กรมการจัดหางานยุคใหม่ ทันทุกเทรนด์ ทันทุกตลาดงาน กับ jobsDB

         เพราะประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 แน่นอนว่า ตลาดงานและการสรรหาบุคลากรย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา กรมการจัดหางาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสื่อสารเพื่อบริหารจัดหางานที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 3 ส.ค. 2560 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักวิชาการของกรมฯ จากทั่วประเทศที่เข้าร่วมสัมมนา ได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของตลาดงาน เทรนด์การจ้างงาน และการสรรหาบุคลากรในยุคดิจิทัล

          ทั้งนี้ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติให้ไปเป็นวิทยากรร่วมบรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์ทางการตลาดบริการจัดหางาน” ตั้งแต่เวลา 15.00-17.00 น. โดยคุณอันธิกา ลิมปิอนันต์ชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด วิทยากรผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์ของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งนี้ ทาง jobsDB ได้นำความรู้มากมายไปมอบให้แก่นักวิชาการทุกท่านด้วยประเด็นที่สดใหม่ และทันสมัย ดังนี้

          ▪ Candidate & Hirer Market Landscape: ภาพรวมผู้หางานเพื่อเข้าใจตลาดงาน

          ▪ Gen XYZ Mix & Match: แนวทางการบรหิารคนยุคใหม่ มัดใจพนักงาน Gen XYZ

          ▪ Digital HR: HR 4.0+ Transformer: พร้อมหรือยังกับการก้าวไปสู่ HR 4.0

          ▪ Mobile Platform: สะดวก ง่ายดาย ทุกที่ ทุกเวลา

          บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ต้องขอขอบพระคุณกรมการจัดหางานที่ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งดี ๆ แก่บุคลากรของท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การบรรยายในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และสามารถนำไปปรับใช้ให้แก่ผู้หางาน หรือองค์กรต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของท่านต่อไปอีกด้วย

กรมการจัดหางานยุคใหม่

กรมการจัดหางานยุคใหม่

กรมการจัดหางานยุคใหม่

ช่วยเพิ่มโอกาสได้งานเร็วขึ้น™ สร้างโปรไฟล์กับ jobsDB

ช่วยเพิ่มโอกาสได้งานเร็วขึ้น™ อัปเดตรายละเอียดเกี่ยวกับ jobsDB

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

11 ฟีเจอร์ใน Recruitment Centre ที่ควรใช้เป็นประจำ

5 เคล็ดลับเขียนประกาศงานอย่างไรให้ดึงดูดใจผู้สมัครงาน