กองทุนบำนาญชราภาพ เสี่ยงล้มละลาย

          หลังจากที่รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม หรือ สปส. ออกมาเปิดเผยว่า ในอนาคตกองทุนบำนาญชราภาพอาจจะเสี่ยงล้มละลาย เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่สำนักงานประกันสังคมเริ่มจ่ายเงินบำนาญชราภาพคู่กับเงินบำเหน็จชราภาพ ทำให้เงินไหลออกจากกองทุนประกันสังคมจำนวนมาก และจำนวนเงินที่ไหลออกจะเพิ่มขึ้นทุกปี

          แม้กองทุนประกันสังคมจะมีเงินสะสมกว่า 1 ล้านล้านบาท แต่วันนี้กองทุนกำลังถูกสั่นคลอนจากการจ่ายบำนาญชราภาพให้กับผู้ประกันตนวัยเกษียณ แม้จะปีแรกแต่ก็มีเงินไหลออกกว่า 4,000 ล้าน และเชื่อว่าในปีที่ 20 จะมีเงินไหลออกถึง 4 แสนล้านบาท กระทั่งขึ้นปีที่ 21 กองทุนจะติดลบทันทีหากไม่มีมาตรการแก้ไข

          ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมเห็นถึงปัญหาเงินไหลออกจากการจ่ายบำนาญชราภาพ และพยายามหาแนวทางป้องกันปัญหากองทุนล้มละลายจึงเสนอ 6 แนวทางแก้ปัญหาโดย

  1. กองทุนบำนาญชราภาพปรับเพิ่มเงินสมทบผู้ประกันตน เปอร์เซ็นต์ ทุก 3 ปี
  2. ขยายอายุเกษียณเป็น 62 ปี
  3. เพิ่มระยะเวลาจ่ายเงินสมทบจาก 15 ปีเป็น 20 ปี
  4. ปรับการคำนวณจ่ายเงินบำนาญชราภาพใหม่
  5. ผสมระหว่างการเพิ่มเงินสมทบกับเพิ่มระยะเวลาการจ่ายเงิน
  6. ใช้ทุกมาตรการพร้อมกัน

          ข้อเสนอข้างต้นยังเป็นเพียงแนวคิดที่สำนักงานประกันสังคมจะนำมาใช้เพื่อป้องกันกองทุนล้มละลาย แต่แนวทางทั้งหมดจะนำไปสู่การปฏิบัติได้ต้องร่วมรับฟังความเห็นของผู้ประกันตนที่มีกว่าล้านคนก่อน

ที่มา : Nation TV

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

วันหยุดตามกฎหมาย มีวิธีคิดอย่างไร

สิทธิประกันสังคมสำหรับคนที่ออกจากงาน