• คว้าโอกาสเรียนรู้ธุรกิจสตาร์ทอัพไปกับเรา
  • มีโอกาสพบปะเจ้าของธุรกิจมากมาย
  • เวลาการทำงานและวันลายืดหยุ่น

04-Nov-19

THB16k - 20k /เดือน

Applied
  • คว้าโอกาสเรียนรู้ธุรกิจสตาร์ทอัพไปกับเรา
  • มีโอกาสพบปะเจ้าของธุรกิจมากมาย
  • เวลาการทำงานและวันลายืดหยุ่น

04-Nov-19

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่