กลยุทธ์ดึงดูดพนักงาน Gen Z ด้วยการปรับธุรกิจเพิ่มความรับผิดชอบต่อสังคม

           คน Gen Z หรือคนที่เกิดหลังปี พ.ศ. 2538 หรือปีค.ศ. 1995 เป็นต้นไป ซึ่งก็คือกลุ่ม First Jobber ในขณะนี้ จัดว่าเ…