ร่วมสำรวจความสุขในการทำงานปี 60 เพื่อหาดัชนีความสุขในการทำงาน ว่าพนักงานไทยมีความสุขในการทำงานอยู่ในระดับใด ทุกความเห็นจะถูกเก็บเป็นความลับ และใช้วิเคราะห์ผลการสำรวจเท่านั้น

สำรวจความสุขในการทำงาน
The new jobsDB Recruitment Centre

เรียนท่านสมาชิก

ปัจจัยความสุขในการทำงานของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น ชื่อเสียงของบริษัทหรือเพื่อนร่วมงาน แบบสำรวจนี้ jobsDB จึงจัดทำขึ้นเพื่อสำรวจดัชนีความสุขในการทำงานว่าต้องมีความสุขอยู่ในระดับไหน จึงจะบอกได้ว่าพนักงานไทยมีความสุขในการทำงาน

จึงใคร่ขอความกรุณาร่วมทำแบบสอบถามฉบับนี้ ซึ่งใช้เวลาเพียงสั้น ๆ เท่านั้น ทุกความเห็นของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์ผลการสำรวจนี้เท่านั้น ซึ่งผลการสำรวจจะส่งให้ท่านโดยตรงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

The new jobsDB Recruitment Centre The new jobsDB Recruitment Centre
ร่วมตอบแบบสำรวจกับ jobsDB

#icanbebetter

jobsDB ประเทศไทย

ร่วมทำแบบสำรวจความสุขในการทำงาน
ร่วมทำแบบสำรวจความสุขในการทำงาน
jobsDB facebook jobsDB twitter เทคนิคการหางาน jobsDB blogger jobsDB youtube
jobsDB ios app jobsDB android app
The new jobsDB Recruitment Centre
Copyright © 1998-2017, jobsDB. All Rights Reserved.