Krungsri The Great Workplace
งานจัดขึ้นในวันที่ 11 ต.ค. 2557 สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถนนพระราม 3
กรุงศีเปิดรับพนักงานหลายอัตรา