กระบวนการคัดเลือกพนักงานขาย

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          การสรรหาบุคลากรอย่างพนักงานขาย (Sales) ไม่ได้มีเพียงแค่มีทักษะการขายที่เป็นเลิศ แต่ยังมีองค์ประกอบหลายประการที่ต้องรวบรวมเพื่อจะนำมาช่วยในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานขายให้สอดคล้องตามความต้องการของบริษัท

          ข้อมูลต่าง ๆ อาจถูกจัดกลุ่มออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

คัดเลือกพนักงานขาย          1. การประเมินทักษะความรู้ และความสามารถ (Skills, Knowledge, Ability : SKAs) SKAs ประเมินโดยใช้แบบทดสอบการจ้างงาน แบบทดสอบความสามารถทางกายภาพ การสัมภาษณ์ การกรอกข้อมูลในใบสมัครงาน

          2. การประเมินความพึงพอใจ ความสนใจ และบุคลิกภาพ (PIPs) ประเมินโดยใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพ ความสนใจ และความพึงพอใจในการสัมภาษณ์

          3. การประเมินประเภทอื่น ๆ ได้แก่ การทดสอบความถนัด สามัญสำนึก ความคล่องแคล่ว ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ความสามารถทางสติปัญญาโดยทั่วไป ความฉลาด และความเป็นผู้นำ

          4. การประเมินลักษณะเด่นอื่น ๆ ได้แก่ การตรวจร่างกาย การตรวจสอบการอ้างอิง และการสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อมูล เช่น ความสามารถที่เกี่ยวข้อง ความสามารถในการขับขี่ ความสามารถในการจัดหารถยนต์ส่วนตัว และความเต็มใจในการเดินทาง หรือความสะดวกการเคลื่อนย้ายสถานที่ทำงาน

          ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่นายจ้างควรนำมาใช้ในการกำหนดเกณฑ์ในกระบวนการคัดเลือกพนักงานขายที่เป็นประโยชน์เบื้องต้นกับนายจ้างนั่นเอง

ที่มา : ThaiBizCenter

 

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

6 เทคนิคการขายสินค้า

จิตวิทยาการพูดเพื่อการขายทางโทรศัพท์

บทความยอดนิยม
           Life goal หรือ เป้าหมายชีวิต เป็นหมุดหมายหรือรางวัลใหญ่ของชีวิตที่หล...
           ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่แล้วจนมาถึงตอนนี้ ภาวะการระบาดของไวรัสโควิด – 19 ได้กระทบไปทุกภาคส่วน......
           ในโลกที่ไม่หยุดนิ่งการทำงาน 24 ชั่วโมง ก็จำเป็นสำหรับหลายธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น......

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top