กลยุทธ์ HR รับมือปัญหา “สมองไหล” (ตอนจบ)

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

ความพึงพอใจในการทำงาน          คุณพัชราภรณ์ สันติเสวี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่วนงานทรัพยากรบุคคล บริษัทไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทร่วมทุนระหว่าง ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บริษัทนิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต ซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่และมั่นคงที่สุดบริษัทหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ยอมรับว่า “บุคลากรในยุคปัจจุบัน การใช้ชีวิตและประสบการณ์ในการทำงาน แห่งละไม่เกิน 2 ปี อาจวิเคราะห์ได้เป็น 2 ประเด็น ประเด็นแรก ถูกทาบทามดึงตัวไปทำงานที่อื่น โดย Recruitment Agency ประเด็นที่สอง ประเภทคนรุ่นใหม่ไฟแรง หากบุคลากรเหล่านั้น เข้ามาทำงานและพบว่า สิ่งที่เขาคาดหวังนั้นไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย ก็จะแสวงหาความฝันต่อไป แต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือ ระบบการสร้างเครือข่าย คนที่มีฝีมืออยู่ในองค์กรเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมภายนอก ย่อมเป็นที่หมายปองต่อองค์กรอื่น ๆ มีการทาบทามกันโดยตรง ระบุเป็นตัวบุคคลนั้น ๆ มีการ offer งาน และผลตอบแทนที่น่าพอใจ โอกาสที่จะถูกดึงตัวไปก็มีความเป็นไปได้สูง”

          สำหรับประเด็นปัจจัย ที่จะให้บุคลากรอยู่กับองค์กรได้ยาวนานนั้น ส่วนหนึ่งอยู่ที่ลักษณะงานที่ได้ทำอยู่ว่าตรงกับที่เขาเหล่านั้นได้ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ มีความท้าทายกับสิ่งที่เขาต้องการหรือไม่ มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพที่เขาทำงานอยู่มากน้อยเพียงใด และประเด็นสำคัญ คือองค์กรให้ความสำคัญกับเขามากน้อยแค่ไหน “บางครั้งองค์กรต้องทำเป็นโครงการเป้าหมายในด้านการพัฒนาบุคลากร หรือที่เคยได้ยินในเรื่องของ “Retention Program” ซึ่งบริษัทมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสก้าวหน้า และการเตรียมความพร้อมในการทำงาน ให้แก่พนักงานทุกระดับ มีหลักสูตรภาคบังคับให้แก่พนักงานใหม่ทุกคน และหลักสูตรพื้นฐาน (Fundamental Program) สำหรับพนักงานทุกระดับได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง ช่วยปรับปรุงและสนับสนุนชีวิตการทำงานในปัจจุบัน  โดยเฉพาะหลักสูตร Leadership Program ซึ่งบริษัทเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า หากเรามีผู้นำทีมที่มีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ และการบริหารทีมงาน ก็จะเป็นหนทางที่ดีในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่บริษัทต่อไป”

          เนื่องจากเป็นบริษัท ร่วมทุน จึงทำให้พนักงานได้มีโอกาส ศึกษาดูงานในต่างประเทศอยู่เสมอ “ทางนิวยอร์คไลฟ์ อเมริกา ได้จัดให้มีหลักสูตร Leadership Program เพื่อให้ระดับผู้บริหาร ได้มีโอกาสเข้าศึกษา ดูงาน และแลกเปลี่ยนทัศนคติของผู้นำในหลาย ๆ ประเทศ มีการเยี่ยมชมกิจการในแต่ละประเทศ เพื่อศึกษาข้อมูล และนำมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นทางบริษัทแม่เอง มีการพัฒนาหลักสูตร Mini MBA โดยจัดคณาจารย์จากต่างประเทศ อาทิ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกา เข้ามาสอนให้กับ กลุ่มพนักงานที่เป็น Talent ของบริษัท ในทุกประเทศ”

          พนักงานจะอยู่กับบริษัทได้ยาวนานหรือไม่ อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญยิ่งคือ พนักงานต้องมีความพึงพอใจในการทำงาน “บริษัทมีการสำรวจความพึงพอใจในการทำงานอยู่เป็นประจำทุกปี ทั้งในระดับ Local และในระดับ Global ซึ่งเป็นความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อบริษัทแม่ (Head quarter) ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ รวมถึงความพึงพอใจที่แบ่งหมวดหมู่ ความต้องการที่แท้จริงของพนักงาน และมีการประมวลผลทั่วโลก หมายถึงทุกประเทศ จะต้องทำแผน Action plan ในหัวข้อที่ยังเป็นจุดอ่อน และจะต้องนำข้อที่เป็นจุดเด่น (Strength) มาพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป”

          สุดท้ายเธอย้ำความสำเร็จด้วยความภาคภูมิใจว่า “ที่ผ่านมาผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะปีที่ผ่านมา ราคาหุ้นต่อหน่วยของบริษัทสูงสุดในรอบประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากการพัฒนาของบริษัทอย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงบุคลากรของบริษัท ที่ถือเป็นกลไก และเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของบริษัท  จึงทำให้การพิจารณาโบนัส หรือการขึ้นเงินเดือนของบริษัท ค่อนข้างจะสวนกระแส กับภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา เมื่อบริษัทมีผลประกอบการที่ดี ผลการพิจารณาเงินเดือน และ โบนัส ก็ย่อมเติบโตไปตามผลประกอบการนั้น ๆ ด้วย”

          เชื่อมั่นว่า กลยุทธ์การรับมือปัญหาสมองไหล ด้วยการให้ความสำคัญและดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิดของทั้ง 3 องค์กร ยักษ์ใหญ่นี้จะเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการรักษา “มันสมอง” ให้อยู่กับองค์กรได้อย่างยาวนาน  และช่วยลดปัญหาการลาออกของพนักงานได้

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

กลยุทธ์ HR รับมือปัญหา…สมองไหล (ตอนที่ 1)

กลยุทธ์ HR รับมือปัญหา “สมองไหล” (ตอนที่ 2)

บทความยอดนิยม
เมื่อเราอยู่ในยุคที่โลกแห่งเทคโนโลยีพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เรื่องราวของอินเทอร์เน็ตก็ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญของคนในยุคนี...
ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว เพียงเสี้ยววินาที หลาย ๆ อย่างในชีวิตคุณก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยีและอิ...
งานด้านไอที หรือ Information Technology ที่เป็นอีกหนึ่งสายงานที่ได้รับความนิยมไม่แพ้สายงานอื่นๆ จนที่เป็นต้องการในตลาดค่...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top