กองทุนออมแห่งชาติ กองทุนวัยเกษียณเพื่ออาชีพอิสระ

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เริ่มบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 จนถึงวันนี้ก็เป็นเวลากว่า 4 ปีแล้ว ในที่สุดก็ได้เวลาเปิดตัว “กองทุนออมแห่งชาติ” อย่างเป็นทางการเสียทีในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ที่จะถึงนี้ กองทุนออมแห่งชาติมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกองทุนยามเกษียณสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ที่มิได้อยู่ภายใต้ระบบบำเน็จบำนาญของรัฐ รวมไปถึงกองทุนเพื่อการเกษียณของบริษัทเอกชน

บุคคลที่มีสิทธิ์สมัครกองทุนออมแห่งชาติ

 1. บุคคลสัญชาติไทย อายุตั้งแต่15 ปี ถึงไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
 2. ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เกษตรกร ค้าขาย รับจ้างทั่วไป คนขับรถแท็กซี่ แม่บ้าน สถาปนิก แพทย์ ทนายความ ลูกจ้างรายวัน ลูกจ้างชั่วคราว นักการเมือง (ส.ส.) นักการเมืองท้องถิ่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา ฯลฯ

          และไม่เป็น

 • สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 • สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร
 • สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สมาชิกกองทุนประกันสังคม
 • สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สมาชิกกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
 • สมาชิกกองทุนอื่น หรืออยู่ในระบบบำนาญอื่นตามกำหนดกฎกระทรวง

ส่งเงินสะสม รัฐให้สะสม

          สมาชิกกองทุนจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 50 บาทและไม่เกิน 13,200 บาทต่อปีโดยรัฐจ่ายสมทบให้ตามอายุเป็นขั้นบันได ดังนี้

 1. อายุ15-30ปี รัฐจ่ายให้ 50% ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 600 บาทต่อปี
 2. อายุ 30-50 ปี รัฐจ่ายให้ 80%ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 960 บาทต่อปีและ
 3. อายุมากกว่า 50 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี รัฐสมทบจ่ายให้ 100% ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี

กองทุนออมแห่งชาติสิทธิการรับเงินของสมาชิก

 1. อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จะได้รับบำนาญรายเดือนตลอดชีพ ซึ่งสมาชิกยังสามารถรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุควบคู่ไปด้วย
 2. ทุพพลภาพก่อนอายุ 60 ปี จะได้รับเงินก้อนสะสมบวกดอกเบี้ย ส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจะได้รับเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
 3. ลาออกจากกองทุน จะได้รับเงินก้อนเป็นเงินสะสมบวกผลประโยชน์ของเงินสะสม
 4. เสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์หรือทายาทจะได้รับเงินก้อนจากจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชี

สมัครได้ที่ไหน

          สามารถยื่นบัตรประชาชนเพียงใบเดียวสมัครสมาชิกได้ที่

 1. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
 2. ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ
 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขาทั่วประเทศ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์กองทุนการออมแห่งชาติ

New jobs every day means new opportunities. Don't miss out. Create a Job Alert

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ไขข้อข้องใจสิทธิประกันสังคม กรณีชราภาพ

กองทุนรวมสไตล์ไหน…ที่ใช่ตัวคุณ

บทความยอดนิยม
เมื่อเราอยู่ในยุคที่โลกแห่งเทคโนโลยีพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เรื่องราวของอินเทอร์เน็ตก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญของคนในยุคนี...
ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว เพียงเสี้ยววินาที หลาย ๆ อย่างในชีวิตคุณก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยีและอิ...
งานด้านไอที หรือ Information Technology ที่เป็นอีกหนึ่งสายงานที่ได้รับความนิยมไม่แพ้สายงานอื่นๆ จนที่เป็นต้องการในตลาดค่...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top