให้เราได้รับ Feedback ที่ดีมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็น ทางด้านการประชาสัมพันธ์องค์กรก็ดี หรือการได้คัดลือกพนักงานที่มีคุณภาพดีจำนวนมาก และตรงตามความต้องการจริง ๆ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงมาร่วมงานกับ jobsDB ตลอดทุกปีอย่างต่อเนื่องค่ะ ขอขอบคุณทีมงานและทุกคนที่ให้การสนับสนุนจัดงานดี ๆ แบบนี้ในทุกปีค่ะ

บทความยอดนิยม
           ในวันที่เรียนจบมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นเหมือนวันแรกของการก้าวเข้าสู่ชีวิตจริงอย่างแท้จริง เพราะจะต้องเปลี่ยนจากช...
วิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาขณะนี้ ส่งผลต่อคนทำงานและผู้สมัครงานที่ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพและการทำงาน ไม่...
          ปัจจุบันมีผู้ประกอบการหน้าใหม่หลายต่อหลายธุรกิจเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งนอกเหนือจากเทคนิคในการบริหารธุรกิจแล้ว สิ่งท...
           หากตอนนี้คุณกำลังมีปัญหาคับข้องใจในที่ทำงาน ที่ไม่ได้มาจากเรื่องงาน แต่มาจากเรื่อง “คน” บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่อง...
           ใครเป็นบ้าง เบื่องาน เบื่อสังคมที่ทำงาน หรือทำงานมาซักพักก็ถึงทางตัน เลยเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่า......

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top